Supported ultrathin films and non-woven fibre mats from polysaccharide containing bicomponent polymer blends

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kontturi, Eero, Dr., Aalto University, Department of Forests Products Technology, Finland
dc.contributor.advisor Rojas, Orlando, Prof., Aalto University and North Carolina State University, USA
dc.contributor.author Taajamaa, Laura
dc.date.accessioned 2014-06-26T09:00:15Z
dc.date.available 2014-06-26T09:00:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5731-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5730-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13578
dc.description.abstract Compared to petroleum based chemicals, polysaccharides enable sustainable approaches and environmentally friendly products. Cellulose is the most abundant polymer in the biosphere and it has recently gained wide interest as a source for nanomaterials with remarkable strength and liquid crystalline properties. This work is aimed at gaining knowledge on ultrathin cellulose films on solid supports. The morphology, formation and modification of ultrathin cellulose films were investigated from the fundamental point of view. In addition to novel non-covalent surface modification methods in ultrathin cellulose films, the resulting films were converted from 2D structures into 3D fibre systems. Forming functional systems with high surface-to-volume and aspect ratios is an important driver in nanoscience. One challenge is creating nano- and micronscale structures on ultrathin polymer films. A straightforward bottom-up approach to pattern polymeric films is using the spin coating technique for binary polymer blend solutions. Phase separation in the ultrathin films formed results from thermodynamic instabilities generated during the rapid spin coating process and surface patterns emerge from the interactions between the polymer blend components, the solvent and the substrate. The polymer blend films can be used in fundamental studies as well as in applications spanning from controlled drug release to organic light emitting diodes. Ultrathin blend films consisting of cellulose and a hydrophobic polymer were introduced, followed by a method to quantitatively modify the surface chemistry and morphology of the ultrathin cellulose films. A cellulosic template for nanoparticle immobilisation was created. The tailored properties were achieved by the choice of the solution blend ratio used in spin coating. The second part of the thesis focused on the blends of two polysaccharide derivatives. The construction of bicomponent cellulose films with phase-specific pore formation was discussed, along with reasons explaining the genesis and evolution of the given morphologies. Finally, a method to prepare cellulose derivative blend fibre mats by electrospinning that could be selectively modified after fibre formation was unveiled. This thesis represents a fundamental endeavour to deepen our understanding of various polymer blend architectures. It encompassed a set of investigations related to the construction and modification of supported ultrathin films and non-woven fibre mats from blends containing cellulose derivatives. It is expected that results presented in this interdisciplinary area of science can pave the way for the increasing cooperation, enabling future discoveries. en
dc.description.abstract Verrattaessa öljypohjaisiin kemikaaleihin, polysakkaridit ovat askel kohti ympäristöystävällisempiä ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Selluloosa on yleisin biopolymeeri ja viime aikoina se on herättänyt kasvavaa kiinnostusta nanomateriaalien raaka-aineena muun muassa erinomaisten mekaanisten ja optisten ominaisuuksiensa ansiosta. Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa perustietoa selluloosan ohutkalvoista, tarkemmin niiden pinnan morfologiasta, sen kehittymisestä sekä kalvojen ominaisuuksien muokkaamisesta. Kehitettyjen pinnanmuokkausmenetelmien lisäksi väitöskirjassa siirrettiin kaksiulotteisten ohutkalvojen pinnanmuodot kolmiulotteisiin kuitumattoihin. Nanotieteen yhtenä tavoitteena on muodostaa hierarkkisia rakenteita, joilla on suuri pinta-ala niiden tilavuuteen nähden. Haasteena on esimerkiksi nano- ja mikroskaalan kuvioiden rakentaminen ohuisiin polymeerikalvoihin. Eräs yksinkertainen lähestymistapa on käyttää spin coating –tekniikkaa polymeerien seoksille. Kuviot muodostuvat ohutkalvon pinnalle substraatin, liuottimen sekä polymeeriseoksen komponenttien vuorovaikutuksesta, kun liuottimen haihtuminen sysää kalvon pois termodynaamisesta tasapainosta. Polymeerien seoskalvojen sovelluskohteet vaihtelevat perustutkimuksesta hohtodiodeihin ja lääkeaineiden annosteluun. Väitöskirjan alussa paneuduttiin selluloosan ja vettä hylkivän polymeerin seoskalvoihin. Työssä kehitettiin menetelmä kyseisten seosohutkalvojen pinnan kemian ja morfologian muokkaamiseen. Ominaisuuksien muokkausta hallitaan ja säädellään alkuperäisen polymeeriliuoksen komponenttien seossuhdetta säätämällä. Lisäksi tutkittiin nanopartikkeleiden kiinnittämistä määrättyihin osiin selluloosakalvoa. Työn jälkimmäisessä osassa keskityttiin kahden selluloosajohdannaisen seoskalvoihin, joissa havaittiin toisen seoskomponentin alueelle keskittyneitä huokosia. Lisäksi syvennyttiin ilmankosteuden vaikutukseen morfologian muodostumisessa ja sen kehittymisessä. Lopuksi työssä valmistettiin selluloosajohdannaisten seoskuitumattoja sähkökehruulla. Työssä tutkittiin myös kuitumaton ominaisuuksien muokkaamista yksittäistä selluloosajohdannaista muokkaamalla. Väitöskirjassa syvennettiin ymmärtämystä erilaisista polymeeriseosten muodostamista rakenteista. Työ koostui neljästä osasta, joissa paneuduttiin selluloosan johdannaisia sisältävien polymeeriseosten ohutkalvojen ja kuitumattojen rakenteen muodostumiseen sekä muokkaukseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli myös helpottaa selluloosatutkimuksen poikkitieteellistä yhteistyötä. fi
dc.format.extent 88 + app. 57
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 87/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: Nyfors, L., Suchy, M., Laine, J., Kontturi, E. (2009) Ultrathin Cellulose Films of Tunable Nanostructured Morphology with a Hydrophobic Component. Biomacromolecules 10 (5), 1276-1281. DOI: 10.1021/bm900099e
dc.relation.haspart [Publication 2]: Taajamaa, L., Rojas, O. J., Laine, J., Yliniemi, K., Kontturi, E. (2013) Protein-assisted 2D assembly of gold nanoparticles on a polysaccharide surface, Chem. Commun., 49 (13), 1318-1320. DOI: 10.1039/C2CC37288F
dc.relation.haspart [Publication 3]: Taajamaa, L., Rojas, O. J., Laine, J., Kontturi, E. (2011) Phase-specific pore growth in ultrathin bicomponent films from cellulose-based polysaccharides. Soft Matter, 7 (21), 10386-10394. DOI: 10.1039/C1SM06020A
dc.relation.haspart [Publication 4]: Taajamaa, L., Kontturi, E., Laine, J., Rojas, O. J. (2012) Bicomponent fibre mats with adhesive ultra-hydrophobicity tailored with cellulose derivatives. J. Mater. Chem. 22 (24), 12072-12082. DOI: 10.1039/C2JM30572K
dc.subject.other Chemistry en
dc.subject.other Paper technology en
dc.title Supported ultrathin films and non-woven fibre mats from polysaccharide containing bicomponent polymer blends en
dc.title Polysakkaridipohjaisten polymeeriseosten ohutkalvoista ja kuitumatoista fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Forest Products Technology en
dc.subject.keyword polysaccharide en
dc.subject.keyword cellulose en
dc.subject.keyword cellulose derivative en
dc.subject.keyword polymer blend en
dc.subject.keyword spin coating en
dc.subject.keyword electrospinning en
dc.subject.keyword ultrathin film en
dc.subject.keyword fibre mat en
dc.subject.keyword modification en
dc.subject.keyword polysakkaridi fi
dc.subject.keyword selluloosa fi
dc.subject.keyword selluloosan johdannainen fi
dc.subject.keyword polymeeriseos fi
dc.subject.keyword spin coating–tekniikka fi
dc.subject.keyword sähkökehruu fi
dc.subject.keyword ohutkalvo fi
dc.subject.keyword kuitumatto fi
dc.subject.keyword muokkaus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5731-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Laine, Janne, Prof., Aalto University, Department of Forests Products Technology, Finland
dc.opn Eichhorn, Stephen, Prof., University of Exeter, United Kingdom
dc.contributor.lab Forest Products Surface Chemistry en
dc.rev Kitaoka, Takuya, Prof., Kyushu University, Japan
dc.rev Petri, Denise F. S., Prof., University of São Paulo, Brazil
dc.date.defence 2014-07-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account