Big Datan hyödyntäminen markkinoinnissa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä: tapaustutkimus sykemittareita valmistavassa yrityksessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vuorio, Pekka
dc.contributor.author Cajanus, Sakari
dc.date.accessioned 2014-06-26T08:56:24Z
dc.date.available 2014-06-26T08:56:24Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13576
dc.description.abstract Nopeasti kasvava digitaalisen tiedon määrä on johtanut uusien teknologioiden kehittämiseen suurien datamäärien kanssa työskentelyn mahdollistamiseksi. Termi Big Data kuvaa tietoa, jonka suuri määrä, monimuotoisuus ja kasvuvauhti vaativat uusien teknologioiden hyödyntämistä. Yritykset ovat yhä kiinnostuneempia datan hyödyntämisestä parantaakseen asemaansa. Yksi uusi datalähde on ihmisten liikuntasuorituksistaan keräämä tieto. Ihmiset käyttävät liikunnan mittaamiseen sykemittareita ja kiihtyvyysantureihin perustuvia, jatkuvaan käyttöön ja moniin lajeihin soveltuvia mittareita, jotka tuottavat ja tallentavat tietoa liikuntasuorituksesta. Laitteiden ja palveluiden tarjoajat voivat käyttää tätä tietoa hyödyksi asiakkaan ymmärtämisessä ja palveluiden kehittämisessä. Eri alojen yritykset eroavat datan hyödyntämisen osalta toisistaan merkittävästi. Lisäksi yrityksen sisällä eri toimintojen, kuten tutkimuksen, tuotekehityksen ja markkinoinnin tiedon tarpeet ja vaatimukset ovat erilaiset. Datan hyödyntämisen on osoitettu parantavan organisaatioiden suorituskykyä. Tässä työssä esitellään datan hyödyntämisen edut liikuntamittareita valmistavalle yritykselle. Tässä työssä kuvataan yritykselle kertyvä data käyttäjän profiilin ja liikuntasuoritusten osalta. Myös muut datalähteet käydään osin läpi. Haastattelujen perusteella selvitettiin datan hyödyntämisen nykytila, ongelmat, mahdollisuudet ja tarpeet yrityksessä. Työssä tarjotaan kuva hyödyistä ja tavoista käyttää dataa, ja mitkä ovat tarpeelliset keinot datan hyödyntämisen parantamiseksi. Lisäksi tarjotaan ehdotukset toimenpiteistä joilla datan hyödyntämisessä päästään alkuun. fi
dc.description.abstract Rapidly increasing amounts of data have lead to development of new technologies to deal with Big Data, meaning high volumes of highly varied data increasing rapidly. Companies are increasingly interested in using their data to improve their business and finding answers in the data. Some of the new data streams are coming from sports technology. People use heart rate monitors and acceleration-based trackers capable of continuous activity tracking in various sports, and upload their exercise sessions to a centralized database. This provides valuable information to the manufacturer on how their devices are being used and who their customers are. In general, the extent to which data is used in companies varies. In addition, the data needs and data usage within the company are different for research, product development and marketing. The use of data has been shown to improve the performance of organizations, and data is a valuable asset to the company, provided it is being used. Overview to the benefits of using data is provided in this Thesis. In this Thesis, the data that is available through the user's profile and exercise sessions uploaded to the services is shown in detail. The other available data sources within a company are also discussed. Interviews were utilized to find out the current state of data utilization, as well as problems, opportunities and needs within the company. The Thesis provides ideas on what benefits and new information the data can provide and what are the necessary steps for the company to start utilizing their data sources. Suggestions for improving the data usage are made. en
dc.format.extent 65+6
dc.language.iso en en
dc.title Big Datan hyödyntäminen markkinoinnissa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä: tapaustutkimus sykemittareita valmistavassa yrityksessä fi
dc.title Utilizing Big Data in Marketing, Research and Product Development: Case Study in Sports Monitoring Company en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Big Data en
dc.subject.keyword marketing en
dc.subject.keyword new product development en
dc.subject.keyword customer relationship management en
dc.subject.keyword data utilization en
dc.subject.keyword markkinointi fi
dc.subject.keyword tuotekehitys ja tutkimus fi
dc.subject.keyword datan hyödyntäminen fi
dc.subject.keyword analytiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201407012284
dc.programme.major Tietoliikenneohjelmistot fi
dc.programme.mcode T-110 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Heljanko, Keijo
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse