Learning Centre

Nopean vasteen implementointi ketterässä ohjelmistokehityksessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Arvonen, Teemu
dc.contributor.author Rantamäki, Jaakko
dc.date.accessioned 2014-06-26T08:54:23Z
dc.date.available 2014-06-26T08:54:23Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13575
dc.description.abstract Nopean vasteen saaminen ohjelmiston oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi on tärkeää ketterässä ohjelmistokehityksessä. Perinteiset testimetodit alustavien testituloksien saamiseksi on ollut käyttää simuloituja ympäristöjä ja testityökaluja. Nämä metodit voivat olla hitaita, eivätkä ne aina paljasta ongelmia, joita voi esiintyä, kun ohjelmisto integroidaan kohdelaitteistoon. Tässä tutkielmassa selvitetään voidaanko luoda nopean testivasteen prosessi, ohjelmiston oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi, käyttämällä alustavassa testauksessa kohdelaitteistoa. Käyttämällä nopean testivasteen prosessia jatkuvan integraation ympäristössä, mahdollistetaan tehokkaammat vianetsintä- ja vianmääritysmenetelmät. Nämä metodit voivat johtaa edullisempiin ohjelmistokehityskustannuksiin, sekä tehokkaampiin ohjelmistokehitysmenetelmiin. Tässä tutkimuksessa kehitetään nopean testivasteen prosessi Ericsson Mobile Media Gateway:n kehitysympäristöön. Testiprosessin soveltuvuutta Ericssonin jatkuvan integraation ympäristöön tutkitaan analysoimaalla testiprosessin suorituskykyä ympäristössä. Tässä tutkielmassa verrataan myös ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien tehokkuutta vesiputsousmallin ohjelmistokehitysmenetelmiin, käyttäen esimerkkinä Ericsson Mobile Media Gateway:n kehitysorganisaatiota. Johtopäätöksenä, nopean testivasteen prosessin alustava validointi viittaa siihen, että prosessi soveltuisi toteutettavaksi Ericssonin kehitysympäristöön. Tämän testimetodologian käytön mahdollisuuttaa suositellaan tutkittavaksi myös muissa ketterän ohjelmistokehityksen projekteissa. Vahvoja indikaatioita saatiin siitä, että ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat tehokkaampia Ericsson Mobile Media Gateway:n kehitystyössä, kuin aikaisemmin käytetyt vesiputousmallin kehitysmenetelmät. fi
dc.description.abstract Receiving rapid feedback on software functionality in the agile software development methods is important. Traditionally, the test methods for measuring software functionality are based on simulated test tools and test environments. These methods can be time-consuming and do not always reveal problems that may arise when the software is integrated into the target hardware. In the scope of this research, a study is conducted whether a time efficient fast feedback response test process can be created to ensure the software functionality in target hardware level in initial testing. Thus, making more efficient troubleshooting and fault finding possible by using a fast feedback test in a continuous integration environment. These methods can lead to decreased software development costs and increased software development efficiency. In this study, a fast feedback test process is created for the software development environment of the Ericsson Mobile Media Gateway. The feasibility of the test process is determined by analyzing the performance of the test process in the development environment. A study on the efficiency of the agile software development methods compared to the waterfall development methods is also conducted by using the Ericsson Mobile Media Gateway development organization as an example. In conclusion, the initial testing of the fast feedback test indicates that it could be applied to the Ericsson development environment. It is recommended to examine the possibility to use this fast feedback test methodology also in other agile software development projects. There are strong indications that the agile software development methods at Ericsson Mobile Media Gateway development organization are more effective than the previous waterfall development methods. en
dc.format.extent 10 + 67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Nopean vasteen implementointi ketterässä ohjelmistokehityksessä fi
dc.title Implementing Fast Feedback Response in Agile Software Development en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile software development methods en
dc.subject.keyword continuous integration en
dc.subject.keyword rapid software testing en
dc.subject.keyword fast feedback en
dc.subject.keyword early fault finding en
dc.subject.keyword media gateway en
dc.subject.keyword ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät fi
dc.subject.keyword jatkuva integrointi fi
dc.subject.keyword nopea ohjelmistotestaus fi
dc.subject.keyword varhainen vian havainnointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406262249
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S3029 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05927
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49393
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics