Kestomagneettikoneen vääntömomenttivärähtelyiden vaimentaminen säädön avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Stolt, Lauri
dc.contributor.author Pälvilä, Tuomo
dc.date.accessioned 2014-06-26T08:47:31Z
dc.date.available 2014-06-26T08:47:31Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13573
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan miten kestomagneettitahtikoneen vääntömomentin värähtelyä ja mahdollisesti melua voidaan vaimentaa virtasäädön avulla. Tutkittavassa koneessa on pintamagneetit mutta normaalista poiketen sillä on eri suuret induktanssit d- ja q-akselilla. Vääntömomentin värähtely saattaa aiheuttaa nopeuden värähtelyä ja siten hissikorin pystysuuntaisia kiihtyvyyden muutoksia. Nämä kiihtyvyyden muutokset ovat olennainen osa kun mitataan hissin ajomukavuutta. Ajomukavuudella on suora yhteys käyttäjän tunteeseen laadukkaasta hissistä. Tästä syystä on olennaisen tärkeää saada ajomukavuuteen vaikuttavat häiriötekijät minimoitua. Toinen merkittävä asia on kestomagneettitahtikoneen melu, jota aiheuttaa aksiaalisen voiman värähtely. Siihen pyritään vaikuttamaan vaimentamalla d- ja q-akselin virran harmonisia, koska molempien on osoitettu vaikuttavan meluun. Esitettävässä ohjausmenetelmässä normaalia tahtikoordinaatistossa toteutettua virtasäätöä täydennetään resonanssisäätimillä ja käämivuon estimoinnilla. Resonanssisäätimet viritetään tiedossa olevan harmonisen taajuuden mukaan. Käämivuota estimoidaan ratkaisemalla numeerisesti d- ja q-akselin käämivuot tunnetuista virroista, jännitteistä ja pyörimisnopeudesta. Menetelmää on tutkittu tietokonesimuloinneilla. Tulosten perusteella havaittiin menetelmän olevan hyvä ja yksinkertainen keino vaimentaa vääntömomentin sekä d-akselin virran värähtelyä. fi
dc.description.abstract This thesis is a study into both attenuating torque ripple produced by currents and a permanent magnet synchronous machine (PIVISIVI). The torque ripple attenuation is controlled with a high performance current control and flux estimator. the Permanent magnet machine has surface magnets but still has small reluctance torque. Torque ripple can cause speed ripple because of the changes in elevator car acceleration. the changes in acceleration are a major part of elevator ride comfort since good ride comfort indicates a high quality elevator from a user's perspective. For this reason it is essential to minimize all sources of disturbance. Another disturbance which is not directly related to ride comfort is noise produced by an electrical machine. This noise is generated by periodic axial forces in the PMSM. These forces can possibly be attenuated by minimizing direct axis and quadratu-re axis current harmonics, because both of them contribute to noise. To achieve this, a proposed method consists of a synchronous frame PI control, a proportional plus resonant control (PR control) and a flux estimator. PR controllers are tuned accordingly to the known valne of sixth harmonic frequency of torque ripple. The stator flux is estimated by numerically solving the direct axis and quadrature axis fluxes from known currents, voltages and speed. the Proposed compensation method is studied first through computer simulations with a continuous time model and alter with a discrete time model the Results show that this type of current compensation method is a powerful and simple way to attenuate torque ripple and direct axis current harmonins. en
dc.format.extent 77 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kestomagneettikoneen vääntömomenttivärähtelyiden vaimentaminen säädön avulla fi
dc.title Control Method to Attenuate Torque Ripple in PMSM en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ajomukavuus fi
dc.subject.keyword hissi fi
dc.subject.keyword kestomagneettitahtikone fi
dc.subject.keyword käämivuon estimaattori fi
dc.subject.keyword melun vaimennus fi
dc.subject.keyword PR-säädin fi
dc.subject.keyword värähtelyn vaimennus fi
dc.subject.keyword vääntö- momentin värähtely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406262255
dc.programme.major Sähkökäytöt fi
dc.programme.mcode S3016 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hinkkanen, Marko
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account