Learning outcomes through global product innovation course in Aalto university

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Repokari, Lauri
dc.contributor.advisor Kiviluoma, Panu
dc.contributor.author Sjöman, Heikki
dc.date.accessioned 2014-06-25T09:25:40Z
dc.date.available 2014-06-25T09:25:40Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13551
dc.description.abstract Globalisation has already profoundly affected higher education. University graduates face new multinational and interdisciplinary challenges that teaching has to address. The need behind this research lay in complexity of learning outcomes produced by such a global interdisciplinary product innovation course. The primary goal of this research was to clarify what kind of useful skills and mindsets for working life there could be gained through completing Mechanical Engineering 310 (ME310) course in Aalto University. The secondary goal was to find out and share the practical knowledge about how this kind of course is organised and taught. The ME310 is a Stanford originate interdisciplinary and multicultural course with distributed teams. It has been taught seven times in Finland during the last decade and altogether 99 Aalto students have gone through the course. The research data was collected through thematic semi-structured interviews. The informants were Finnish alumni of different classes of ME310. This research resulted in categorising the following subject areas of learning: 1. “communications - team dynamics, cross-cultural, and multiple disciplines”, 2. “self–discovery - personal growth, working methods, project management, development of group work”, 3. “design process (user-centric design) - prototyping, testing, decision making” and 4. “mindsets – attitude towards failing, entrepreneurship”. It seemed that students go through a significant learning process during the course. The results of this study can be used, for example, as a reference point for developing degree programmes. If such methods as the ones used teaching this course are adopted in other similar courses, Aalto University’s strategy: “to train broad-minded experts with a comprehensive understanding of complex subjects in order to renew technologies related to the technological industry and the built environment” could be one step closer to the reality. en
dc.description.abstract Globalisaatio on jo muuttanut korkeakoulutusta perinpohjin. Yliopistosta valmistuneet kohtaavat uusia monikansallisia ja poikkitieteellisiä haasteita, joihin opetus pyrkii vastaamaan. Oppimistulosten määrittäminen globaalilla poikkitieteellisellä tuotekehityskurssilla on kuitenkin erittäin monimutkaista. Tämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää, mitä työelämän kannalta mielekkäitä taitoja ja ajattelutapoja Aalto-yliopiston Mechanical Engineering 310 (ME310) -kurssilla saavutetaan. Toissijaisena tarkoituksena tutkimuksella oli selvittää ja jakaa käytännön tietoa, kuinka kurssia opetetaan. ME310 on Stanfordin yliopistosta lähtöisin oleva poikkitieteellinen ja monikansallinen kurssi, jossa työskennellään maailmalle hajautetuissa ryhmissä. Kurssia on opetettu Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana seitsemän kertaa ja yhteensä 99 Aalto-yliopiston opiskelijaa ovat käyneet kurssin. Tutkimuksessa käytettiin metodina temaattisia puoli-strukturoituja haastatteluita. Haastateltavat olivat suomessa opetetetun ME310 kurssin alumneja eri vuosikursseilta. Tutkimuksen tuloksena saatin neljä kategoriaa oppimistuloksia: 1. Kommunikaatio, johon sisältyi ryhmädynamiikka, monikulttuurisuus ja monitieteellisyys. 2. Itsensä kehittäminen, jossa teemoina olivat sisäinen kasvu, työskentelytavat, projektinhallinta ja ryhmätyötaitojen kehitys. 3. Tuotekehitys prosessi (käyttäjäkeskeinen tuotekehitys) ja siihen sisältyvä prototyyppien käyttö, testaus ja päätöksenteko. 4. Ajattelumallit, joista suhtautuminen virheiden tekemiseen ja yrittäjyyteen nousivat keskeisiksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää esimerksiksi vertailukohtana, kun kehitetään koulutusohjelmia. Jos tutkimuksella selvitetyt opetusmetodit voitaisiin ottaa käyttöön muilla saman tyyppisillä kursseilla, voisi Aalto-yliopiston strategia: “kouluttaa laaja-alaisia kokonaisvaltaisesti ajattelevia asiantuntijoita, jotka pystyvät uudistamaan teknologioita teknologiateollisuuden ja rakennetun ympäristön alueilta” tulla hieman lähemmäksi toteutumistaan. fi
dc.format.extent 70 + 22
dc.language.iso en en
dc.title Learning outcomes through global product innovation course in Aalto university en
dc.title Oppimistulokset globaalilla tuoteinnovaatiokurssilla Aalto-yliopistossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword engineering education en
dc.subject.keyword Aalto university en
dc.subject.keyword ME310 en
dc.subject.keyword Stanford en
dc.subject.keyword mechanical engineering en
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword design thinking en
dc.subject.keyword problem-based learning en
dc.subject.keyword insinöörikoulutus fi
dc.subject.keyword Aalto-yliopisto fi
dc.subject.keyword ME310 fi
dc.subject.keyword Stanford fi
dc.subject.keyword konetekniikka fi
dc.subject.keyword tuotekehitys fi
dc.subject.keyword muotoiluajattelu fi
dc.subject.keyword ongelmalähtöinen oppiminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408212442
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account