Valukomponenttien globaalin laadunhallintatyökalun tuotekehitys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lahdensivu, Markus
dc.contributor.author Kejonen, Eetu
dc.date.accessioned 2014-06-25T09:14:32Z
dc.date.available 2014-06-25T09:14:32Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13536
dc.description.abstract Suomen valimoteollisuus elää muutosvaihetta. Suursarjatuotanto karkaa Kiinaan tai muihin halvan työvoiman maihin ja pienissä sarjoissa yritykset suosivat kotimaansa valimoita. Säilyäkseen kilpailukykyisenä länsimaalaisten organisaatioiden on jatkuvasti kehityttävä ja parannettava toimintaansa, sillä globalisaation myötä eri tahot, kuten valtiot, organisaatiot ja yritykset ovat yhä enemmän ja enemmän riippuvaisia toisistaan. Tässä työssä tutkitaan valimon tiedonkulun ja laadunhallintajärjestelmän ongelmakohtia sekä etsitään parannusehdotuksia tuotekehityksen työkalujen avulla. Diplomityön tarkoituksena on selvittää nykyisen laadunhallintajärjestelmän puutteet ja selvittää käyttäjien tarpeet. Näiden tietojen perusteella nykyistä laatujärjestelmää kehitetään vastaamaan paremmin valimon työntekijöiden tarpeita. Tällä hetkellä laatuhallintajärjestelmässä on kaksi suurta ongelmaa: käytettävyys ja tiedon hyödynnettävyys. Suurin osa työntekijöistä kokee nykyisen ohjelman liian haastavaksi, jotta sen käyttöä kannattaisi opetella. Lisäksi haluttua tietoa on vaikea löytää. Toinen ongelma ilmenee silloin, kun tietoa haluaa analysoida. Tietoa on paljon, mutta sitä on vaikea hyödyntää. Tämä työ painottuu erityisesti näiden kahden ongelman ratkaisuun. fi
dc.description.abstract Finnish foundry industry is living in transition. In the future, large-scale production will be made in China or in other low cost countries. Companies also prefer domestic industry in short-run production. To maintain their competitive strength, western organizations have to keep developing and improving their performance. This thesis is investigating and revising the problems in flow of information and in quality management system of the foundry with the help of tools of product development. The purpose of the thesis is to find out the user needs for quality management and problems of the current quality management system. Based on this information acquired, the current quality management system will be developed further to meet the requirements and needs of the foundry employees. At the moment the quality management system has two major problems: usability and information management. Most of the employees feel that the current system is too challenging to be worth the effort. The information needed is also difficult to find. The other problem appears when one needs to analyze the information. There is a lot of information in the system, but it is very difficult to utilize. This thesis is focusing on solving these two problems. en
dc.format.extent 83 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valukomponenttien globaalin laadunhallintatyökalun tuotekehitys fi
dc.title The product development of a global quality control tool for foundry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tuotekehitys fi
dc.subject.keyword valimoteollisuus fi
dc.subject.keyword laadunhallintajärjestelmä fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword product development en
dc.subject.keyword foundry industry en
dc.subject.keyword quality management system en
dc.subject.keyword usability en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501221442
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse