Ilmakolmioinnin laadunvalvonta fotogrammetristen pintamallien ja laserkeilausaineiston avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ilves, Risto
dc.contributor.advisor Rönnholm, Petri
dc.contributor.author Rantanen, Jesperi
dc.date.accessioned 2014-06-25T09:09:29Z
dc.date.available 2014-06-25T09:09:29Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13519
dc.description.abstract Ilmakolmioinnissa ratkaistaan kartoituksen ilmakuvablokin kuvien sijainti- ja asentotiedot eli orientoinnit. Orientointeihin mahdollisesti tasoituslaskun jälkeen jäävää virhettä tutkittiin vertaamalla ilmakuvista tehtyä fotogrammetrista pintamallia ja laserkeilausaineistosta tehtyä pintamallia. Kirjallisuusosa käsitteli näiden pintamallien teoriaa ja tutki erilaisia algoritmeja. Useita menetelmiä pintamallien muodostamiseen ja erotuksen laskemiseen kokeiltiin mutta näiden välillä on lähtökohtaisesti yli metrin systemaattinen ero. Avoimilla alueilla ero on keskimäärin vain 0.13 m mutta metsäisillä alueilla jopa 4 metriä. Kun kaikkien ilmakuvien sijainnissa on 1 tai 2 m samansuuntainen virhe, ero näkyy pintamalleissa vain, jos virhe on korkeussuunnassa, jolloin se siirtyy suoraan mallien erotukseen. Jos vain yhden kuvan sijaintia poikkeutetaan mihin tahansa suuntaan, se aiheuttaa vääristymän pintamalliin. Alle kahden metrin vääristymät eivät kuitenkaan ole vielä näkyviä. Menetelmä ei vaadi kohtuuttomasti aktiivista työaikaa, joten sillä on kuitenkin potentiaalia ilmakuvauksen laadunvalvonnassa, jos mallien välistä systemaattista eroa voidaan vähentää. fi
dc.description.abstract Aerial triangulation is used to solve attitude and position information of aerial image block. Possible errors left after the triangulation were studied by comparing a photogrammetric surface model made from aerial mapping images to surface model made using laser scanning. Literature review studied the theory of these surface models and different algorithms used to create them. Several methods and areas are tested to compute a difference between the two surface models but there is a fundamental one metre elevation difference between the models. On open areas like fields the difference is only 0.13 metres but is up to 4 metres in forest areas. If all the triangulated images have 1 or 2 metre error in their positioning, the error is visible only if it is in height coordinate. If the position of one image has an error of 1 or 2 metres it causes a deformation in the surface model. Deformations smaller than two metres in size are not visible however because of large random errors. Nevertheless, the method does not require large amounts of active working time to compute so it has potential in aerial triangulation quality assurance if the systematic error between the data sets can be decreased. en
dc.format.extent 62 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ilmakolmioinnin laadunvalvonta fotogrammetristen pintamallien ja laserkeilausaineiston avulla fi
dc.title Quality assurance of aerial triangulation using photogrammetric surface models and laser scanning data en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ilmakolmiointi fi
dc.subject.keyword laserkeilaus fi
dc.subject.keyword laadunvalvonta fi
dc.subject.keyword maastonpintamalli fi
dc.subject.keyword aerial triangulation en
dc.subject.keyword laser scanning en
dc.subject.keyword quality assurance en
dc.subject.keyword terrain surface model en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408152398
dc.programme.major Fotogrammetria ja kaukokartoitus fi
dc.programme.mcode M3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Haggrén, Henrik
dc.programme Geomatiikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse