Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuomi, Jukka
dc.contributor.author Chekurov, Sergei
dc.date.accessioned 2014-06-25T09:09:04Z
dc.date.available 2014-06-25T09:09:04Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13516
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to present the current needs and practices of additive manufacturing in the Finnish industry. To obtain the necessary information, a survey of eight companies was carried out. An introduction to additive manufacturing and its applications is given to give the reader a better understanding of the survey. A survey was designed and the process explained. The main tool, the questionnaire, was chosen to be the best option to conduct the survey and was designed to consist of a combination of open questions and scale questions. The questionnaire was presented to eight companies of varying size in the research and development industry. Fifteen people from these companies were chosen for the survey. All of the qualitative answers were analytically quantified and expanded upon. The findings of the survey were compared to the findings of other worldwide reports. The results obtained through this study include data regarding familiarity of AM technologies, ownership of machinery, outsourcing practices, and general perception of AM in Finnish companies. It was found that while the Finnish industry is somewhat lagging behind on some fronts of AM usage, the trend is showing that AM is becoming more widely understood and its usage in more advanced applications is on the rise. en
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on esittää Suomen teollisuuden nykytarpeet ja käytännöt materiaalia lisäävään valmistukseen liittyen. Työssä suoritettiin haastattelututkimus kahdeksassa yrityksessä vaaditun tiedon saamista varten. Työssä annetaan lyhyt johdatus materiaalia lisäävään valmistukseen tutkimuksen parempaa ymmärtämistä varten. Haastattelututkimus kehitettiin ja prosessi selitettiin. Pääasiallinen työkalu tutkimuksessa, kyselykaavake, valittiin parhaaksi tavaksi suorittaa tutkimus. Kyselykaavakkeeseen sisällytettiin avoimia kysymyksiä ja skaalakysymyksiä. Kysely suoritettiin kahdeksassa erikokoisessa tuotekehitysyrityksessä. Viisitoista ihmistä valittiin haastateltaviksi. Kaikki kvalitatiiviset vastaukset kvantifioitiin analyyttisesti. Tutkimuksen tuloksia verrattiin muihin maailmalla suoritettuihin tutkimuksiin. Tutkimuksen tulokset sisältävät tietoa suomalaisen teollisuuden AM-tekniikoiden tuntemuksesta, koneiden omistamisesta, ulkoistamiskäytännöistä, sekä yleisistä käsityksistä liittyen AM-tekniikoihin. Tutkimuksesta ilmeni, että Suomi on jonkin verran muuta maailmaa jäljessä AM-tekniikoiden omaksumisessa, mutta trendi osoittaa, että adoptio on käynnissä ja kehittyneempien sovellutusten käyttö on nousussa. fi
dc.format.extent 107
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Additive manufacturing needs and practices in the Finnish industry en
dc.title Materiaalia lisäävän valmistuksen tarpeet ja käytännöt Suomen teollisuudessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword additive manufacturing en
dc.subject.keyword rapid prototyping en
dc.subject.keyword rapid tooling en
dc.subject.keyword rapid manufacturing en
dc.subject.keyword industry survey en
dc.subject.keyword materiaalia lisäävä valmistus fi
dc.subject.keyword rapid prototyping fi
dc.subject.keyword rapid tooling fi
dc.subject.keyword rapid manufacturing fi
dc.subject.keyword teollisuuskysely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201408142396
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Partanen, Jouni
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse