Certification process for explosion proof gear units

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huuskonen, Mikko
dc.contributor.author Sundman, Pontus
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:45:23Z
dc.date.available 2014-06-25T08:45:23Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13486
dc.description.abstract The purpose of this study was to clarify challenges and requirements for certifying industrial gear units and their accessories for use in potentially explosive atmospheres. In addition, the process how to obtain specific certificates for gear units and their accessories in potentially explosive atmospheres is clarified. This study identifies the necessary actions to be taken in each step of the process form customer order to delivery. Ignition and explosion mechanisms of flammable dusts and gases are discussed. Causes leading to explosive atmospheres and ignition sources are studied. Requirements for certifying gear units and their accessories in potentially explosive atmospheres were reviewed. The essential requirements regarding use of equipment in explosive atmospheres were discussed from a geographical, application specific and explosion certificate specific viewpoint. Discoveries in this study showed that much effort needs to be put into drawing up technical documentations which are mandatory in certification processes. The whole power transmission solution, including those accessories included, need to conform to relevant requirements. Modifications in equipment design will be necessary to assure sufficient level of safety against particular hazards. In this study an example product (XO110) was used to illustrate how the practical aspects of the certification processes are carried out in ATEX. en
dc.description.abstract Syftet med detta arbete var att klargöra utmaningarna och kraven i att certifiera industriella växellådor med tillhörande utrustning för drift i potentiellt explosiv atmosfär. Processen hur dessa specifika certifikat kan erhållas för industriella växellådor med tillhörande utrustning klargörs. Detta arbete identifierar nödvändiga åtgärder som bör tas i varje steg av processen, från anbud till leverans av produkten. Antändnings- och explosionsmekanismer för antändliga damm och gaser diskuteras. Orsaker som leder till explosiv atmosfär samt antändningskällor utforskas. Kraven för att certifiera växellådor med tillhörande utrustning för potentiellt explosiv atmosfär studeras. Geografiska, tillämpningsspecifika samt certifikatspecifika krav för drift av utrustning i explosiv atmosfär diskuteras. Arbetet avslöjar att mycket åtgärder måste göras för att utarbeta teknisk dokumentation som krävs i certifieringsprocesserna. Hela kraftöverföringslösningen inklusive utrustning måste anpassas till diverse krav. Konstruktionsförändringar kommer att krävas för att en tillräcklig säkerhetsnivå, mot specifika faror, ska kunna tryggas. Detta arbete diskuterar certifieringsprocessen av en exempelprodukt (XO110) för att illustrera hur certifieringsprocessen i ATEX utförs i praktiken. sv
dc.format.extent 108 + 10
dc.language.iso en en
dc.title Certification process for explosion proof gear units en
dc.title Certifieringsprocess för explosionssäkra växellådor sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ex-certification process en
dc.subject.keyword ATEX en
dc.subject.keyword IECEx en
dc.subject.keyword explosive atmosphere en
dc.subject.keyword ex-certifierings process sv
dc.subject.keyword ATEX sv
dc.subject.keyword IECEx sv
dc.subject.keyword explosiv atmosfär sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252218
dc.programme.major Framtidens industriföretag fi
dc.programme.mcode TU3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account