Learning Centre

Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Segerstam, Jan
dc.contributor.author Väisänen, Pekka
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:44:26Z
dc.date.available 2014-06-25T08:44:26Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13482
dc.description.abstract Huoltotoiminta takaa turvallisen operoinnin ilma-aluksilla ja on siten tärkeä osa lentotoimintaa. Euroopassa yleisilmailun huoltotoimintaa valvovat ja säätelevät Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja kansalliset viranomaiset. Tiukka lainsäädäntö luo toimintapuitteet alalla toimiville yrityksille ja vaikuttaa oleellisesti niiden toimintaan. Määräykset huomioonottavaa yleisilmailun huoltoyrityksen toimintaprosessien optimointia ei ole tutkittu aikaisemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisilmailun huolto-organisaation mahdollisia toimintamalleja, joilla toimintaprosesseja ja -ohjeistusta voidaan yhtenäistää ja tehostaa. Yhtenä tutkimuksen osa-alueena olivat lisäksi yleisilmailun huolto-organisaation tiedonhallintajärjestelmät. Tutkimuksessa saatuja ratkaisuja sovellettiin esimerkkiyrityksen toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksena löydettiin neljä määräykset täyttävää toimintamallia yleisilmailun huoltoyritykselle. Parhaiten käyttöön soveltuva malli perustuu huoltotoimintaa säätelevien ilmailumääräysten vaatimiin käsikirjoihin ja yrityksen sisäisen ohjeistuksen yhdistelmään. Näin toteutettu toimintamalli antaa joustavuutta pienen huoltoyrityksen toimintaan mahdollistaen samalla tarkan ja yksiselitteisen prosessien ohjeistuksen. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa yleisilmailun huoltoyritysten toimintamallien ja prosessien tehostamiseen. Tuloksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon alati kehittyvä ja muuttuva lainsäädäntö. Nämä tekijät voivat vaikuttaa tutkimustulosten soveltamiseen käytännössä. fi
dc.description.abstract Aircraft maintenance is an important part of flight operations and safety. The European Aviation Safety Agency (EASA) and local Civil Aviation Authorities (CAAs) regulate maintenance procedures in Europe. Legislation gives strict operational frames to maintenance companies. No research has been made of optional operational models that fulfil the regulations. The goal of this research was to identify and compare alternative operational models for general aviation maintenance companies. Those models could be used to improve maintenance processes. Another objective to compare effectivity of data management tools developed for small general aviation maintenance operators. The final results were used to improve operational procedures of one general aviation maintenance company as a study case. As a result, we found four possible operational models for general aviation maintenance companies that satisfy the regulations. The most suitable model is based on a combination of an authority required manual and a supplementing internal manual. The model gives operational flexibility and clarifies procedures. The results can be adapted for use at all general aviation maintenance operators. However, it is important to take into account variable regulations and legislations. Changes to the regulations can affect the adaptability of the results of this research. en
dc.format.extent 71
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen fi
dc.title Rationalization of general aviation maintenance organisation operational processes en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword EASA Part-145 fi
dc.subject.keyword EASA Part-M fi
dc.subject.keyword huolto-organisaatio fi
dc.subject.keyword yleisilmailu fi
dc.subject.keyword EASA Part-145 en
dc.subject.keyword EASA Part-M en
dc.subject.keyword maintenance organisation en
dc.subject.keyword general aviation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252214
dc.programme.major Lentotekniikka fi
dc.programme.mcode K3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saarela, Olli
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07116
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49442
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics