Arvometallimalmiesiintymän hyödyntämisen ja vaikutusten arviointi, Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltonen, Petri
dc.contributor.advisor Hämäläinen, Jyrki
dc.contributor.author Korhonen, Harri
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:41:00Z
dc.date.available 2014-06-25T08:41:00Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13477
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli arvioida Rantasalmen Osikonmäen kylässä olevan kultaesiintymän edellytykset mahdollista kaivostoimintaa varten. Työssä kartoitettiin mahdollisen kaivoksen perustamiseen liittyvät riskit, ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset sekä taloudelliset vaikutukset. Kaivostoiminnan riskejä sekä kaivostoiminnan vaikutuksia kartoitettiin Osikonmäen kultaesiintymän tutkimusaineiston, muun kirjallisuuden, kaivosvierailujen, asiantuntija-arvioiden sekä kyselytutkimuksen avulla. Osikonmäen kultaesiintymää on tutkittu 1970-luvulta saakka useamman eri yhtiön toimesta ja malminetsintä jatkuu. Olemassa olevien tutkimustulosten ja vuoden 2013 keskimääräisen kullan hin¬nan perusteella Osikonmäen kullan arvoksi on arvioitu noin 300 miljoonaa euroa. Tutkimustyön perusteella suurin kaivostoiminnan vaikutus kohdistui Osikonmäen valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen. Mahdollisen kaivostoiminnan pintavesistöön kohdistuva vaikutus on suuri uhka sekä kaivoksen lähialueelle, että laajemmin koko Saimaan vesistöalueelle. Tutkimustyön perusteella kuntatalouteen sekä lähialueen elinkeinoelämään merkittävin vaikutus arvioitiin muodostuvan palvelujen kysynnän kasvun kautta. Merkittävä kaivoksen työllistämisvaikutus muodostuu suuren mittaluokan kaivostoiminnassa sekä jatkojalostamisen (rikastus) myötä. Tutkimustyön perusteella Rantasalmen Osikonmäen kultakaivoksen edellytykset eivät täyty avolouhinnan ja tämänhetkisen teknologian yhdistelmänä. Tulevaisuudessa mahdollisen maanalaisen louhinnan sekä sen hetkisen parhaan mahdollisen ja käyttökelpoisen teknologian (BAT) yhdistelmänä kultakaivoksen edellytyksiä on arvioitava uudelleen. fi
dc.description.abstract The study aims at assessing the conditions for the potential mining of the gold deposit in Osikonmäki village in Rantasalmi. The thesis charts the social and economical effects and the risks if the mine is started and outlines an environmental impact assessment on the case. The charting of the risks and effects of the possible mining activity is based on the Osikonmäki prospection material and other written sources as well as on mine visits, expert assessments and a questionnaire survey. Osikonmäki gold deposit has been explored by several mining companies from the 1970s onwards and the research is still going on. According to the current results the total value of the Osikonmäki gold is about 300 million euros based on the average gold rate of 2013. This study concludes that the mining activity would principally effect on the Osikonmäki landscape of nationwide importance. The mining operations would also cause a major threat on the bodies of surface water both in the neighbouring areas of the mine and, more widely, in the whole Saimaa water system. The main impact on the regional and municipal economy would be attained through the increase of the local service branch. The goldmine would have a significant effect on the local employment situation only through a large-scale mining activity and through mineral processing (benefication). According to this research, the preconditions for the Osikonmäki goldmine remain unfulfilled, if open pit mining is used together with the current technology. In the future, the feasibility of mining activity can be re-examined, provided that a combination of underground mining and the Best Available Techniques (BAT) of the moment will be introduced. en
dc.format.extent 117
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Arvometallimalmiesiintymän hyödyntämisen ja vaikutusten arviointi, Case: Rantasalmen Osikonmäen kultakaivos fi
dc.title Assessment for the utilization and impacts of precious metal deposit, Case: Osikonmäki goldmine in Rantasalmi en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword arvometallimalmi fi
dc.subject.keyword kultakaivos fi
dc.subject.keyword mineralisaatio fi
dc.subject.keyword rikastus fi
dc.subject.keyword rikastushiekka fi
dc.subject.keyword sivukivi fi
dc.subject.keyword Troy Ounce (oz) fi
dc.subject.keyword vesitase. fi
dc.subject.keyword precious metal ore en
dc.subject.keyword coldmine en
dc.subject.keyword mineralization en
dc.subject.keyword benefication en
dc.subject.keyword tailings en
dc.subject.keyword waste-rock en
dc.subject.keyword Troy Ounce (oz) en
dc.subject.keyword water balance. en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252209
dc.programme.major Ympäristötekniikka fi
dc.programme.mcode IA3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jolma, Ari
dc.programme Ympäristötekniikan DI-ohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account