Make or buy –päätöksentekokonseptin luominen taajuusmuuttajamoduulituotantoon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Marttinen, Timo
dc.contributor.author Kontkanen, Toni
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:30:01Z
dc.date.available 2014-06-25T08:30:01Z
dc.date.issued 2014-06-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13466
dc.description.abstract Ulkoistamalla on mahdollista parantaa suorituskykyä, kiertää oman valmistuksen kapasiteettirajoituksia, parantaa kustannustehokkuutta ja keskittyä ydinosaamiseen. Toisaalta ulkoistamispäätökset sisältävät useita riskejä. Make or buy -päätöksenteko, eli mitä valmistetaan itse ja mitä ostetaan muualta, omaa suuren strategisen merkityksen. Perinteisesti kustannustekijät ovat olleet tärkeimpiä päätöskriteerejä, mutta nykyään kiinnitetään enemmän huomioita myös muihin tärkeisiin kriteereihin. Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen tuotantoyksikölle make or buy -päätöksentekokonsepti, jolla voidaan huomioida päätöksen kannalta tärkeimmät kriteerit ja arvioida eri päätösvaihtoehtoja niiden perusteella. Tärkeänä osana on varmistaa yrityksen strategian mukaisten päätöksien tekeminen. Tutkimus käsittelee erityisesti tuotannollisia make or buy -päätöksiä, mutta menetelmät soveltuvat myös muihin päätöksentekotilanteisiin. Diplomityö koostuu ulkoistamista ja make or buy -päätöksiä käsittelevästä kirjallisuustutkimuksesta, nykytila-analyysista, make or buy -päätöksentekokonseptin suunnittelusta sekä luodun viitekehyksen mukaisesta case -tarkastelusta. Nykytila-analyysi tehtiin haastattelututkimuksena, jonka avulla selvitettiin ulkoistamisen ja make or buy -päätöksien nykytilaa ja kerättiin ideoita make or buy -viitekehystä varten. Kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen perusteella tehty strateginen make or buy päätöksentekoviitekehys sisältää päätöksenteon kannalta tärkeimmät komponentit ja työkalut parhaan päätösvaihtoehdon valitsemiseksi. Viitekehys koostuu ydinosaamisanalyysista, vertailukriteerien perusteella tehtävästä oman ja ulkoisen suorituskyvyn analysoinnista, kokonaiskustannusanalyysista ja riskianalyysista. Kehitetty malli ohjaa päätöksentekijää tekemään päätöksen make- ja buy-vaihtoehtojen välillä. Päätöksentekoviitekehyksen lisäksi suunniteltiin kohdeyritykselle make or buy päätöksentekoprosessi sekä työkalu viitekehyksen käyttämiseksi. fi
dc.description.abstract The use of outsourcing has numerous advantages: access to better performance, higher production capacity, cost reductions and greater focus on core activities. However, there are also many risks associated with outsourcing. Make-or-buy decision making, whether to produce or purchase the product, has a high strategic impact. Traditionally make-or-buy decisions have been made purely on the basis of cost but nowadays many companies have taken a strategic view of make-or-buy decisions. The aim of this study is to develop a make-or-buy decision framework for one of the case company’s production units. With the use of the framework decision criteria could be analysed according to different criteria. One of the most important goals is to ensure that decisions support the business strategy. This study mostly deals with make-or-buy decisions related to manufacturing but the disclosed methods are also suitable for other purposes. Furthermore, this thesis consists of an outsourcing and make-or-buy literature review, a current state analysis, development of a make-or-buy decision framework and a case chapter in which the new make-or-buy model is tested. The current state of outsourcing and make-or-buy decision making in the case company were investigated through interviews. In addition, interviews provided ideas for the developed make-or-buy framework. Additionally, the strategic make-or-buy framework has been made on the basis of literature review and interviews and it includes all the major components and tools for selecting the right make-or-buy decision alternative. The framework consists of a core competence analysis, a comparison of the internal and external capabilities according to selected criteria, a total cost analysis and a risk analysis. The developed model guides the decision maker to choose between make and buy alternatives. In addition, a make-or-buy process and tool were designed for the case company to utilize make-or-buy concept. en
dc.format.extent 109 + 9
dc.language.iso fi en
dc.title Make or buy –päätöksentekokonseptin luominen taajuusmuuttajamoduulituotantoon fi
dc.title Developing a make or buy decision framework for drive modules manufacturing en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ulkoistaminen fi
dc.subject.keyword make or buy fi
dc.subject.keyword viitekehys fi
dc.subject.keyword päätöksentekoprosessi fi
dc.subject.keyword RBV fi
dc.subject.keyword TCE fi
dc.subject.keyword TCO fi
dc.subject.keyword AHP fi
dc.subject.keyword outsourcing en
dc.subject.keyword make-or-buy en
dc.subject.keyword framework en
dc.subject.keyword decision making en
dc.subject.keyword RBV en
dc.subject.keyword TCE en
dc.subject.keyword TCO en
dc.subject.keyword AHP en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252198
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account