Learning Centre

An Agile Process Model for Fixed SaaS Project Delivery

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pitkäranta, Tapio
dc.contributor.author Karasar, Jasmin
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:29:51Z
dc.date.available 2014-06-25T08:29:51Z
dc.date.issued 2014-06-02
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13465
dc.description.abstract During the recent decades, agile software process models have gained wide popularity. Emphasis has been placed on the tight customer collaboration, customer-lead requirements prioritization and on delivering the working software often, in small increments. Typically, agile models have been researched and applied in a project context where open-agreement contracts have been in use minimizing the supplier risk in the software implementation process. This thesis is a case study that examines the recommended practices of Scrum when it is used in a more untypical context of fixed-price SaaS projects in one case company. In these projects, the profit is acquired more from the use of the system rather than from the system implementation itself. First, the current challenges in the used process model are collected from the previous projects. Then, recommended practices in literature about fixed-price Scrum and organizational change management are examined in relation to the found challenges. The last part combines the challenges and practices by applying the suggestions to the case company’s process model. The improved process model is validated in the case company’s context. Four challenge factors were identified from the case company’s projects: unclear which functionalities bring customer benefits, iteration plan missing, project personnel on customer side and organizational change management difficulties on customer side. Examined literature recommends focusing on the roles and responsibilities and to requirements prioritization at the start of the project. In addition, system implementation should be based on the customer organization’s capabilities. In the case company’s context, these practices mean that in the project process model, project manager role is scaled into a business and an operative role, all requirements are managed via a centralized list and requirements prioritization is based on what the customer can achieve in its organization. This study shows that Scrum practices are applicable in a fixed-price context to manage the project scope. However, practices provide a limited guidance for supplier to affect the actions of a customer. Therefore, Scrum practices alone are not enough for managing a project where taking the system into use is an essential part of the project. A connection to organizational change theories is required. en
dc.description.abstract Viimeisimpien vuosikymmenien aikana ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat keränneet laajasti suosiota. Menetelmät painottavat asiakaskommunikaatiota, asiakasvetoista vaatimusten priorisointia sekä toimivan koodin toimittamista usein, pienissä osissa. Tyypillisesti ketterien menetelmien yhteydessä käytetään avoimia sopimuksia, mikä minimoi toimittajan riskin. Tämä työ on tapaustutkimus, joka käsittelee Scrum-viitekehyksen suositeltuja käytäntöjä, kun mallia sovelletaan epätyypillisessä kontekstissa kiinteähintaisissa SaaS-projekteissa yhdessä tutkimusyrityksessä. Näissä projekteissa projektin tuotot muodostuvat enemmän järjestelmän käytöstä kuin sen implementoinnista. Aluksi, nykyisen prosessimallin haasteet kerätään aikaisempien projektien perusteella. Tämän jälkeen tutkitaan kirjallisuudesta kiinteähintaisen Scrum-mallin sekä yritysten muutosjohtamisen käytäntöjä suhteessa tunnistettuihin haasteisiin. Lopuksi haasteet ja kirjallisuuden suosittelemat käytännöt yhdistetään soveltamalla niitä tutkimusyrityksen nykyisessä prosessimallissa. Tutkimusyrityksen projekteista tunnistettiin neljä haastetta: epäselvyys toiminnallisuuksista, jotka tuottavat asiakkaalle hyötyjä, puuttuva iteraatiosuunnitelma, projektihenkilöstö asiakkaan puolella sekä yrityksen muutosjohtamisen haasteet asiakkaan puolella. Tarkasteltu kirjallisuus suosittelee keskittymistä rooleihin ja vastuisiin sekä vaatimusten priorisointia projektin alussa. Tämän lisäksi järjestelmän implementoinnin tulisi pohjautua asiakasyrityksen valmiuksiin. Tutkimusyrityksen kontekstissa nämä käytännöt tarkoittavat, että tehostetussa prosessimallissa projektipäällikön rooli jaetaan kahteen erilliseen osaan liiketoiminnalliseksi ja operatiiviseksi rooliksi, vaatimuksia hallitaan keskitetyn listan kautta ja vaatimusten priorisointi pohjautuu siihen, mitä asiakas kykenee saavuttamaan omassa organisaatiossaan järjestelmän avulla. Tämä tutkimus osoittaa, että Scrum-mallin käytäntöjä voidaan soveltaa kiinteähintaisessa projektikontekstissa hallitsemaan projektin laajuutta. Siitä huolimatta käytännöt tarjoavat rajoitetusti ohjeita siihen, kuinka toimittaja voi vaikuttaa asiakaspuolen tekemiseen. Tästä johtuen Scrum-mallin käytännöt eivät ole yksin kattavia ohjaamaan projektia, jossa järjestelmän käyttö asiakkaan puolella on olennainen osa projektia. Scrum-mallin toimintatapojen tueksi tarvitaan käytäntöjä yrityksen muutosjohtamisen teorioista. fi
dc.format.extent 95 + 2
dc.language.iso en en
dc.title An Agile Process Model for Fixed SaaS Project Delivery en
dc.title Ketterä Prosessimalli Kiinteähintaisen Saas-projektin Toimittamisessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword fixed-price Scrum en
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword requirements management en
dc.subject.keyword organizational change management en
dc.subject.keyword kiinteähintainen Scrum fi
dc.subject.keyword ketterät menetelmät fi
dc.subject.keyword vaatimusten hallinta fi
dc.subject.keyword yritysten muutosjohtaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252197
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_92277
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49414
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics