Learning Centre

Reasons and Effects of Metric Use in Industrial Agile Teams - A Systematic Literature Review

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Itkonen, Juha
dc.contributor.advisor Mäntylä, Mika
dc.contributor.author Kupiainen, Eetu
dc.date.accessioned 2014-06-25T08:20:32Z
dc.date.available 2014-06-25T08:20:32Z
dc.date.issued 2014-06-02
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13444
dc.description.abstract Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat lisänneet suosiotaan, mutta tutkimuksia, joissa tutkittaisiin syitä mittareiden käytölle ja niiden vaikutuksille, on varsin rajallisesti teollisen ketterän kehityksen osalta. Tämä tutkimus esittää tuloksia systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Perustuen tähän tutkimukseen, tulokset esittävät, että syyt mittarien käytölle keskittyy seuraaviin alueisiin: suunnittelu, etenemisen seuranta, laadun ymmärtäminen ja parantaminen, ja ongelmien tunnistaminen. Lisäksi, mittareiden vaikutukset keskittyvät seuraaviin alueisiin: suunnittelutoimet, reaktiiviset toimet, ihmisten motivointi ja parannusideoiden luominen. Tämä tutkimus myös listaa tärkeitä mittareita, jotka tunnistettiin kuvauksien sekä esiintymismäärien avulla. Tuloksia verrataan ketterän kehityksen periaatteisiin ja näyttää siltä, että mittareiden käyttö tukee ketteriä periaatteita lukuuottamatta muutamia poikkeuksia. Lisäksi, tämä tutkimus osoittaa, että suunnittelu- ja seurantamittareiden käytöstä on paljon näyttöä. Tutkimus tunnistaa myös tilannesidoksisia mittareita, joita käytetään yleensä ongelmien korjaamiseksi. Lopuksi, mittareiden käytön negatiiviset vaikutukset voi olla mielenkiintoinen tulevaisuuden tutkimusalue. fi
dc.format.extent 64 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Reasons and Effects of Metric Use in Industrial Agile Teams - A Systematic Literature Review en
dc.title Mittareiden käytön syyt ja seuraukset ketterissä tiimeissä teollisuudessa - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword metrics en
dc.subject.keyword measurement en
dc.subject.keyword systematic en
dc.subject.keyword literature en
dc.subject.keyword review en
dc.subject.keyword ketterä fi
dc.subject.keyword kehitys fi
dc.subject.keyword mittarit fi
dc.subject.keyword mittaus fi
dc.subject.keyword systemaattinen fi
dc.subject.keyword kirjallisuuskatsaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406252176
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_92278
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49385
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics