Learning Centre

Linear model prediction for cognitive skill subgroups in Multiple Criteria Decision Making

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Wallenius, Jyrki
dc.contributor.author Pajala, Tommi
dc.date.accessioned 2014-06-24T07:53:10Z
dc.date.available 2014-06-24T07:53:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13433
dc.description.abstract This study looks at predicting decision makers' choices in a multi-criteria decision making problem by using a linear value function model. Additionally, I investigate whether the cognitive style of subjects - measured by Frederick's (2005) Cognitive Reflection Test - is related to the predictive power of the linear model. Subjects completed pairwise comparisons of student apartments defined by four criteria: size, price, distance to university and distance to a leisure activity. The linear model is set up using the first 10 choices and then the model tries to predict the next 10 choices. I find that subjects notice dominance relations and make quite consistent choices, but consistency decreases towards the end of the test, most likely due to the subjects getting tired. Moreover, a majority of the subjects are not consistent with the importance of criteria they provided in the beginning of the study. This result questions the usefulness of eliciting judgments of importance abstractly, as they have only a limited connection to the choices subjects make. Importance judgments cannot be directly interpreted without knowledge of the scale of criteria values. On average, the linear model predicts approx. 81,7 % of choices correctly and outperforms comparison models based on equal weights, and a lexicographic model. Participant provided weights were equally good at prediction, when criteria values were scaled to the 0-1 range. The efficacy of the linear model is slightly higher for linear consistent subjects than for nonlinear subjects. However, even with nonlinear subjects 77,8 % of predictions are correct. No differences in predictive power were found between cognitive style groups, gender, or study year. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan neljän kriteerin päätösongelmaa ja sitä, voidaanko koehenkilöiden valintoja ennustaa lineaarisella hyötyfunktiolla. Lisäksi tutkitaan, onko koehenkilöiden kognitiivisella tyylillä merkitystä ennusteiden onnistumisen tai henkilöiden lineaarisen konsistenssin kannalta. Koehenkilöt tekevät parivertailuja hypoteettisista opiskelija-asunnoista. Asunnot on määritelty neljän kriteerin avulla: koko, hinta, etäisyys yliopistosta ja etäisyys harrastuspaikasta. Ensimmäiset 10 vastausta virittävät lineaarisen mallin, josta saadaan painokertoimet neljälle kriteerille. 10 viimeistä vastausta pyritään ennustamaan kertomalla kriteerien arvot näillä painokertoimilla. Huomataan, että koehenkilöt vastaavat suhteellisen konsistentisti, joskin he tekevät lopun kontrollikysymyksissä virheitä. Tämä tapahtuu luultavimmin keskittymisen herpaantumisen vuoksi. Ennen kaikkea suuri osa koehenkilöistä vastaa epäkonsistentisti verrattuna kokeen alussa antamaansa kriteerien tärkeysjärjestykseen nähden. Tulos kyseenalaistaa kriteerien tärkeyden ja painokertoimien suorasta kysymisestä saatavan hyödyn, koska kriteerien tärkeys on vain heikosti yhteydessä henkilöiden tekemiin valintoihin. Kriteerien tärkeys ei ole tulkittavissa ilman tietoa kriteerien arvojen skaalauksesta. Lineaarinen malli ennustaa keskimäärin 81,7 % valinnoista oikein. Mallin ennusteprosentti on parempi kuin käytetyillä vertailumalleilla. Kriteerien tärkeyteen perustuva malli suoriutui ennustamistehtävästä yhtä hyvin, kun kriteerien arvot skaalattiin välille 0-1. Lineaarinen malli ennustaa jonkin verran paremmin lineaaristen kuin epälineaaristen vastaajien valintoja. Eroja kognitiivisen tyylin, sukupuolen tai opintovuoden perusteella ei havaittu. fi
dc.format.extent [9] + 82 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Linear model prediction for cognitive skill subgroups in Multiple Criteria Decision Making en
dc.title Lineaarisen arvofunktiomallin ennustusvoima kognitiivisen tyylin ryhmien suhteen monikriteerisessä päätöksenteossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword MCDM fi
dc.subject.keyword lineaarinen arvofunktio fi
dc.subject.keyword painot fi
dc.subject.keyword kriteerien tärkeys fi
dc.subject.keyword linear value function en
dc.subject.keyword weights en
dc.subject.keyword criteria importance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406242166
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Wallenius, Hannele
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_02218
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49287
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics