Learning Centre

Ei kenenkään tila, ei tilaa kenellekään

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Euro, Pia
dc.contributor.advisor Rajanti, Taina
dc.contributor.author Suvanto, Eliisa
dc.date.accessioned 2014-06-19T07:08:57Z
dc.date.available 2014-06-19T07:08:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13417
dc.description.abstract Opinnäyte tutkii kaupunkia muuttuvana ja muuttumattomana tilana. Kaupunki on ihmisten rakentama ja muokkaama, identiteetin ja yhteisöjen kohtaamispaikka, jossa vuorovaikutus syntyy subjektin ja tilan kautta. Ihmisen yksinäisyys ja irrallisuus on suurkaupungissa alati läsnä, mutta samanaikaisesti säröt arkitodellisuudessa synnyttävät odottamattomia tilanteita, hetkiä ja sosiaalisia suhteita hallitsemattoman epäjärjestyksen kautta. Kaupunki symboloi yhteiskunnassa vallitsevia valtarakenteita, joita tulkitsemalla voidaan määrittää yksilön elintilaa ja liikkumavara urbaanissa tilassa. Julkinen tila kaupungissa esitetään näennäisesti avoimena, tasapuolisena ja yhteisenä. Ilman eriävyyden hyväksymistä kaupungista syntyy suvaitsematon ja epädemokraattinen mainostila, jossa konsensuksen illuusiota ylläpidetään päättäjien ja yritysten hyväksi, ei kaupungin asukkaiden. Opinnäyte koostuu kirjallisesta osasta, jossa kaupunkitilaa tarkastellaan kolmen aiemmin toteutetun teoksen kautta. Teosten sisältö on toiminut lähtökohtana opinnäytteen teoreettiselle viitekehykselle. Lööppejä runomuodossa (2010 ja 2011) kirjoittaa median luomat pelkotilat uuteen muotoon hyväksikäyttämällä jo olemassa olevia uutisotsikoita. Keskosormi (2012) reagoi kaupungissa tapahtuviin muutoksiin ja kritisoi kuluttamisen ehdoilla rakennettavaa kaupunkikuvaa ja sitä, miten suurten yritysten valtasuhteet ovat näkyvissä kaupunkitilaa muokattaessa. Porin kulttuurisäätö (2013) syntyi viiden Aalto-yliopiston maisteri- ja jatko-opiskelijan tarpeesta tutkia taiteen, talouden ja kaupunkitilan monimuotoisia toimintamalleja Pori Jazz –festivaalin yhteydessä. Kokonaisteos oli monen eri tekijän yhteispanostus ja se tässä kontekstissa pyrin tuomaan sekä prosessin lähtökohdat, etenemisen ja lopputuloksen näkyviksi. Julkinen tila on aina ristiriitainen ja pluralistinen tila, jossa täydellisen yhteisymmärryksen saavuttaminen on mahdottomuus. Opinnäytteessä pohditaan interventiotaiteen mahdollisuuksia kaupunkitilassa, joka vaatii kapinaa näyttäytyäkseen poliittisena ja monien lähtökohtien kriittisenä taiste-lukenttänä. fi
dc.format.extent 153
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ei kenenkään tila, ei tilaa kenellekään fi
dc.title Public space, public enemy en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword kaupunki fi
dc.subject.keyword julkinen tila fi
dc.subject.keyword interventiotaide fi
dc.subject.keyword pluralismi fi
dc.subject.keyword agonismi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192152
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse