Learning Centre

Taide arjessa, arki taiteessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Orenius, Marika
dc.contributor.author Turunen, Anna
dc.date.accessioned 2014-06-19T07:03:24Z
dc.date.available 2014-06-19T07:03:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13414
dc.description.abstract Arki taiteessa, taide arjessa on opinnäytetyöni nimi. Pohdin miten taide ja arki kohtaavat ja yhdistyvät jokapäiväisessä elämässä. Olen ihmetellyt ympäröivää maailmaa ja elänyt arkeani. Tartun jokapäiväisyyksiin, toistoihin ja tapoihin moniaistisesti. Viehätyn ja innostun pienistä tavallisista asioista, pidän arjesta haluan nostaa sen esiin. Opinnäytteen toteutus on edennyt taiteellisen ja kirjallisen osion vuoropuhelussa. Osiot ovat toisiaan täydentäviä opinnäytteen kokonaiskuvan kannalta. Fenomenologisen ajattelun mukaan olen pyrkinyt asioihin itseensä. Esimerkiksi fenomenologien, kuten Martin Heideggerin ja Maurice Merleau-Pontyn ajatukset ovat auttanut minua pääsemään käsiksi kokemukseen ja maailmassa olemiseen antaen samalla uusia näkökulmia arjen ihmettelyyn. Olen kokeillut erilaisia välineitä tuoda näkyväksi kokemusta. Taiteellinen toiminta jatkaa huomioiden ja ajatusten käsittelyä, jolloin niin kokemukset arjessa, ajattelu ja toiminnasta syntyneet taiteelliset kokeilut saavat spontaanisti uusia muotoja. Ne ovat toistuvuuden ja muutoksen syklissä, prosessissa. Opinnäytetyöni on yhteenveto, jossa taide ja arki ovat minulle yhdessä. Yhteyden tapa ja muoto vaihtelee, mutta päällimmäiseksi nousee kokemuksen ja läsnäolon merkitys niin taiteessa kuin arjessakin. fi
dc.description.abstract The name of my thesis is “Art in everyday, everyday in art”. In the thesis I ponder on how art and everyday meet and connect with everyday life. I have been reflecting on the surrounding world and my own everyday routines. The everyday routines, repetitions and manners are dealt with multiple senses. I value the everyday life and all the ordinary things in it. That is why everyday life has a key role in my thesis. The thesis consists of a dialogue between artistic and literally parts that complete each other. The theoretical background to my work comes from phenomenology thinking. Especially the thoughts of Martin Heidegger and Maurice Merleau-Ponty have helped me to get perspective to my work. I have been eagerly exploring new artistic experiments to make everyday life visible. The experiments are spontaneous and they are in constant process of repetition and change. My thesis is a synopsis where art and everyday life are in close connection. The ways and shapes of the connection vary. However, the most important thing in art and everyday life is experience and presence. en
dc.format.extent 80 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Taide arjessa, arki taiteessa fi
dc.title Art in everyday, everyday in art en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword arki fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.subject.keyword kokemus fi
dc.subject.keyword ympäristö fi
dc.subject.keyword fenomenologia fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192149
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics