Learning Centre

Elokuvatuotantoyhtiön ensimmäiset kasvunpaikat – kohti uutta organisaatiota - mutta miten, miksi ja millaista?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Röhr, Marko
dc.contributor.author Pohjola, Elina
dc.date.accessioned 2014-06-19T06:26:16Z
dc.date.available 2014-06-19T06:26:16Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13405
dc.description.abstract Maisterin opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa tarkastelen kotimaisten elokuvatuotantoyhtiöiden ensimmäisiä vuosia ja ensimmäisiä kasvunpaikkoja. Tavoitteenani on perehtyä siihen, mikä mah-dollistaa perustettavan elokuvatuotantoyhtiön kasvun ja vakiintumisen alalla säännöllistä elokuva-tuotantoa harjoittavaksi yritykseksi. Haastattelin tutkimustani varten kolmea elokuvatuottajaa joiden perustamat yhtiöt ovat iällisesti nuoria; Elli Toivoniemeä (Tuffi Films Oy), Misha Jaaria (Oy Bufo Ab) sekä Riina Hyytiä (Dionysos Films Oy). Neljäntenä tuotantoyhtiönä kuljetan tutkimuksessani mukana perustamaani tuotanto-yhtiötä Pohjola-filmi Oy:tä Käsittelen työssäni elokuvatuotantoyhtiöiden perustamista ja kasvua mm. seuraavien haastatte-lukysymysten kautta: mistä lähtökohdasta yritys on perustettu ja ketkä sen ovat perustaneet, mil-laiset tavoitteet perustettavalle tuotantoyhtiölle asetettiin ja toteutuivatko ne, mikä on omistaja-tuottajan kaupallisen osaamisen taso, miten tuotantoyhtiöiden omistuspohja tai henkilökunnan määrä on muuttunut perustamisesta tähän päivään, miten kasvu on tapahtunut, millaisia muutok-sia kasvu on tuonut tullessaan hallinnon työkaluihin ja hallinnollisiin rakenteisiin, mikä on yhtiön omavaraisuusaste ja mitkä ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat tästä eteenpäin. Lisäksi analysoin jokaisen haastatteluun osallistuneen tuottajan tuotantoyhtiön vahvuudet. Työn tuloksena väitän, että on olemassa tietyt seikat jotka ovat välttämättömiä edellytyksiä tuo-tantoyhtiön kasvulle ja oman paikkansa vakiinnuttamiselle kotimaisten elokuvatuotantoyhtiöiden joukossa. Ensimmäinen näistä on henkilökunnan määrän kasvattaminen. Vain varmistamalla että tuotan-toyhtiössä on riittävät resurssit tuotantojen toteuttamiseen ilman, että omistajatuottaja osallistuu tuotantojen käytännön toteuttamiseen kokopäiväisesti, tuottaja voi keskittyä oman tuottajuutensa syventämiseen ja kehittämiseen sekä koko yrityksen hallinnointiin. Mikäli tämä ei toteudu, tuotta-ja ajautuu helposti toteuttamaan yksittäisiä tuotantoja projekti kerrallaan eikä jatkuvuutta synny. Toinen seikka on riittävien ajallisten resurssien varmistaminen koskien uusien hankkeiden ke-hittämistyötä jo käynnissä olevan tuotannon aikana. Vain varmistamalla että seuraava elokuva on tuotannossa jo silloin kun edellinen on vasta tulossa ensi-iltaan, omistajatuottaja voi varmistaa riittävän tuotantosyklin, joka taas mahdollistaa vakituisen henkilökunnan olemassaolon. Lisäksi kehittelyssä olevia hankkeita on oltava riittävä määrä jotta varmistetaan se, ettei tuotantojen väliin jää liian pitkiä taukoja. Kolmantena seikkana nostan esille tuottajan paineensieto- ja riskinottokyvyn välttämättömyy-den sekä riskianalyysin merkityksen oikeankokoisten riskien ottamisen mahdollistamiseksi. fi
dc.format.extent 43+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Elokuvatuotantoyhtiön ensimmäiset kasvunpaikat – kohti uutta organisaatiota - mutta miten, miksi ja millaista? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword yrityksen perustaminen fi
dc.subject.keyword elokuvatuotanto fi
dc.subject.keyword elokuvatuottaja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192140
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Bardy, Aleksi
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics