Learning Centre

Maailman kohina - fragmentteja taiteen tekemisestä meditaation kaltaisena tapahtumana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pirilä, Marja
dc.contributor.author Valla, Titta
dc.date.accessioned 2014-06-19T06:22:28Z
dc.date.available 2014-06-19T06:22:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13402
dc.description.abstract Opinnäyte sisältää visuaalisia (valokuvat, piirrokset) ja kirjoitettuja fragmentteja taiteen tekemisestä meditaation kaltaisena harjoituksena, jossa pelkät nyt-hetket ja ajatuksen takaa tuleva ilmaisu ovat keskeisessä roolissa. Keskiössä on valokuva siten, että myös tekstit ovat analogioita valokuvallisuudesta monessa mielessä, esimerkiksi suhteessa aikaan ja tilaan. Kattokäsitteinä ovat valokuva ja meditatiivisuus, viitekehyksenä enimmäkseen psykoanalyyttinen ajattelu. Ilmeisinä teemoina nousevat esiin ei-tietäminen, ajan käsite, keho ja mieli, moniaistisuus, suojaaminen, kielen ulottumattomissa oleva, lapsuus ja muistaminen. Opinnäytetyön taiteellistuotannollisen osuuden muodosti Generaattorigalleriassa Porissa syyskuussa 2012 järjestetty näyttely. Dokumentaationa siitä julkaisen tämän kirjallisen työn ohessa videotallenteen ja valokuvia näyttelystä. fi
dc.description.abstract The thesis includes visual (photographs, drawings) and written fragments of an art process approaching meditation. I articulate a vision of now moments and creative expression which emerges to the material art work without thinking process or (re)cognition. Photograph is in the center so that there is an analogy between the text and the photographic work in more ways than one, for example in relation to time and space. The main concepts are photograph and meditative. The psychoanalytic thinking forms the prime theoretical framework of the thesis. Some concepts emerge very clearly in this study, such as not knowing, the concept of time, body-mind, diversity of senses, protection, beyond words, childhood and remembrance. An exhibition at Generaattori Gallery in Pori September 2012 made the artistic and productive stage of the thesis. A video documentation and many photographs are enclosed in the publication. en
dc.format.extent 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Maailman kohina - fragmentteja taiteen tekemisestä meditaation kaltaisena tapahtumana fi
dc.title Noise of the world - Fragments of an art process when it approaches meditation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword meditatiivisuus fi
dc.subject.keyword ei-tietäminen fi
dc.subject.keyword aika fi
dc.subject.keyword keho-mieli fi
dc.subject.keyword moniaistisuus fi
dc.subject.keyword suojaaminen fi
dc.subject.keyword lapsuus fi
dc.subject.keyword muistaminen. fi
dc.subject.keyword photograph en
dc.subject.keyword meditative en
dc.subject.keyword not-knowing en
dc.subject.keyword time en
dc.subject.keyword body-mind en
dc.subject.keyword diversity of senses en
dc.subject.keyword protection en
dc.subject.keyword childhood en
dc.subject.keyword remembrance. en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192137
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Laakso, Harri
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse