Nimetön rekrytointi: Case Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pellinen, Veera
dc.date.accessioned 2014-06-18T08:36:43Z
dc.date.available 2014-06-18T08:36:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13374
dc.description.abstract Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus kokeili keväällä 2013 tiettävästi ensimmäisenä Suomessa nimetöntä rekrytointimenetelmää rekrytoidessaan projektipäällikköä Hyvä vapaa-aika -hankkeeseen. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia nimettömän rekrytoinnin hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Tarkastelen nimettömän rekrytoinnin pilotin tavoitteita ja onnistumista sekä nimettömän rekrytointimenetelmän avaamia mahdollisuuksia ja uhkia. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille, miten nimetöntä rekrytointimenetelmää tulisi kehittää tulevaisuudessa. Tarkastelen nimetöntä rekrytointia rekrytoinnin tasa-arvon, hakijoiden yhdenvertaisuuden ja henkilöstön monimuotoisuuden muodostamassa viitekehyksessä. Suomen ulkopuolella nimettömän rekrytoinnin on todettu luovan positiivisia mahdollisuuksia hakijoiden yhdenvertaisuuteen. Toisaalta on havaittu, että nimetön rekrytointi vaatii kehittyäkseen uusia kokeiluja. Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen keinoin teemahaastattelujen ja pienimuotoisen kyselytutkimuksen avulla. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää nimettömän rekrytoinnin pilottiin osallistunutta Helsingin kaupungin työntekijää. Lisäksi aineistoa täydennettiin kyselytutkimuksella, johon osallistui Helsingin kaupungin virastojen HR-henkilöstöä. Tutkimuksen mukaan nimettömän rekrytoinnin pilotin virallisina tavoitteina oli rekrytoinnin yhdenvertaisuuden tukeminen ja henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen sekä epävirallisempana tavoitteena rekrytoijien ammatillinen kehittyminen. Pilotin vahvuuksia olivat pilotin toteutuminen ylipäätään, monimuotoisen hakijakunnan saavuttaminen, hakijoiden positiivinen suhtautuminen menetelmään, saavutettu mediahuomio, rekrytoinnin kehittäminen sekä työnjaon toimiminen. Pilotin heikkouksiksi koettiin prosessin työläys, rekrytointijärjestelmän kankeus, pilotin kapea-alaisuus, yksiköiden välisen yhteistyön keskeneräisyys sekä keskeneräisyys hakijoiden valmistamisessa uudenlaiseen haastattelutilanteeseen. Nimettömän rekrytoinnin mahdollisuuksiksi koetaan rekrytoinnin yhdenvertaisuuden tukeminen, henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen, rekrytoinnin kehittäminen sekä organisaation työnantajamaineen tukeminen. Epäonnistuessaan sen koetaan voivan lisätä työläyttä, aiheuttaa riskejä hakemustietojen peittämiseen liittyen sekä kärjistää organisaation sisäisiä negatiivisia asenteita. Nimetöntä rekrytointia tulisi tutkimuksen mukaan hyödyntää sopivissa rekrytointiprosesseissa sekä laajentaa sen kokeilua ja kehittämistä. Nimettömän rekrytoinnin prosessia tulisi selkeyttää ja rekrytointiprosessin aikaista viestintää sekä käytettyä rekrytointijärjestelmää tulisi kehittää suhteessa menetelmän asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi organisaatio tulisi sitouttaa menetelmän hyödyntämiseen johtoa myöten, työnjakoa tulisi selkeyttää ja rekrytoijien ammattitaitoa menetelmän hyödyntämistä varten tulisi kehittää. fi
dc.format.extent 98
dc.language.iso fi en
dc.title Nimetön rekrytointi: Case Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.subject.keyword HR
dc.subject.keyword nimetön rekrytointi
dc.subject.keyword anonymous recruiting
dc.subject.keyword rekrytointi
dc.subject.keyword recruiting
dc.subject.keyword tasa-arvo
dc.subject.keyword equality
dc.subject.keyword organisaatio
dc.subject.keyword organization
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406182109
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon julkinen sektori
dc.subject.helecon public sector
dc.subject.helecon rekrytointi
dc.subject.helecon recruiting
dc.subject.helecon tasa-arvo
dc.subject.helecon equality
dc.subject.helecon työnhaku
dc.subject.helecon job applications
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.ethesisid 13574
dc.date.dateaccepted 2014-05-02
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account