Learning Centre

On the Behaviour of the Process and Material in Incremental Sheet Forming

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kivivuori, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Materials Science and Engineering, Finland
dc.contributor.author Katajarinne, Tuomas
dc.date.accessioned 2014-06-16T09:00:18Z
dc.date.available 2014-06-16T09:00:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5719-4 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5718-7 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13356
dc.description.abstract Incremental sheet forming (ISF) has garnered significant scientific attention during the last decade. The process is highly flexible and provides a new agile production route for the short series production of sheet metal parts. The primary proposed drawbacks for the process are the production rate and the obtainable part accuracy, while high formability and flexibility are considered the main advantages. The evolution of the material properties inflicted by the forming process itself has received less attention. The introduction of ISF as an alternate production process for wider use requires knowledge of this evolution. In this Ph.D. thesis, a forming cell based on an industrial robot is used to study the ISF process and its effect on material property evolution. Additionally, the effects of the changing material properties on the process itself are considered. Finally, a method to control the material properties is presented. The forming parameters have a major impact both on the formability and on the forming process itself. By monitoring the forces during the forming process, valuable information about part and accuracy failure prediction was obtained. Sheet thickness has a pronounced effect on the forming forces due to the presence of bending in the process. The near quadratic forming force-to-thickness dependence accounts for the smaller geometrical deviations with higher sheet thicknesses. At higher forming angles the radial in-plane force becomes dominant and accounts for geometrical deviations. Incrementally formed materials exhibit lower than expected strain hardening. The material property evolution can be analysed using mathematical expressions. FCC structured materials exhibit higher than expected strain hardening during ISF at low strains. A relative strengthening plot is presented as a mean to help assess the need for tailored blanks.A good Johnson-Avrami-Mehl type of sigmoid dependence can be found for strain induced martensite formation during ISF. The effect of martensite transformation can be observed in the required forming force. Temperature remains the most effective way to control martensite formation. A novel method for the control of martensite formation in ISF is also presented. The stability of the stainless steel affects its transformation tendency. Stable grades enable a higher degree of accuracy but smaller fractions of transformation. The comparison of post-forming properties between shear spinning and ISF indicates that the idealised shear spinning theory is inapplicable to the shear spinning of thin sheets. en
dc.description.abstract Numeerinen painomuovaus (ISF) on ollut huomattavan tieteellisen mielenkiinnon kohteena viimeisen vuosikymmenen aikana. Menetelmä on erittäin joustava ja mahdollistaa uusia piensarjatuotantotapoja. Menetelmän esitettyjä haittapuolia ovat hidas tuotantonopeus sekä tuotetarkkuus, etuja ovat suuret venymäasteet ja joustavuus. Kansainvälinen tutkimus on enimmäkseen keskittynyt muovattavuuden rajoihin sekä tarkkuuden parantamiseen. Painomuovauksen laajemman hyödyntämisen kannalta myös materiaaliominaisuuksien kehittyminen tulee tuntea. Tässä väitöskirjatyössä on tutkittu muovauksen johdosta tapahtuvaa materiaaliominaisuuksien muutosta teollisuusrobottiin perustuvan muovaussolun avulla. Lisäksi ominaisuusmuutosten vaikutusta itse prosessiin on tutkittu. Työssä on myös kehitetty menetelmä austeniittisten ruostumattomien terästen materiaaliominaisuuksien räätälöintiin. Tarkkailemalla voimakomponentteja muovauksen aikana saatiin arvokasta tietoa tuotteiden tarkkuudesta ja vaurioitumisesta. Levypaksuuden kasvulla on korostunut vaikutus tarvittavaan muovausvoimaan prosessissa läsnä olevan taivuttavan piirteen takia. Lähes levyn paksuuden neliöllisen vaikutuksen johdosta muovausvoimaan tuotteiden tarkkuus paranee levynpaksuuden kasvun myötä. Muovauskulman kasvaessa pinnansuuntainen radiaalikomponentti alkaa hallita prosessia aiheuttaen tuotetarkkuuden huonontumista. Painomuovatun materiaalin muokkauslujittuminen on maltillisempaa kuin materiaalin vetokoekäyttäytymisen perusteella voisi odottaa. Muokkauslujittumiskäyttäytymistä voi kuvata matemaattisten lausekkeiden avulla. PKK rakenteen omaavilla materiaaleilla muokkauslujittuminen on odotettua suurempaa pienillä painomuovauksen venymillä. Työssä esitetään suhteellisen lujittumisen kuvaaja avuksi arvioimaan lopputuotteen lujuutta ja räätälöityjen levyjen tarvetta.Austeniittisten ruostumattomien terästen työstökarkeneminen painomuovauksessa osoittaa Johnson-Avrami-Mehl tyyppistä riippuvuutta. Työstökarkeneminen vaikutus on ilmeinen myös tarvittavassa muovausvoimassa. Lämpötilan säätely on tehokkain tapa kontrolloida työstökarkenevuutta. Työssä esitetään uusi menetelmä työstökarkenevuuden säätelyyn painomuovauksessa. Ruostumattoman teräksen stabiilisuus vaikuttaa sen hajaantumiseen. Stabiilimmat laadut mahdollistavat tarkemman karkenevuuden kontrollin mutta pienemmät hajaantuneet osuudet. Muovauksen jälkeisten ominaisuuksien perusteella on oletettavaa, ettei yksinkertaistettu venytyssorvauksen teoria päde ohuille levyille. fi
dc.format.extent 87 + app. 57
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 83/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: T. Katajarinne, L. Vihtonen, S. Kivivuori, Incremental forming of colour-coated sheets, International Journal of Material Forming, Suppl. 1 (2008) pp. 1175-1178. DOI: 10.1007/s12289-008-0190-1
dc.relation.haspart [Publication 2]: T. Katajarinne, S. Kivivuori, L. Vihtonen, Behaviour of a wide variety of materials in incremental forming, Proceedings of the 9th International conference on Technology of Plasticity September 7-11, 2008, Advanced Technology of Plasticity 2008, ISBN 978-89-5708-152-5, pp. 528-533.
dc.relation.haspart [Publication 3]: T. Katajarinne, A. Komulainen, S. Kivivuori, Force and frictional conditions in incremental forming, Steel Research International, 81 (2010) pp. 934-937.
dc.relation.haspart [Publication 4]: T. Katajarinne, S. Kivivuori, Strain induced martensite in incremental forming – formation, effect and control, Materials Science Forum, Vols. 773-774 (2014) pp. 119-129, doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.773-774.119.
dc.relation.haspart [Publication 5]: T. Katajarinne, S. Kivivuori, Material property evolution in incremental sheet forming – a review and comparison. Key Engineering Materials, Vols. 554-557 (2013) pp. 1338-1350, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.554-557.1338
dc.relation.haspart [Publication 6]: T. Katajarinne, S. Louhenkilpi, S. Kivivuori, A novel approach to control the properties of austenitic stainless steels in incremental forming, Materials Science and Engineering A, 604C (2014), pp. 23-26, doi: 10.1016/j.msea.2014.03.020
dc.subject.other Materials science en
dc.subject.other Metallurgy en
dc.title On the Behaviour of the Process and Material in Incremental Sheet Forming en
dc.title Materiaali- ja prosessikäyttäytymisestä numeerisessa painomuovauksessa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Materiaalitekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Materials Science and Engineering en
dc.subject.keyword incremental sheet forming en
dc.subject.keyword control of material properties en
dc.subject.keyword numeerinen painomuovaus fi
dc.subject.keyword materiaaliominaisuuksien kontrollointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5719-4
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kivivuori, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Materials Science and Engineering, Finland
dc.opn Pohlak, Meelis, Dr., Faculty of Mechanical Engineering,Tallin University of Technology, Estonia
dc.rev Welo, Torgeir, Prof., Norwegian University of Science and Technology, Norway
dc.rev Larkiola, Jari, Adjunct Prof., Technical Research Centre of Finland VTT, Finland
dc.date.defence 2014-06-27
local.aalto.digifolder Aalto_67721
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics