Märkäpaluuheijastavat tiemerkinnät ja niiden käytön edellytykset Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valtonen, Jarkko
dc.contributor.advisor Valkonen, Anne
dc.contributor.author Laiho, Esko
dc.date.accessioned 2014-05-22T06:54:50Z
dc.date.available 2014-05-22T06:54:50Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13136
dc.description.abstract Suomessa on viime vuosina ollut koekäytössä märkäpaluuheijastavia tiemerkintöjä useilla maan­tieosuuksilla. Märkäpaluuheijastavuudelle ei ole tällä hetkellä mitään sitovia velvoit­tei­ta tiemer­kintöjen laatuvaatimuksissa, minkä takia tässä työssä tutkittiin, kuinka märkäpaluu­hei­jas­tavuus tulisi vaatimuksissa ottaa huomioon. Työssä tutkittiin myös kuivapaluuheijasta­vuu­den raja-arvoja ja tiemerkintöjen leveyksiä. Työ koostuu kirjallisuustutkimuksesta ja käytännön osuu­desta, johon kuuluivat katselmukset vanhoille tiemerkintäkoekohteille ja paluuheijastavuusmittaukset uu­silla märkäpaluuheijastavien tiemerkintöjen koekohteilla teillä 8 ja 54. Autojen konenäön kannalta paluu­heijasta­vuu­deksi riittäisi jo 20 mcd/m2lx, mutta riittävään enna­koin­tiaikaan perustuvien teoreettisten laskelmien perusteella märkäpaluu­hei­jas­ta­vuuden minimi­ar­vo olisi huomattavasti suurempi. Kirjallisuudesta ei löydetty kuitenkaan riittävän kattavia onnetto­muus­tilas­to­ja, jotta märkäpaluuheijastavuu­den yhteyden onnettomuusriskiin olisi voinut selvästi osoittaa. Ennen kuin mitään märkäpaluuheijastavuuden raja-arvoja tai käyttö­koh­teita voi­daan suo­si­tella, tarvitaan lisää käytännön kokemusta ja toteuttaa uusia koekohteita. Teiden 8 ja 54 paluuheijastavuusmittauksissa sinijyrsintään upotetut profiloidut täplä- ja porras­mer­kinnät havaittiin paluuheijastavuusominaisuuksiltaan yhtä hyviksi: märkäpaluuheijastavuudet olivat keskimäärin 35–40 mcd/m2lx. Sinijyrsintään upotetun sileän merkinnän märkäpaluuheijas­ta­vuus oli keskimäärin vain 22 mcd/m2lx. Tulosten perusteella tulevissa koekohteissa suositellaan käyttämään sini- tai laatikkojyrsintään upotettua profiloitua merkintää. Kirjallisuustutkimuksen perusteella riittävä kuivapaluuheijastavuus olisi 150 mcd/m2lx. Märkä­pa­luuheijastavien tiemerkintöjen koekohteiden paluuheijastavuusmittausten mukaan arvoon yl­tä­mi­nen keväisiä tarkistusmittauksia varten vaatisi todennäköisesti huomattavia taloudellisia lisä­inves­tointeja. Kuivapaluuheijastavuusraja-arvon nostamista kuitenkin suositellaan harkitsemaan. Kirjal­lisuustutkimuksen tulokset tukevat myös tiemerkintöjen leveyden nostamista 10 cm:stä 15 cm:iin, minkä takia suositellaan harkitsemaan levennettyjen tiemerkintöjen koekohteita. fi
dc.description.abstract In recent years wet retroreflective road markings have been in test use on several highway stretches in Finland. There are currently no binding requirements for wet retroreflectivity in the Finnish road marking quality requirements, and one of the goals of this study was to assess, how wet retroreflectivity should be taken into account in the requirements. In addition, dry retroreflectivity threshold values and road marking widths were assessed. This study is comprised of a literature research and field studies consisting of on site inspections of old road marking test stretches and retroreflectivity measurements of wet retroreflective road markings at new test sites. While a minimum retroreflection value of 20 mcd/m2lx would be sufficient for optical lane departure warning systems, theoretical calculations based on preview time suggest considerably higher values. An exact correlation between wet retroreflectivity values and road accidents hasn't been possible to determine with current statistical data due to limited information on retroreflection values during accidents. Before any recommendations on minimum wet retroreflectivity values or on use criteria for wet retroreflective markings can be made, more empirical data is required and new test sites should be implemented. In the retroreflectivity measurements at the new test sites on roads 8 and 54, profiled markings with chevron and drop patterns inlaid in continuous sinusoidal rumble strips were found to perform equally in terms of wet retroreflectivity with retroreflection values averaging between 35 and 40 mcd/m2lx, whereas inlaid standard flat markings yielded values of only 22 mcd/m2lx on average. Based on the results it is recommended to use inlaid profiled markings in future test sites. According to the literature research a sufficient dry retroreflectivity value would be 150 mcd/m2lx. Mobile retroreflectivity measurements at the test sites with wet retroreflective markings implied that reaching this value in the yearly spring inspections would likely require considerable financial investments. Nevertheless, it is recommended to consider raising the current threshold value of 100 mcd/m2lx in the Finnish requirements. The results from the literature also suggest increasing road marking widths from 10 cm to 15 cm and establishing test sites with wider markings. en
dc.format.extent 64 + 38
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Märkäpaluuheijastavat tiemerkinnät ja niiden käytön edellytykset Suomessa fi
dc.title Wet retroreflective road markings and their criteria for use in Finland en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword profiloitu fi
dc.subject.keyword upotettu fi
dc.subject.keyword tiemerkintä fi
dc.subject.keyword märkäpaluuheijastavuus fi
dc.subject.keyword laatuvaatimukset fi
dc.subject.keyword profiled en
dc.subject.keyword inlaid en
dc.subject.keyword road marking en
dc.subject.keyword wet retroreflectivity en
dc.subject.keyword quality requirements en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221898
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account