Fire barrier penetrations - Interactions between concrete and sealing materials

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Cwirzen, Andrzej
dc.contributor.author Järvinen, Sami
dc.date.accessioned 2014-05-22T06:53:04Z
dc.date.available 2014-05-22T06:53:04Z
dc.date.issued 2014-05-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13131
dc.description.abstract Fire compartmentation is a crucial part of fire safety of buildings. Effective fire barriers are needed for effective fire compartmentation. Fire barrier is easy to design and manufacture if there is no penetrations in the structure. Penetrations cause problems in terms of integrity of fire barrier. In this case firestops determine the effectiveness of fire barrier against fire. This thesis discusses different rules and regulations controlling the design and manufacture of firestops. Firestop regulations are going through transition phase, and there are many regulations and rules to follow. CE-marking of construction products is the biggest individual change affecting firestops and it is discussed in more detail. Two case studies of different kinds of building fires were conducted to evaluate the importance of firestops. These case studies together with literature review acted as a basis for the experimental study. In experimental study 5 different sealing materials were used to construct small scale penetrations in concrete pieces with plastic pipes. These samples were exposed to high temperatures for different times. After exposure samples were studied for changes in sealing materials as well as concrete. Visual inspection and SEM were used to study the changes. en
dc.description.abstract Palo-osastointi on tärkeä osa rakennuksen paloturvallisuutta. Tehokkaan palo-osastoinnin edellytyksenä ovat toimivat paloseinät. Paloseinien ja -muurien suunnittelu ja toteutus on helppoa, jos rakenteessa ei tarvita läpivientejä. Läpivienneistä aiheutuu ongelmia rakenteen yhtenäisyyden ja tiiveyden kannalta. Tässä tapauksessa palokatkot määrittävät paloseinän toimivuuden tulipalotilanteessa Tässä diplomityössä käydään läpi asetuksia ja ohjeita, joilla säädellään palokatkojen suunnittelua ja toteutusta. Säännökset ovat muutosvaiheessa ja noudatettavana on useita sääntöjä. Rakennustuotteiden CE-merkitsemiskäytäntö on suurin yksittäinen palokatkoihin vaikuttava muutos ja sitä käsitellään tarkemmin. Kahdesta erilaisesta tulipalosta tehtiin case-tutkimukset, joiden tarkoituksena oli valottaa palokatkojen merkitystä. Nämä tutkimukset yhdessä kirjallisuustutkimuksen kanssa toimivat lähtökohtana kokeelliselle tutkimukselle. Kokeellisessa tutkimuksessa viidestä erilaisesta palokatkomateriaalia käytettiin betonin ja muoviputken kanssa pienen mittakaavan läpiviennin tekemiseen. Nämä näytteet altistettiin vaihtelevin ajoin korkeille lämpötiloille. Lämmityksen jälkeen näytteistä tutkittiin muutokset palokatkomateriaaleissa ja betonissa. Tutkimus toteutettiin visuaalisesti sekä hyödyntäen SEM-tutkimusta. fi
dc.format.extent 73 + 11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Fire barrier penetrations - Interactions between concrete and sealing materials en
dc.title Palomuurien läpiviennit – Betonin ja saumausaineiden väliset reaktiot fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword fire en
dc.subject.keyword fire barrier en
dc.subject.keyword firestop en
dc.subject.keyword sealant en
dc.subject.keyword tuli fi
dc.subject.keyword tulipalo fi
dc.subject.keyword palokatko fi
dc.subject.keyword paloseinä fi
dc.subject.keyword palomuuri fi
dc.subject.keyword saumamassa fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221893
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja rakennustuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Cwirzen, Andrzej
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account