Taivekartongin hyvä sileys ilman jenkkisylinteriä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nevanperä, Erja
dc.contributor.author Lumme, Erik Daniel
dc.date.accessioned 2014-05-22T06:44:27Z
dc.date.available 2014-05-22T06:44:27Z
dc.date.issued 2014-05-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13104
dc.description.abstract Diplomityössä selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat sileyteen puristin-, kuivatus-, välikalanteri- ja päällystysosalla. Eniten sileyteen vaikuttavien tekijöiden optimoinnilla pyrittiin osittain korvaamaan jenkkisylinterin poistosta aiheutuva PPS-sileyden menetys. Lisäksi työssä pyrittiin parantamaan energiatehokkuutta. Puristinosalla tutkittiin ensimmäisen suoranippipuristimen ja toisen kenkänippipuristimen viivakuormien vaikutuksia sileyteen täydellisellä 2^2-faktorikokeella. Viivakuormien nostamisen ei havaittu huonontavan PPS-sileyttä, Bendtsen-karheutta tai paksuutta. Suoranippipuristimen puristinnippipaineen nostaminen lisäsi selänpuoleista vedenpoistoa. Parantunut vedenpoisto johti myös alempaan kokonaishöyrynkulutukseen, mikä on edullista energiatehokkuuden kannalta. Puristinosalla tutkittiin myös tasauspuristimen viivakuorman ja ensimmäisen viirattoman höyryryhmän höyrynpaineiden yhteisvaikutusta sileyteen täydellisellä 2^2-faktorikokeella. Tasauspuristimen viivakuorman havaittiin parantavan PPS-sileyttä ja sileysprofiilia Z-lujuuden kustannuksella. Ensimmäisen höyryryhmän höyrynpaineilla ei havaittu olevan vaikutusta PPS-sileyteen tai kuitujen nyppiytymiseen. Tämän uskottiin johtuvan rainan ja kuivatussylinterien huonosta kontaktista. Kuivatusosalla tutkittiin 4. ylä- ja alahöyryryhmän höyrynpaine-erojen vaikutusta sileyteen. Suuri höyryn-paine-ero alensi hieman Bendtsen-karheutta ja vähensi höyrynkulutusta, mutta johti taivekartongin käyristymiseen ylöspäin. Bendtsen-karheuden parantumisen uskottiin johtuvan rainan plastisoitumisesta pitemmän aikaan, kun pintapuolta kuivattiin maltillisemmin. Kokonaishöyrynkulutuksen uskottiin laskevan rainan pintapuolen ja jälkikuivatusryhmien paremman lämmönsiirtokontaktin myötä. Tällöin vesihöyry pystyi haihtumaan tehokkaammin mahdollisesti avonaisemmalta selkäpuolelta. Välikalanterilla tutkittiin viivakuorman ja lämpötilan yhteisvaikutusta 2^2-faktorikokeella. Viivakuorman havaittiin parantavan PPS-sileyttä ja Bendtsen-karheutta paksuuden kustannuksella. Lämpötilan noston sen sijaan havaittiin huonontavan sileyksiä. Tämän uskottiin johtuvan liian suuresta välikalanterin lämpötilasta, joka saattoi johtaa rainan sisäisen höyrynpaineen kasvuun nipissä ja PPS-sileyden heikkenemiseen. Päällystysosalla tutkittiin teräpäällystyksessä teräpinnoitemateriaalin, viisteiden kulmien ja pituuksien vai-kutusta sileyteen. Terämateriaalin ja -geometrian havaittiin vaikuttavan suuresti terän käyttöikään ja PPS-sileyteen. Uudella teräpinnoitteella pystyttäisiin parantamaan keskimääräistä PPS-sileyttä, jos teränvaihto-taajuus pysyisi vakiona. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to analyze how to improve the smoothness and the smoothness profile in cross-machine direction of the folding boxboard without processing it with a Yankee cylinder. The object of this study was to determine those process parameters that most affect PPS smoothness at the press section, drying section, precalender and in blade coating. Improving the energy efficiency was also an important objective. At the press section the focus of study was on nip pressures. The pressures of the first straight nip press and the second shoe press had no effects on Bendtsen roughness or PPS smoothness. However, increasing the nip pressures on both presses improved the water removal, especially from the back side of the web. This was seen as beneficial for smoothening press, because the dry content of the web was improved. Water removal also reduced steam consumption in the drying section. The higher pressures of the smoothening press improved both Bendtsen roughness and PPS smoothness at the expense of the Z-strength. At the drying section the effect of the steam pressure difference of the upper and lower cylinders of the 4th steam group was analyzed. The higher steam pressure difference improved Bendtsen roughness but did not affect PPS smoothness. This was assumed to result from the longer plasticizing of the top side of the web since less steam pressure was directed on the top side of the web. A reduction in steam consumption was also evident. This was assumed to result from the better contact of the top sides of the web with the end drying sections cylinders. Thus, the water vapour could more easily evaporate from the more opener back sides surface. The only drawback of the trial was the occurred web curling. In precalendering the increased nip pressure resulted in an improvement of PPS smoothness and Bendtsen roughness at the expense of thickness. However, the increase of temperature deteriorated PPS smoothness which was presumed to be caused by an increased water pressure at the nip which damaged the surface. In the blade coating, the geometry of the bend blade was seen crucial in order to achieve good quality of surface. The lowering of the blade angle should be avoided at any cost as this could result in the blade running on its heel, which, consequently, would cause a poor surface. en
dc.format.extent 101+0
dc.language.iso fi en
dc.title Taivekartongin hyvä sileys ilman jenkkisylinteriä fi
dc.title Improving the smoothness of folding box board without Yankee cylinder processing en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sileys fi
dc.subject.keyword karheus fi
dc.subject.keyword taivekartonki fi
dc.subject.keyword jenkkisylinteri fi
dc.subject.keyword smoothness en
dc.subject.keyword roughness en
dc.subject.keyword folding boxboard en
dc.subject.keyword Yankee cylinder en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221866
dc.programme.major Paperin jalostus ja pakkaustekniikka fi
dc.programme.mcode P3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Paltakari, Jouni
dc.programme Master's Programme in Forest Products Technology fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account