Vuoden paras ja ainoa hot pot tapahtuma – Ho’stelli Kerho

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Karhumaa, Arja
dc.contributor.author Rosvall, Riina
dc.date.accessioned 2014-05-22T06:23:38Z
dc.date.available 2014-05-22T06:23:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13095
dc.description.abstract Teema opinnäytteeseen tulee yhdessä valmistettavasta hot potista – ruoasta, joka tuo ihmiset yhden kattilan äärelle. Perustimme graafisen suunnittelun opiskelukaverini Maria Wagerin kanssa yhteistyössä Ho’stelli Kerho nimisen hot pot pop up -ravintolan Teurastamon Ho’s Food -ravintolaan yhdeksi illaksi marraskuun 16. päivänä 2013. Ruoka- ja taideilta toimi kutsu- vierasperiaatteella illalliskortteja myymällä, siten että illasta saatavat tuotot menivät hyvänte- keväisyyteen, jonka kohteena olivat vanhukset. Paikalle kutsuttiin mukaan eri alojen taiteilijoita esiintymään. Steppauksen, musiikin ja teat- terin lisäksi illan ohjelmassa oli maalaustaidetta; paitsi että hot pot on hyvää, on se myös sot- kuista ja saimme pöytäliinoille tarvitsemiamme tahroja. Nämä tahrat olivat yksi illan kohokoh- dista. Kuhunkin pöytään tuli yksi taiteilija joka ryhtyi ruoan jälkeen vetämään tahrataidetyöpa- jaa, jossa kutsuvieraat jalostivat tahroista jotain uutta. Kesällä (2014) näin syntyneet taideteokset huutokaupataan. Rahat menevät vanhuksille. Mukaan pyytämämme taiteilijat ja neuvonantajat ohjasivat suunnittelun kulkua ja myötävaikuttivat tapahtuman lopulliseen muotoon. Lopputyömme oli asiakkasta (sen perinteis- essä käsityksessä) lähes riippumaton, kokeellinen kohtaaminen taiteen, muotoilun ja ruoan välillä. Vuoden ainoa ja paras hot pot -tapahtuma – klubi-ilta, installaatio ja performanssi, jossa me ja vieraat söimme, keskustelimme ja teimme taidetta. Työni koostuu produktio- ja teoriaosuudesta. Produktio-osuudessa käyn läpi tapahtumamme tavoitteita sekä verkottumisen ja yhteistyön merkityksiä. Esitän myös Ho’stelli Kerho -tapahtu- malle suunnittelemamme ilmeen sekä Ho’s food -ravintolalle tekemämme logon. Teoriaosuuden alussa esittelen muutamat Ho’stelli Kerho -tapahtuman esikuvat jonka jälkeen tarkastelen monitieteellistä, omaehtoista toimintaa ja sen ammatillista merkittävyyttä. Käyn läpi mitkä tekijät vaikuttavat siihen miten suunnittelijat tänä päivänä suunnittelevat ja mistä amma- tillinen merkittävyys koostuu. Aaiempien tottumuksien mukaisen työnkuvan uudelleen määrittämistä pohdin myös muutamien haastattelujen kautta. Lopputyöni kautta toivon saavani tarkemman kuvan ensinnäkin graafisen suunnittelun sekä avoimen tietoyhteisön mahdollisuuksia, toiseksi pohtimaan alan ammatillista merkittävyyttä omaehtoisen toiminnan näkökulmasta ja kolmanneksi tutkailemaan omaa ammatillista kehitystä produktio-osuuden kautta. Produktiomme yhteyteen ei ollut ihan helppo löytää teoreettista näkökulmaa. Kuten me, hake- vat kuitenkin monet muutkin graafiset suunnittelija uusia tapoja tehdä graafista suunnittelu- työtä. Ehkä tästä johtuen aihe tuntui ajankohtaiselta. Omaehtoisesta praktiikasta sekä suunnitte- lutyön muovaamisesta uusiin suuntiin löytyi myös kiinnostavaa kirjallisuutta. Tutkimuskysymys muotoutui taustamateriaalin myötä seuraavasti: Minkälaisia edellytyksiä graafisen suunnittelijan ammattitaito antaa omaehtoiseen yhteistyöprojektiin? Onko mahdollista löytää uusia näkökulmia kriittiseen suunnitteluun, omaehtoisen suunnitte- luprojektin sekä kiinnostavien kriittisten toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta? Lopputyön aineistona käytössäni on alan kirjallisuus sekä haastattelujen pohjalta tehdyt ha- vainnot. Osa oivalluksista ovat vielä muotoaan hakevia, eikä niiden ole tarkoitus tarjota välittömiä vastauksia. fi
dc.description.abstract In collaboration with my graphic design colleague Maria Wager we set up a pop up food and art event called Ho'stelli Kerho for one night on November 16th 2013. The production was a co- operation between the Helsinki-based Chinese restaurant Ho's Food and Helsinki's food culture center Teurastamo. The aim was to create a format that could be replicated for future use in similar events. We wanted to cross lines, explore graphic designers’ identity and maybe extend our job descrip- tions. Our inspiration came from our interests, we wanted to combine food and art and to do some- thing new. People could participate in the event by purchasing a dinner card i advance. During the night per- forming artists with different backgrounds performed. The dinner was served from communal pots and saucepans. The diners loved the food and as a result they produced lots of stains on the table clothes. The highlight of the evening was the after dinner workshop led by world class artists; Sini Anttila-Rodriguez, Stig Baumgartner, Kari Cavén, Janne Harju, Outi Heiskanen, Erja Hirvi, Anja Reponen, Katriina Rosavaara and Kirsi Tuokko. In the workshop the guests created art from the tablecloth stains together with the artists. In the summer 2014 our plan is to auction the art pieces and profits from the auction will be do- nated to the Finnish Red Cross – led service called Ystäväpalvelu, which offers for example cultural activities for the elderly. My thesis consists of two parts: production and theory. In the production part, I go through our aims and the benefits of an artistic co-operation. We also created a visual identity of our event and a logo for the restaurant Ho's Food. These are demon- strated from idea level to the final pieces of work in this thesis. The theoretical part was produced after the event from questions arising from the production. In the theory section I present some event cases similar to ours that inspired us and deal with topics around multidisciplinary approaches and self-initiated design and critical practice. I go through some factors that influence the way designers are creating today and try to figure out what their professional significance is made of. Today, many graphic designers are shaping their job descrip- tions in new directions and trying to use their practice or process to say something other than what has been traditionally used. My aim is to showcase a point of view on the redetermination of the graphic design practice through discussions and interviews. At the same time I reflect on my own professional development through the project. Some of the insights are undetermined and are not intended to provide direct, scientific answers. The research questions are: What kind of premises do professional graphic designers have when it comes to self-initiated co-operations? Is it possible to find new perspectives on critical design through a self-initiated co-operation as well as through discussions with critical players in the field? en
dc.format.extent 80
dc.language.iso fi en
dc.title Vuoden paras ja ainoa hot pot tapahtuma – Ho’stelli Kerho fi
dc.title The first and the greatest hot pot event of the year - Ho'stelli Kerho en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword vuoropuhelu fi
dc.subject.keyword verkottuminen fi
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword graafinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword omaehtoinen toiminta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405221857
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Itkonen, Marjatta
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account