Neutraali, Muotoilututkimus arjen hiljaisista esineistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Paavilainen, Heidi
dc.contributor.author Lehtinen, Eevi-Maija
dc.date.accessioned 2014-05-16T10:07:15Z
dc.date.available 2014-05-16T10:07:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13050
dc.description.abstract Opinnäytteeni on produktiopohjainen muotoilututkimus, joka koostuu kahdesta osasta. Tutkimukseni aiheena on neutraalin tuotteen muotoilu. Opinnäytteen ensimmäisessä osassa tutkin kirjallisuuden ja havaintojeni perusteella erilaisia käsityksiä neutraaliudesta. Toisessa osassa jatkan tutkimustani esinemuotoilun ja valokuvan avulla. Kokonaisuus käsittelee neutraalia ja neutraalin olemuksen näkymistä ja havaitsemista esineessä. Opinnäytteessäni käsittelen myös neutraalin ja yleispätevän eli universaalin muotoilun suhdetta, sekä neutraalin muotoilun estetiikkaa. Tutkimukseni lähteinä käytän kirjallisuutta kognitiivisen psykologian, sematiikan ja muotoilun semiotiikan sekä estetiikantutkimuksen aloilta. Tutkimuksessani yhdistän neutraalin havainnon kautta totuttuun ja tuttuun, eli arkiseen esineistöön. Määrittelen neutraalin ja avaan sen arkista estetiikkaa. Pohdin muotoilua jossa neutraalin idea näkyy sekä liitän sen Kaj Franckin kautta osaksi taideteollisen muotoilun historiallista kontekstia. Käytän Kaj Franckin ajatuksia myös tukemaan ajatustani neutraalista osatekijänä, universaalin muotoilun muodostumisessa. Opinnäytteeni toisessa osassa suunnittelen ja valmistan jakkaran, jonka muotoilu saa tukea tutkimuksen perusteella tehdyistä päätelmistä. Jakkaran tarkoituksena on testata ja havainnollistaa tutkimukseni tuloksia. Opinnäytteeni jakkaran tavoitteena ei ole kaupallisen tuotteen suunnittelu, vaan muotoilutyön avulla tapahtuva tutkittavien kysymysten pohdinta. Lopuksi esitän sarjan valokuvia joissa jakkara on sijoitettuna erilaisiin kotiympäristöihin. Valokuvat toimivat tutkimusvälineenä jonka avulla todennan jakkarani neutraalia olemusta ja tutkimuksesta syntyneitä havaintoja. fi
dc.description.abstract My thesis is a production based design research which consists of two parts. The topic of the research is the design of a neutral product. I base the first part of the research on literature and my own observations about the different perceptions about neutral. In the second part I proceed the research with object-oriented design and photographs. In hole I deal with the idea of neutral and the use of its essence and observation in an object. As part of the research I produce a stool which is based on my research and observations. The idea isn’t of producing a commercial product but to further the research with the help of a design process. en
dc.format.extent 91
dc.language.iso fi en
dc.title Neutraali, Muotoilututkimus arjen hiljaisista esineistä fi
dc.title Neutral, Design research about the quiet objects of everyday life en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword neutraali fi
dc.subject.keyword havainto fi
dc.subject.keyword jakkara fi
dc.subject.keyword arki fi
dc.subject.keyword Kaj Franck fi
dc.subject.keyword universaali fi
dc.subject.keyword semiotiikka fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405171821
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salli, Timo
dc.programme fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse