Learning Centre

Nanokuituisen selluloosan käyttö 3D-kudosteknologiassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Partanen, Jouni
dc.contributor.author Pitkänen, Irina
dc.date.accessioned 2014-05-13T08:34:58Z
dc.date.available 2014-05-13T08:34:58Z
dc.date.issued 2014-05-05
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13033
dc.description.abstract Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko nanokuituista selluloosaa sisältäviä hydrogeelejä käyttää kolmiulotteisten keinokudosten valmistamiseen materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä. Kirjallisuuskatsauksessa on käyty läpi tutkimuksia, joissa selvitetään nanokuituisen selluloosan ominaisuuksia ja sovelluskohteita. Lisäksi esitellään materiaalia lisäävien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet, ja tutustutaan tarkemmin kokeellisessa osuudessa käytettävään laitteeseen. Kokeellisessa osiossa on tutkittu nanokuituista selluloosaa sisältävien geelien reologisia ominaisuuksia, sopivimpia geelikoostumuksia ja tulostusparametreja, sekä bioyhteensopivuutta. Geelistä tulostettiin optimaalisilla tulostusparametreilla kolmiulotteinen, huokoinen kappale. Kokeiden tulokset osoittivat, että nanokuitusta selluloosaa sisältävät hydrogeelit ovat leikkausohenevia, ja hyvin viskooseja. Hydrogeelit soveltuivat myös kolmiulotteiseen tulostukseen. Alustavat soluviljelykokeet näyttivät geelien olevan bioyhteensopivia. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että nanokuitusta selluloosaa sisältäviä hydrogeelejä voidaan hyödyntää kudosteknologisiin sovelluksiin. Jatkotutkimuksia tulisi tehdä, jotta voitaisiin tarkemmmin selvittää sopivat sovelluskohteet, sekä parantaa tulostuksen laatua ja tulostuslaitteen resoluutiota. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to find out if nanofibrillated cellulose based hydrogels are suitable for fabricating three dimensional tissue engineering constructs with additive manufacturing technologies. Previous studies concerning the properties and applications of nanofibrillated cellulose were reviewed. Additionally, the basic principles of additive manufacturing techniques were introduced, and the machine used in the experimental section was described in more detail. Experiments were conducted to find out the rheological properties, optimal gel composition and printing parameters, and the biocompatibility of the hydrogels. A three dimensional porous scaffold was printed with the optimal parameters. Results showed that the nanofibrillated cellulose based hydrogels are shear thinning and highly viscous. They are also suitable for three dimensional printing. Initial cell cultures showed the gels to be biocompatible. The results of this experiment show that nanofibrillated cellulose is potentially very suitable for tissue engineering. Further experimentation should be conducted to explore the application possibilities of nanofibrillated cellulose hydrogels, and to improve print quality and resolution of the printing machine. en
dc.format.extent 61
dc.language.iso en en
dc.title Nanokuituisen selluloosan käyttö 3D-kudosteknologiassa fi
dc.title Nanofibrillated Cellulose Hydrogel for 3D Tissue Engineering en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword nanofibrillated cellulose en
dc.subject.keyword tissue engineering en
dc.subject.keyword additive manufacturing en
dc.subject.keyword Fab@Home en
dc.subject.keyword liver cells en
dc.subject.keyword nanokuituinen selluloosa fi
dc.subject.keyword kudosteknologia fi
dc.subject.keyword materiaalia lisäävä valmistus fi
dc.subject.keyword maksasolut fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405131785
dc.programme.major Biologinen kemia ja biomateriaalit fi
dc.programme.mcode KE3005 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Seppälä, Jukka
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_69039
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49020
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics