Learning Centre

MorphHandin kehitystyö: Tutkimusmatka yläraajaproteesien suunnitteluun pehmeän robotiikan keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Yu, Wenwei
dc.contributor.author Tarvainen, Tapio
dc.date.accessioned 2014-05-13T07:35:19Z
dc.date.available 2014-05-13T07:35:19Z
dc.date.issued 2014-05-05
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13020
dc.description.abstract Tämä diplomityö kuvailee pehmeän robottikäsiproteesin konseptin, joka on nimetty MorphHand:ksi. Sitä kehitetään, jotta nähtäisiin voisiko morfologisen laskennan ja pehmeän robotiikan ideoita hyödyntää nykyaikaisia yläraajaproteeseja vaivaavien ongelmien ratkaisussa. Diplomityön tavoitteena oli kokeilla voisiko tämän konseptin toteuttaa 3D-tulostamalla käden kumista. Tämä tehtiin valmistamalla useita pehmeitä prototyyppisormia, joissa oli joustavat, samasta rakenteesta tehdyt nivelet. Prototyyppien vastetta testattiin taivutuskokeissa, jotta nähtiin, miten erilaisten morfologisten parametrien muuttaminen vaikuttaisi siihen. Testatut morfologiset parametrit vaikuttivat prototyyppien vasteeseen oletetuilla tavoilla ja tulokset osoittivat, että kuvailtu konsepti voi olla toteutettavissa. Käytettyjä valmistustapoja tulisi kuitenkin kehittää, jotta sormista saataisiin kestävämpiä ja niiden vasteesta parempi. fi
dc.description.abstract This thesis describes the concept of a soft robotic hand prosthesis, namely MorphHand. It is developed to see, if the ideas of morphological computation and soft robotics could bring answers to some of the current problems in upper limb prosthetics. The goal of the thesis was to explore the possibility of realizing the concept by 3D-printing the hand from rubber. This was done by manufacturing several soft one-piece finger prototypes, with compliant flexure joints. Their response was evaluated in bending tests, to see how changing different morphological parameters would affect their response. The evaluated morphological parameters had the predicted effects on the prototype fingers' response, and the results showed that the proposed concept may be realizable. However, the used production methods should be reconsidered to make the fingers more durable and their response better. en
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title MorphHandin kehitystyö: Tutkimusmatka yläraajaproteesien suunnitteluun pehmeän robotiikan keinoin fi
dc.title Development of MorphHand: Exploring the design of soft robotics for upper limb prosthetics en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword exploratory study en
dc.subject.keyword hand prosthetics en
dc.subject.keyword robotic hand design en
dc.subject.keyword two-joint prototype finger en
dc.subject.keyword soft robotics en
dc.subject.keyword morphological computation en
dc.subject.keyword eksploratorinen tutkimus fi
dc.subject.keyword käsiproteesit fi
dc.subject.keyword robottikäden suunnittelu fi
dc.subject.keyword kaksinivelinen prototyyppisormi fi
dc.subject.keyword pehmeä robotiikka fi
dc.subject.keyword morfologinen laskenta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405131788
dc.programme.major Bioniikka fi
dc.programme.mcode S3006 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05658
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49023
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics