Learning Centre

Visual Regression Testing for Web Applications

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Snellman, Juhani
dc.contributor.author Vesikkala, Mikko
dc.date.accessioned 2014-05-13T07:35:01Z
dc.date.available 2014-05-13T07:35:01Z
dc.date.issued 2014-05-05
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13019
dc.description.abstract Content of the web has transformed from static pages to complex web applications. To ensure software quality, the functionality of an application user interface should be tested with unit and integration tests. However, modifications to the application can result in unintended visual changes, which cannot be detected with functional tests. This visual regression can be tested with a method where the application state is captured as a screenshot and compared with images from previous versions of the application. The goal of this thesis is to evaluate the existing visual regression testing tools and to find the common problem areas and advantages of current testing techniques. We will also implement a new tool to perform the visual regression testing in Continuous Integration environment. Our findings show that only two of the four evaluated tools were sufficient for automating the testing. Because these tools had the ability to interact with the tested application and to test individual display elements, they were able to test the entire application. Our evaluation also revealed that the most significant issue in visual regression testing is the difficulty of keeping the visual regression tests up-to-date with the tested application. We utilized our evaluation findings to design and implement a new visual regression testing tool Giffidiffi. Giffidiffi supports the developers' workflow and provides a user interface to manage the tests. With Giffidiffi, the developer can easily keep the tests updated. Additionally, Giffidiffi will be released as an open source project and the architecture allows to extend and to improve the tool further. en
dc.description.abstract Selainpohjaisten ohjelmistojen käyttöliittymien toimintaa voidaan testata yksikkö- ja integraatiotesteillä. Testit eivät kuitenkaan tarkasta käyttöliittymän visuaalista ilmettä, mikä voi johtaa siihen, että sovellusta muokattaessa visuaalinen ilme saattaa muuttua vahingossa. Näitä visuaalisia muutoksia voidaan testata automaattisesti vertailemalla kuvakaappauksia uudesta ja vanhasta versiosta. Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida olemassa olevia testaustyökaluja sekä löytää visuaalisen regressiotestauksen yleiset ongelma-alueet. Lisäksi luomme uuden työkalun visuaalisen regression testaukseen. Työssä arvioitiin yhteensä neljää testaustyökalua ja niiden soveltuvuutta visuaalisen regressiotestauksen automatisointiin. Arvioinnin tulokset osoittivat, että koko sovelluksen testaus on mahdollista vain kahdella työkalulla. Lisäksi huomasimme, että testien pitäminen ajan tasalla on nykyisillä työkaluilla vaikeaa. Visuaalisen regressiotestauksen suurin ongelma on nopeasti vanhenevat testit, sillä testien pitää huomioida pienetkin muutokset käyttöliittymässä. Työn tuloksena kehitimme uuden testaustyökalun, Giffidiffin, jolla ohjelmistokehittäjät voivat helposti testata visuaalista regressiota. Hyödynsimme työkalun suunnittelussa tehdyn vertailun tuloksia ja toteutimme Giffidiffiin selainpohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla kehittäjien on helppo pitää testit ajan tasalla. Giffidiffi julkaistaan avoimena lähdekoodina, joten sitä on helppo kehittää tulevaisuudessa hyödyntämään esimerkiksi uusia kuvanvertailutekniikoita. fi
dc.format.extent 71
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Visual Regression Testing for Web Applications en
dc.title Selainpohjaisten ohjelmistojen visuaalinen regressiotestaus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword visual en
dc.subject.keyword regression en
dc.subject.keyword testing en
dc.subject.keyword Web application en
dc.subject.keyword User Interface en
dc.subject.keyword Giffidiffi en
dc.subject.keyword visuaalinen fi
dc.subject.keyword regressiotestaus fi
dc.subject.keyword Web-sovellus fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword Giffidiffi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405131809
dc.programme.major Tietoliikenneohjelmistot fi
dc.programme.mcode T3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nurminen, Jukka K.
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_01816
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49041
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse