Learning Centre

Integraatiojärjestelmän käytettävyyden kehittäminen käyttöliittymäsuunnitteluohjeistoilla ja heuristiikoilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Norrgård, Filip
dc.contributor.author Flaaming, Jani
dc.date.accessioned 2014-05-13T07:14:44Z
dc.date.available 2014-05-13T07:14:44Z
dc.date.issued 2014-05-05
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13011
dc.description.abstract Diplomityö käsittelee yrityskäytössä olevan eräajopohjaisen integraatiojärjestelmän käytettävyyden asiantuntija-arviointia ja mittaamista. Lisäksi työssä pohditaan laajemmin kehitysprosessin kehittämistä organisaatiossa ja luodaan yleinen käytettävyysheuristiikkaohjeistus yritykselle. Työssä esitellään käytettävyydenheuristiikkoja tunnetuilta käytettävyysasiantuntijoilta sekä käyttökontekstiin liittyen Windows 7 - ja WWW -käytettävyysohjeistuksista. Integraatiojärjestelmän käyttöliittymän voidaan tarkastelun jälkeen todeta olevan monin paikoin käytettävyysheuristiikkojen vastainen. Käytettävyyden parantamiseksi esitetään parannusehdotuksia käyttöliittymään heuristiikkojen pohjalta. Käytettävyyden mittaamiseen käytetään Nielsenin käytettävyysmittareita (Nielsen 1993), SUS (System Usability Scale) -kyselyä (Brooke 1996) sekä haastattelua (Benyon et al 1994). fi
dc.description.abstract The topic of this thesis is usability evaluation and measuring for an user interface of batch processing based integration system. Thesis also finds ways to improve development process and creates general usability heuristic guideline for the business context. Thesis describes usability heuristics from well-known usability specialists and from the user environment based on Windows 7 and WWW. The user interface of integration system is not following usability heuristics according to heuristic usability analysis. Various improvements are described in order to improve usability based on usability heuristics. Main tools used for measuring usability are: Nielsen's usability measures (Nielsen 1993), SUS (System Usability Scale) inquiry (Brooke 1996) and interviewing (Benyon et al 1994). en
dc.format.extent 97+17
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Integraatiojärjestelmän käytettävyyden kehittäminen käyttöliittymäsuunnitteluohjeistoilla ja heuristiikoilla fi
dc.title Improving usability of integration system using usability guidelines and heuristics en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Käytettävyys fi
dc.subject.keyword asiantuntija-arvio fi
dc.subject.keyword käyttöliittymä fi
dc.subject.keyword mittaaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405131797
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_01161
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 49031
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse