Learning Centre

Tilauksen ennakkotietojen hyödyntäminen siltanosturin nostovaunun läpimenoajan lyhentämisessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laiho, Pasi
dc.contributor.author Wahlroos, Juho
dc.date.accessioned 2014-05-13T07:11:44Z
dc.date.available 2014-05-13T07:11:44Z
dc.date.issued 2014-04-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13009
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on etsiä keinoja teollisuusnostovaunun läpimenoajan lyhentämiseksi hyödyntämällä asiakastilauksilta saatavia ennakkotietoja, sillä teollisuusnostovaunun toimitusaika on tärkeä kriteeri tarjouskilpailussa. Tarkoituksena on määritellä tilaukselta tarvittava tietotaso, jonka avulla vaunun valmistukseen tarvittavia toimenpiteitä on mahdollista aloittaa aikaisemmassa vaiheessa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuustutkimusta ja nykytila-analyysiä. Näiden lisäksi kehitysideoita on hankittu benchmark-vierailuilla. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään tuotantojärjestelmien ominaisuuksia ja tuotteen modulaarisuuden vaikutuksia valmistukseen. Lisäksi käydään läpi tilauspisteen paikan vaikutusta valmistusprosessiin ja tarkastellaan ostotoiminnan merkitystä toimitusprosessissa. Tämän jälkeen tutkitaan kysynnän ennustamisen käyttöä tuotannon apuna. Lopuksi tutkitaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän ylösajovaiheen tärkeimmät kohdat ja suurimmat riskit. Nykytila-analyysissä selvitettiin valmistettavan tuotteen rakenne ja tärkeimmät komponentit. Lisäksi tutkittiin toimitusajan kannalta kriittisimpiä komponentteja ja vaunun teknisten ominaisuuksien vaikutusta niihin. Tämän jälkeen tarkasteltiin vaunun toimitusprosessin muodostavia osaprosesseja ja ennakkotietojen käyttöä prosessissa. Tämän työn tuloksena selvitettiin kriittisten komponenttien nimiketasoiseen määrittelemiseen vaadittavat vaunun tekniset tiedot. Näiden tietojen hankkimiseksi kehiteltiin lomake, josta selviää valmistuksen kannalta tärkeimmät tekniset ominaisuudet. Hankittujen tietojen avulla muodostettiin prosessi, jonka avulla pitkän toimitusajan komponentteja voidaan hankkia aikaisemmassa vaiheessa. Tämä mahdollistaa komponenttien oikea-aikaisen saatavuuden vaunun kokoonpanon aloitushetkellä. fi
dc.description.abstract The goal for this thesis work is to find solutions for shortening the lead time of industrial trolley production utilizing the pre-order information available as the lead time plays an important role in tendering phase. The minimum level of information needs to be defined in order to begin the manufacturing operations of the industrial trolley at earlier time. The methods used are the literature review and the current state analysis of the crane manufacturing company. Further development suggestions are acquired by benchmarking other companies. In the literature review this study focuses on the features of the production systems and the effects of product modularization of manufactured products. The position of the order penetration point from the production process point of view is discussed. After that the importance of purchasing and demand forecasting in delivery process is discussed. Finally the main phases and the largest risks of implementation of the new Enterprise Resource Planning are explored. The current state analysis includes studying the main components and the construction of the product. The most critical components considering the lead time were defined and the effects of the technical features to the components were examined. After that the utilization of the pre-order information in the delivery process was reviewed. The information required to define the critical components on the item level was determined as a result of this research. To acquire this information from the sales units a form was developed. Utilizing this information it is possible to purchase the long delivery time components at an earlier phase of the delivery process thus the components are available for the assembly line at the right time. en
dc.format.extent 83 + 1
dc.language.iso fi en
dc.title Tilauksen ennakkotietojen hyödyntäminen siltanosturin nostovaunun läpimenoajan lyhentämisessä fi
dc.title Utilization of pre-order information for shortening the lead time of bridge crane hoisting trolley en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword läpimenoaika fi
dc.subject.keyword toimitusaika fi
dc.subject.keyword toimitusprosessi fi
dc.subject.keyword ennakkotiedot fi
dc.subject.keyword alihankinta fi
dc.subject.keyword lead time en
dc.subject.keyword delivery time en
dc.subject.keyword delivery process en
dc.subject.keyword pre-order information en
dc.subject.keyword subcontracting en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405131790
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_19387
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49025
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics