Value stream mapping of cast component production

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mykrä, Mikko
dc.contributor.author Salovaara, Samuli
dc.date.accessioned 2014-05-13T07:10:03Z
dc.date.available 2014-05-13T07:10:03Z
dc.date.issued 2014-04-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13007
dc.description.abstract The aim of this thesis was to study the production chain of a cast component from the foundry, through a machine shop and ending at assembly plant of the end customer. The goal was to identify any causes of waste in the production, to reduce lead times and costs and to further improve production quality. The thesis was conducted by first making a literary review of Lean philosophy and its tools and of Six Sigma and its statistical analysis. Value Stream Mapping was used to create an overview of the production chain and to help see any problem areas and causes of waste. A current state map was created by following the part along its whole production chain and measuring all individual production steps. With the current state map done a number of problem areas were identified and solutions were found for them. To highlight the improvements a future state map was created to offer a visual representation of the target state of production. Three main problems were chosen for improvement as they were easy to implement without large changes in production. Order sizes were changed to allow for more frequent smaller deliveries of products. This reduced the number of intermediary storages required at the foundry and reduced the storage time at the machine shop. Unnecessary packaging steps were removed by switching to using a transportation rack, suitable for the automatic machining center used at the machine shop, in all production stages. Finally the painting method was changed to remove a bottle neck in production and to reduce production costs. Finally some possibilities for further studies, such as automated fettling and reducing sand defects, were highlighted. These were issues that could not be tackled easily and were thus left for further review. However they could yield further improvements in addition to the ones already achieved. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoite oli tutkia erään valukomponentin tuotantoketjua valimolta konepajan kautta aina loppuasiakkaan kokoonpanotehtaalle asti. Tavoite oli tunnistaa tuotannossa olevat eri hukan lähteet, lyhentää läpimenoaikoja ja valmistuskustannuksia ja parantaa tuotteen laatua. Työ toteutettiin tekemällä kirjallisuusselvitys, jossa perehdyttiin Lean filosofiaan ja sen työkaluihin, sekä Six Sigmaan ja sen tarjoamaan tilastolliseen analyysiin. Arvovirtakartoitusta käytettiin tuotantoketjun havainnollistamiseen ja mahdollisten ongelmakohtien ja hukkien löytämiseen. Tuotannosta tehtiin nykytilan kartta seuraamalla kappaletta koko tuotannon läpi ja kellottamalla eri työvaiheet. Nykytilasta tehdyn kartan avulla tunnistettiin erilaisia ongelmakohtia ja niille etsittiin ratkaisut. Parannuksien korostamiseksi luotiin kartta tulevaisuuden tilasta, joka tarjosi visuaalisen esityksen tavoitetilasta. Kolme ongelmaa valittiin parannuskohteiksi, sillä niiden vaatimat muutokset oli helppo toteuttaa ilman suuria tuotannonmuutoksia. Tilauskokoja pienennettiin, jotta tuotteita pystyttiin toimittamaan useammin ja pienemmissä erissä. Tämä muutos mahdollisti useiden välivarastojen poiston ja läpimenoaikojen lyhentämisen kappaleiden keskimääräisen varastointiajan pienentyessä. Tuotannosta poistettiin turhia pakkausvaiheita siirtymällä käyttämään samaa kuljetustelinettä koko tuotantoketjun läpi. Tämä sama kuljetusteline oli jo valmiiksi käytössä konepajalla ja oli yhteensopiva automaattisen koneistuskeskuksen kanssa. Lopuksi kappaleen maalausmenetelmää muutettiin valimotuotannon puollonkaulan poistamiseksi ja tuotantokustannusten laskemiseksi. Lopuksi esitettiin eräitä kohteita jatkotutkimuksille, kuten hionnan automatisointi ja hiekkavikojen pienentäminen. Nämä jätettiin pois tämän työn alueesta, sillä niihin ei pystytty löytämään helposti toteutettavia ratkaisuja. Laajemmilla tutkimuksilla näistä kohteista voisi kuitenkin saavuttaa lisää parannuksia jo tehtyjen muutosten lisäksi. fi
dc.format.extent 63+6
dc.language.iso en en
dc.title Value stream mapping of cast component production en
dc.title Valutuotteen arvovirtakartoitus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword value stream mapping en
dc.subject.keyword lean en
dc.subject.keyword casting en
dc.subject.keyword foundry en
dc.subject.keyword production chain en
dc.subject.keyword arvovirtakartoitus fi
dc.subject.keyword valaminen fi
dc.subject.keyword valimo fi
dc.subject.keyword tuotantoketju fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201405131786
dc.programme.major Foundry Engineering fi
dc.programme.mcode Kon-80 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account