Essays on information and communications technology, structural change, and economic growth

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kuusi, Tero
dc.date.accessioned 2014-04-29T12:05:57Z
dc.date.available 2014-04-29T12:05:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5357-8
dc.identifier.issn 1799-4934
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12942
dc.description.abstract Over the past few decades technology has been a source of profound economic transformation. This dissertation is a collection of essays concerning the key features of the process. The work extends traditional macroeconomic growth models to better describe and quantify the reorganization of production associated with the information and communications technology (ICT) revolution and the structural change accompanied by technological progress. Furthermore, it seeks new ways to analyze the economic impact of the policy changes involved in the transformation. The first essay concerns the dynamics of ICT adaptation and the productivity gaps across advanced nations. Recent productivity statistics suggest that the ICT revolution is accompanied by widening productivity gaps. They may reflect differences in countries ability to make complementary innovations in organizations to foster successful adaptation of the technology. The essay provides an elaborate theoretical description of the productivity impacts of ICT adaptation, when complementary innovations exist. It suggests that the use of standard methods may lead to underestimate the role of ICT in generating productivity gaps. Instead, this paper uses an alternative labor productivity growth factorization and finds that ICT has a significant role in generating productivity gaps across advanced countries. The second essay studies structural changes and economic growth in the knowledge economy with a multi-sector dynamic general equilibrium growth model. The essay finds that ICT has a large role in determining long-term economic growth (40.9 percent in Finland). Furthermore, the analysis suggests that the growth rate of the economy remains stable despite large differences in sector-specific trends in technology due to the input-specific nature of ICT. The essay also finds that drivers of structural changes in consumption, value added, and hours have different origins. The third essay considers the collapse of the Finnish investment-led growth policy as a contributing factor to the Finnish Great Depression of the early 1990s. The policy change is analyzed with a dynamic general equilibrium model as a lifting of an investment-tax credit. The paper finds that the constructed policy change helps the model to replicate the depth and the persistence of the Finnish crisis in terms of a fall in employment, output, and investment. A reasonably sized financial crisis alone cannot explain the contraction and largely fails to account for the following long slump en
dc.description.abstract Teknologinen kehitys on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut voimakkaan taloudellisen rakennemuutoksen lähde. Tämän väitöskirjan esseissä tarkastellaan rakennemuutoksen keskeisiä piirteitä. Väitöskirja parantaa nykyisiä makrotaloudellisia kasvumalleja, jotta ne ottaisivat paremmin huomioon informaatioteknologisen (ICT) vallankumouksen synnyttämiä muutoksia organisaatioissa ja talouden toimialarakenteessa. Lisäksi väitöskirja tutkii rakennemuutokseen liittyvien talouspoliittisten uudistusten kansantaloudellisia vaikutuksia. Työ jakautuu kolmeen esseeseen ja johdantolukuun. Ensimmäinen essee tarkastelee ICT:n käyttöönoton tuottavuusvaikutuksia. Samalla, kun ICT mahdollistaa tuotantotapojen kehittämisen laajasti sen oman tuotannon ulkopuolella, tilastot viittaavat myös siihen, että uusi teknologia on edesauttanut maidenvälisten tuottavuuserojen kasvua. Essee esittelee makrotaloudellisen kasvumallin, jossa teknologian käyttöön liittyvät komplementaariset innovaatiot vaikuttavat tuottavuuseroihin. Teoreettinen analyysi osoittaa, että teknologian merkitys tuottavuuserojen selittäjänä voi hämärtyä, jos sen merkityksen mittaamiseen käytetään perinteistä, tuotantojoustoon perustuvaa, mittaustapaa. Essee esittää vaihtoehtoehtoisen tavan eritellä ICT:n tuottavuusvaikutuksia ja osoittaa menetelmän avulla, että ICT:llä on tiedettyä suurempi merkitys tuottavuuserojen selittäjänä. Toinen essee tarkastelee tietotalouden rakennemuutosta ja kasvua sektoritasoisen kokonaistasapainomallin avulla. Tarkastelu osoittaa, että ICT:llä on keskeinen rooli talouskasvussa (40.9 prosenttia pitkän aikavälin kasvusta Suomessa). Lisäksi kansantalouden kasvuvauhti voi pysyä vakaana riippumatta suurista eroista teknologisessa kehityksessä eri sektoreilla, koska ICT vaikuttaa kansantaloudessa pääsääntöisesti tuotantopanoksena ja tukee palvelusektorin tuottavuuskasvua. Essee tutkii myös kulutuksen, tuotannon ja työn rakennemuutoksen lähteitä. Kolmas essee käsittelee Suomessa vallinneen investointivetoisen kasvupolitiikan murenemista 1990-luvun lamassa. Politiikan muutosta tarkastellaan dynaamisen kokonaistasapainomallin avulla. Esseessä osoitetaan, että kasvupolitiikan muutos kriisiolosuhteissa voi synnyttää syvän ja pitkittyneen työllisyyden, tuotannon ja investointien romahduksen. Sen sijaan finanssikriisi yksin ei tuota tarpeeksi suurta tuotannon romahdusta, eikä voi selittää lamaa seurannutta pitkittynyttä matalan resurssikäytön jaksoa. fi
dc.format.extent 203 s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 153/2013 fi
dc.relation.haspart Kuusi, Tero. The Dynamics of ICT Adaptation and the Productivity Gaps across Advanced Nations. Unpublished manuscript.
dc.relation.haspart Kuusi, Tero. Structural Change in the Information Era: Perspectives from a Multisector Model of The Finnish Economy. Unpublished manuscript.
dc.relation.haspart Kuusi, Tero. Investment-led Growth on Crisis: The Finnish Great Depression Revisited. Unpublished manuscript.
dc.title Essays on information and communications technology, structural change, and economic growth en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5357-8
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Taloustiede fi
dc.programme.major Economics en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.supervisor Pohjola, Matti, professor
dc.opn Ripatti, Antti, professor, Helsinki University, Finland
dc.subject.helecon tietotalous
dc.subject.helecon rakennemuutos
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon tietotekniikka
dc.subject.helecon teollisuus
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon taloudellinen kasvu
dc.subject.helecon mallit
dc.subject.helecon knowledge economy
dc.subject.helecon structural change
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon information technology
dc.subject.helecon industry
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon economic growth
dc.subject.helecon models
dc.date.defence 2013-11-01
dc.dissid 486
dc.identifier.bibid 642729


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse