Syvän peruskallion bakteeriyhteisöjen karakterisointia laskennallisin menetelmin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Bomberg, Malin
dc.contributor.author Uurtio, Viivi
dc.date.accessioned 2014-04-17T11:44:01Z
dc.date.available 2014-04-17T11:44:01Z
dc.date.issued 2014-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12910
dc.description.abstract Metagenomiikan tieteenalalla tutkitaan, miten tietyn ympäristön parametrit liittyvät siinä eläviin mikrobiyhteisöihin. Laskennallisesti tavoitteena on käsitellä metagenomista dataa siten, että siitä louhitut osajoukot korreloivat mikrobiyhteisöjen elinympäristöstä saatujen mittauksien kanssa. Tässä työssä louhittiin kahden eri metagenomisen, syvän peruskallion pohjavesikerroksista saadun, datajoukon korrelaatiorakennetta vertailemalla pääkomponenttianalyysiä (PCA) ydinfunktio-menetelmällä laajennetun (KCCA) ja asymmetrisen harvan kanonisen korrelaatioanalyysin (SCCA) kanssa. Menetelmiä vertailtiin korrelaatio- ja pistearvokuvaajilla, joita ei ole aikaisemmin sovellettu KCCA- tai SCCA-analyyseihin. Lisäksi SCCA-analyysin projektioiden kanonista korrelaatiota maksimoitiin parametrien optimoinnilla. Monimuuttujamenetelmien tuloksia vertailtiin Pearsonin lineaaristen korrelaatiokerrointen kanssa. Tässä työssä keskityttiin siihen, miten sulfaattia pelkistävät bakteeriyhteisöt vuorovaikuttavat elinympäristöstä saatujen geokemiallisten mittauksien kanssa. Sulfaatin pelkistäjät korreloivat odotetusti sulfaatin ja rikin kokonaismäärän kanssa. Tämän lisäksi sulfaatin pelkistäjät korreloivat pohjaveden suolaisuuden kanssa. Laskennallisesta näkökulmasta katsottuna SCCA oli menetelmistä stabiilein ja käyvin. Eri projektiosuuntien kanonisten korrelaatioiden vaihtelu korostui SCCA-analyysin parametrien optimoinnissa. Tässä työssä esitettyä tapaa visualisoida monimuuttujamenetelmien tuloksia voidaan hyödyntää myös muihinkin projektioihin perustuviin menetelmiin. fi
dc.description.abstract In the field of metagenomics, the aim is to relate characteristic environmental parameters to the microbial communities inhabiting the study site. In a computational framework, the objective is to extract subsets of features in metagenomic data that correlate with measurements obtained from the living environment of the microbial communities. We compared projection-based multivariate methods, principal component analysis (PCA), kernel canonical correlation analysis (KCCA) and asymmetrical sparse canonical correlation analysis (SCCA), by means of correlation and score plots, in order to assess the capability of each method to reveal the underlying correlation structure of two different metagenomic data sets originating from deep bedrock drill holes. This approach is novel in the sense that correlation and score plots have not yet been applied to the visualization of KCCA and SCCA results. We also integrated parameter optimization in SCCA in order to further maximize the correlation of the projections. As a basis of comparison, we computed Pearson's correlation coefficient among the two sets of features. From a microbiological perspective, we concentrated on the interactions of sulfate reducing bacteria with the geochemical measurements. In addition to the expected positive correlations with sulfate and total amount of sulfur, we discovered positive correlations among salinity and sulfate reducers. From a computational perspective, we demonstrated the feasibility and stability of SCCA in the extraction of highly correlating features from two co-dependent data sets in comparison to Pearson's correlation coefficient, PCA and KCCA. The results of the parameter optimization in SCCA emphasized the importance of selection of projection directions in terms of correlation. The presented framework of visualizing and selecting the projection directions can also be extended to other multivariate projection-based methods. en
dc.format.extent 70+42
dc.language.iso en en
dc.title Syvän peruskallion bakteeriyhteisöjen karakterisointia laskennallisin menetelmin fi
dc.title Computational Analysis of Deep Bedrock Bacterial Communities en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword metagenome en
dc.subject.keyword deep bedrock aquifer en
dc.subject.keyword multivariate data analysis en
dc.subject.keyword kernel methods en
dc.subject.keyword optimization en
dc.subject.keyword correlation en
dc.subject.keyword dimensionality reduction en
dc.subject.keyword feature extraction en
dc.subject.keyword metagenomi fi
dc.subject.keyword syvän peruskallion pohjavesikerros fi
dc.subject.keyword monimuuttuja-analyysi fi
dc.subject.keyword ydinfunktio-menetelmät fi
dc.subject.keyword optimointi fi
dc.subject.keyword korrelaatio fi
dc.subject.keyword dimension redusointi fi
dc.subject.keyword hahmontunnistus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404181702
dc.programme.major Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede fi
dc.programme.mcode IL3003 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Rousu, Juho
dc.programme BIO - Bioinformaatioteknologia fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse