Ulkoistetulle elektroniikkakokoonpanojen valmistukselle asetettavat vaatimukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kohvakka, Mikko
dc.contributor.author Kemppainen, Lasse
dc.date.accessioned 2014-04-17T11:29:26Z
dc.date.available 2014-04-17T11:29:26Z
dc.date.issued 2014-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12906
dc.description.abstract Kun laitevalmistajat ulkoistavat tuotantoprosessejansa, vaikuttavat sopimusvalmistajien (EMS) prosessit voimakkaasti lopputuotteen laatuun. Tästä syystä on tärkeää, että laitevalmistaja määrittelee tarkasti valmistukseen liittyvät vaatimukset. Tässä diplomityössä tarkastellaan elektroniikkatuotantoon liittyviä laadunohjauskäytäntöjä. Erään laitevalmistajan kokemusten perusteella määritellään vaatimuksia, joita sopimusvalmistajien tulee noudattaa. Näiden vaatimusten noudattaminen johtaa siihen, että sopimusvalmistajat panostavat enemmän laatua ja luotettavuutta heikentävien ongelmien ehkäisemiseen ja korjaamiseen. Tässä diplomityössä ehdotetaan sopimusvalmistajien prosesseille muun muassa seuraavia vaatimuksia: standardien ISO 9001 ja IPC J-STD-001 noudattaminen, lopputuotteiden tarkastaminen standardin IPC-A-610 mukaisesti, tilastollinen prosessinohjaus (SPC), testausvirheisiin johtaneiden juurisyiden tarkka selvitys, sekä prosessien jatkuva parantaminen. fi
dc.description.abstract As Original Equipment Manufacturers (OEMs) outsource their manufacturing operations, the quality of their products is greatly affected by the processes of the providers of Electronics Manufacturing Services (EMS). In order to avoid ambiguity and misunderstandings, it is crucial that the OEM states its requirements clearly in the purchasing contract. This master’s thesis examines quality management practices in the manufacture of Printed Circuit Board Assemblies (PCBAs). Based on quality issues experienced by a large OEM, this thesis proposes requirements that OEMs should define for their EMS providers. Compliance with these requirements implies that EMS providers assume a larger role in preventing and mitigating problems that degrade the quality and reliability of end products. This thesis proposes a number of requirements for EMS processes, including: compliance with ISO 9001 and IPC J-STD-001; end-product evaluation in accordance with IPC-A-610; statistical process control (SPC); root cause analysis of failures during in-circuit and functional testing; and continual improvement of processes. en
dc.format.extent 8+88
dc.language.iso en en
dc.title Ulkoistetulle elektroniikkakokoonpanojen valmistukselle asetettavat vaatimukset fi
dc.title Requirements for the outsourced manufacture of electronic assemblies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword quality en
dc.subject.keyword SPC en
dc.subject.keyword EMS en
dc.subject.keyword OEM en
dc.subject.keyword PCBA en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404181710
dc.programme.major Sähkökäytöt fi
dc.programme.mcode S3016 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hinkkanen, Marko
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account