Mobiilipankkisovelluksen järjestelmätoteutuksen viitekehys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kukkonen, Jyrki
dc.contributor.author Eskelinen, Janne
dc.date.accessioned 2014-04-17T09:52:37Z
dc.date.available 2014-04-17T09:52:37Z
dc.date.issued 2014-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12902
dc.description.abstract Älypuhelimille tarkoitetun mobiilisovelluksen suunnittelu, erilaisten toteutustapojen selvittäminen ja keskinäinen vertailu on erittäin haastavaa projektiryhmälle, jolla ei ole aiempaa kokemusta mobiilisovelluskehityksestä. Erilaisten mobiilikäyttöjärjestelmien ja -päätelaitteiden määrä on suuri ja sovelluksen mahdollisia toteutusmenetelmiä useita. Näiden vaihtoehtojen vertailun lisäksi joudutaan tutkimaan olemassa olevan järjestelmäarkkitehtuurin osalta menetelmiä liittää mobiilisovellus olemassa oleviin taustajärjestelmiin. Mobiilipankkisovelluksen näkökulmasta kaikissa näissä osa-alueissa tulee ottaa huomioon tietoturvaseikat, jotta pankkisalaisuuden alainen tieto ei missään tilanteessa joutuisi ulkopuolisiin käsiin. Tässä työssä kootaan viitekehys kokonaisvaltaiselle mobiilisovellustoteutukselle erityisesti teknisestä- ja tietoturvakriittisen mobiilipankkisovelluksen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan S-mobiili-sovelluksen käyttöliittymäsuunnittelua käytettävyyden näkökulmasta. Tarkastelun lähtökohtana on kolme erillistä osa-aluetta, jotka ovat mobiilipäätelaitteet, mobiilisovellus ja sen kehitysmenetelmät sekä taustajärjestelmäyhteydet tiedon välittämiseksi mobiilisovelluksen ja olemassa olevien taustapalveluiden välillä. Tutkimustuloksiin pohjautuen valitaan tuetut, suomessa kaikkein yleisimmin käytetyt, mobiilikäyttöjärjestelmät ja perehdytään niiden ominaisuuksiin. Tähän tietoon pohjautuen toteutimme kyselytutkimuksen ja käytettävyystestauksen, joiden tuloksia hyödyntäen toteutimme mobiilisovelluksen käyttöliittymän, sekä valitsimme käytettävyydeltään parhaan toteutusmenetelmän, joka tukee asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Taustajärjestelmäyhteyksien osalta hyödynnetään kirjallisuudessa parhaina käytäntöinä esitettyjä menetelmiä tiedon välittämiseksi, jotta tiedon välittäminen on tehokasta ja turvallista unohtamatta mobiiliympäristön tiedonvälitykseen tuomia erityispiirteitä. fi
dc.description.abstract Investigation, planning and development of different methods for smartphone mobile application development is very challenging for project groups which do not have previous experience from mobile application development. Amount of different mobile operating systems and mobile devices is huge and there is also multiple different mobile application development methods available. In addition, system architecture investigation is needed to get an image how to connect mobile client application to existing backend systems. Because development of mobile banking application, information security must be taken into account carefully in all of these areas so that bank secrecy information will not leak to a third party in any circumstances. In this master’s thesis comprehensive framework for mobile application implementation is designed specially from security critical mobile banking application perspective. In addition, S-mobiili application user interface design patterns are introduced from usability perspective. Baseline for investigation is three different sub-areas which are mobile devices, mobile application with application development methods and back-end system connections which are needed for data transfer between client application and back-end systems. Selection and feature investigation of supported mobile operating systems are based on publicly available survey results so that sufficiently large amount of mobile device users will be covered in Finland. Based on selection of operating systems, we made a feature survey and usability testing for our customers so that we became aware of needed features and the best development method from usability perspective. Introduced the most efficient and secure back-end system connection decisions are based on literature best practices and made from mobile environment point of view. en
dc.format.extent 8+92
dc.language.iso fi en
dc.title Mobiilipankkisovelluksen järjestelmätoteutuksen viitekehys fi
dc.title Design of a Framework for a Mobile Banking Application en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mobile bank en
dc.subject.keyword mobile application en
dc.subject.keyword native en
dc.subject.keyword hybrid en
dc.subject.keyword web based en
dc.subject.keyword framework en
dc.subject.keyword mobiilipankki fi
dc.subject.keyword mobiilisovellus fi
dc.subject.keyword natiivi fi
dc.subject.keyword hybridi fi
dc.subject.keyword verkkopohjainen fi
dc.subject.keyword viitekehys fi
dc.subject.keyword Android fi
dc.subject.keyword Windows Phone fi
dc.subject.keyword iOS fi
dc.subject.keyword S-mobiili fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404181703
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account