Raskaan hybridiajoneuvon suuntaajien ja ohjausjärjestelmän testausympäristö

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kajander, Vesa
dc.contributor.author Vierros, Tapio
dc.date.accessioned 2014-04-17T09:05:53Z
dc.date.available 2014-04-17T09:05:53Z
dc.date.issued 2014-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12895
dc.description.abstract Tässä työssä tutustutaan hybriditeknologiaan ja hardware-in-the-loop simulointiin raskaiden ajoneuvojen näkökulmasta. Aiheeseen liittyen luodaan myös katsaus muutamiin erilaisiin ajoneuvo-ohjausyksiköihin sekä ajosykleihin. Käytännön osuudessa toteutetaan hybridiajoneuvon ohjausjärjestelmä laboratorioon rakennetulle simulaattorilaitteistolle. Tämän ohjausjärjestelmän tehtävänä on huolehtia energiatasapainon ylläpidosta ja ajoneuvon dynamiikan simuloinnista sekä samalla kerätä ja esittää dataa ajoista. Simulaattoria ja ohjausjärjestelmää testataan ajamalla standardoitua ajosykliä, ja tulosten avulla todetaan, että järjestelmä soveltuu hyvin hybridiajoneuvojärjestelmän kehittämisen apuvälineeksi. Lisäksi nähdään käytännössä, kuinka hybridiajoneuvolla voidaan saada merkittäviä polttoaine- ja päästösäästöjä. Valmista ohjausjärjestelmää voidaan jatkossa käyttää erilaisten ohjausstrategioiden sekä fyysisten laitteiden, lähinnä suuntaajien, testausalustana. fi
dc.description.abstract This thesis introduces hybrid electric technology and hardware-in-the-loop simulation from the point of view of heavy vehicles. In addition, a quick look into driving cycles and different electronic control units of vehicles is taken. In the practical part of the work, a control system for a hybrid vehicle is implemented into a laboratory simulator equipment. This control system takes care of maintaining the energy balance as well as simulating the vehicle's dynamics. It also collects and displays data during the simulation. The simulator and the control system are tested by running a standard drive cycle. This shows that the system can be used as a tool in the development of hybrid vehicle systems. In addition, we see in practice how a hybrid vehicle can generate clear savings in both fuel costs as well as emissions. Going forward, the completed system can be used as a platform for control strategy and frequency converter tests. en
dc.format.extent 51+1
dc.language.iso fi en
dc.title Raskaan hybridiajoneuvon suuntaajien ja ohjausjärjestelmän testausympäristö fi
dc.title Testing environment of heavy hybrid electric vehicle en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword hybrid en
dc.subject.keyword vehicle en
dc.subject.keyword hardware in the loop en
dc.subject.keyword control system en
dc.subject.keyword hybridi fi
dc.subject.keyword ajoneuvo fi
dc.subject.keyword simulaattori fi
dc.subject.keyword ohjausjärjestelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404171697
dc.programme.major Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät fi
dc.programme.mcode ETA3005 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Zenger, Kai
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account