Learning Centre

Sähköverkkojen kyberturvallisuus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtonen, Matti
dc.contributor.author Myllylä, Tony
dc.date.accessioned 2014-04-16T10:50:08Z
dc.date.available 2014-04-16T10:50:08Z
dc.date.issued 2014-03-31
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12894
dc.description.abstract Tässä työssä tarkastellaan sähköverkkojen kyberturvallisuutta. Kyber-sanan käyttö on lisääntynyt merkittävästi kasvaneen tietoverkkorikollisuuden myötä. Tiedon siirtyminen verkkoon on lisännyt haasteita tietoturvan suhteen myös teollisuusautomaatiolaitteissa. Sähköverkot ovat infrastruktuurimme tärkein tukipilari, joten niiden suojaaminen kyberhyökkäyksiltä on ensisijaisen tärkeää. Nykyaikainen sähkönsiirto on pitkälti automatisoitunutta. Sitä valvotaan ja ohjataan keskitetysti valvomoista, joissa käytönvalvonta- ja käytöntukijärjestelmällä on erittäin tärkeä rooli. Niiden avulla kyetään ohjaamaan ja hallitsemaan koko valtakunnan sähköverkkoa. Käytönvalvontajärjestelmä (SCADA) on erittäin haavoittuvainen erilaisille tietoverkoissa piileville haittaohjelmille, joilla on kyky lamaannuttaa koko järjestelmä. Työn alussa tarkasteltiin teoreettisella tasolla sähkönsiirto- ja jakeluverkon toimintaa ja niissä käytettyjä automaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmiä. Lisäksi tutustuttiin erilaisiin tiedonsiirtoprotokolliin ja tietokantoihin. Lopussa keskityttiin erilaisiin kyberturvallisuusuhkiin, niiltä suojautumiseen sekä kansainvälisesti tunnettuihin kyberhyökkäyksissä käytettyihin haittaohjelmiin. Kyberrikollisuuden kasvun myötä myös maan poliittinen johto on ottanut asian tarkastelun alle ja luonut oman kyberturvallisuusstrategiansa uhkakuvien torjumiseksi. Tämän strategian käsittely on osana tätä työtä. fi
dc.description.abstract This diploma thesis discusses the cyber security of an electric grid. Use of Cyber word has grown significantly due to increased cybercrime. The increased amount of information on the network has increased the challenge of cyber security on the industrial automation devices. Electric grids are the key component of the infrastructure, so the protection of cyber attacks is a top priority. Modern electric transmission is largely automated. It is monitored and controlled from centralized control stations, where the use of the Supervisory Control and Data Acquisition and Distribution Management Systems have a significant role. These systems control and adjust the different levels and parts of the national electric grid. Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) is highly vulnerable to different types of malware with the ability to paralyze the entire system. The first part of this diploma thesis discusses the theoretical level of power distribution system operation and related automation and communication systems. In addition, communication protocols and databases are presented. The second part of this diploma thesis focuses on different types of cyber security threats. Commonly known malware is presented and methodology how to protect the systems from cyber-attacks is discussed. Concerning the increased amount of cybercrime, the Finland´s political leaders have taken this issue seriously, and cyber security strategy has been created to combat this threat. The discussion of this strategy is part of this work. en
dc.format.extent 61 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sähköverkkojen kyberturvallisuus fi
dc.title The Electric grid's cyber security en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword supervisory control and data acquisition system en
dc.subject.keyword distribution management system en
dc.subject.keyword cyber en
dc.subject.keyword malware en
dc.subject.keyword communication protocol. en
dc.subject.keyword käytönvalvontajärjestelmä fi
dc.subject.keyword käytöntukijärjestelmä fi
dc.subject.keyword kyber fi
dc.subject.keyword haittaohjelma fi
dc.subject.keyword tiedonsiirtoprotokolla. fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404171696
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_69042
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48900
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse