Laajennettu tuottajavastuu kierrätysyhteiskunnan edistäjänä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaivos, Pirjo
dc.contributor.author Danska, Mirva
dc.date.accessioned 2014-04-15T11:43:30Z
dc.date.available 2014-04-15T11:43:30Z
dc.date.issued 2014-04-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12893
dc.description.abstract Työssä selvitettiin laajennetun tuottajavastuun haasteita ja mahdollisuuksia kierrätysyhteiskunnan edistäjänä. Tuottajavastuuta tarkasteltiin erityisesti sähkö- ja elektroniikkatuotteiden kannalta. Työssä haastateltiin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten edustajia (Nokia Oyj, KONE Oyj, ABB Oy Drives, AGCO Power Oy, Kuusakoski Oy ja Konecranes Oyj). Nokia ja AGCO Power valmistavat jätelain piiriin kuuluvia sähkö- ja elektroniikkatuotteita. Akkujen ja paristojen tuottajavastuun piiriin kuuluvat Nokia, Konecranes, ABB Oy Drives ja KONE. Pakkausjätteiden tuottajavastuun piiriin kuuluvat kaikki kuusi yritystä. Lisäksi haastateltiin Benny Hasensonia (EK), Ari Ekroosia (Helsingin yliopisto), Tarja-Riitta Blaubergia (Ympäristöministeriö) ja Teemu Virtasta (Pirkanmaan ELY -keskus). Laajennettu tuottajavastuu on ympäristönsuojelustrategia, jonka tavoitteena on vähentää tuotteen kokonaisympäristövaikutuksia tekemällä tuotteen valmistaja vastuulliseksi tuotteen koko elinkaaresta ja erityisesti takaisinotosta, kierrätyksestä ja loppukäsittelystä. Yrityksillä ei ole tarkkaa käsitystä laajennetusta tuottajavastuusta. Työssä kävi myös ilmi, että yritysten odotukset tuottajavastuun tulevaisuudesta ovat osin ristiriitaisia. Osa haastatelluista oletti tuottajavastuun laajenevan tulevaisuudessa ja osa taas sen suppenevan. Lähtökohtana on, että tuotteiden elinkaaren loppuosasta huolehtiminen maksaa yrityksille. Nykyään jätteillä on markkinat. Ristiriita aiheuttaa ongelmia tuottajavastuun ja vapaiden markkinoiden välillä.Yhtä mieltä haastatellut olivat kuitenkin jätealan jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön haastavuudesta ja materiaalitehokkuuden merkityksen kasvamisesta. Lisätietoja haastateltavat kaipasivat siihen mm. kuka saa omistaa jätteen, määritelmistä kuljetustapoihin ja rajauksiin, verkkokaupan roolista sekä etusijajärjestyksen toteutumisesta. fi
dc.format.extent 112 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Laajennettu tuottajavastuu kierrätysyhteiskunnan edistäjänä fi
dc.title Extended producer responsibility advancing the recycling society en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword laajennettu tuottajavastuu fi
dc.subject.keyword jätelaki 646/2011 fi
dc.subject.keyword jätehuolto fi
dc.subject.keyword elinkaari fi
dc.subject.keyword tunnistaminen fi
dc.subject.keyword extended producer responsibility en
dc.subject.keyword waste act 646/2011 en
dc.subject.keyword waste management en
dc.subject.keyword life cycle management en
dc.subject.keyword waste Identification en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404161695
dc.programme.major Materiaalien prosessointi fi
dc.programme.mcode MT3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Heiskanen, Kari
dc.programme MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account