Learning Centre

Pysäköintipolitiikan lähtökohdat ja tavoitetila Turussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkinen, Jaana
dc.contributor.advisor Salonen, Matti
dc.contributor.author Nymander, Susan
dc.date.accessioned 2014-04-15T11:42:47Z
dc.date.available 2014-04-15T11:42:47Z
dc.date.issued 2014-04-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12887
dc.description.abstract Turun kaupungissa ei ole kirjoitettua pysäköintipolitiikkaa, jota noudatettaisiin tietoisesti. Turussa pysäköinnin säätely perustuu yksittäisiin toimiin, kuten yksityisten tonttien velvoite-pysäköintipaikkojen vähimmäismääriin, maksulliseen keskustapysäköintiin sekä asukas-pysäköintijärjestelmään. Pysäköinnin nykytilaa kehittämällä ja toteuttamalla kaupungin muita strategioita, yleiskaavaa sekä kaupunkiseudunrakennemallia pyritään edelleen toteuttamaan valtion liikennepoliittisia tavoitteita. Näiden avulla tiivistetään kaupunkirakennetta, ja samalla vähennetään henkilöautoilun ja edelleen pysäköinnin tarvetta. Vapautuvaa katutilaa kehitetään viihtyisäksi oleskelutilaksi, ja jalankulun, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen alueiksi. Pysäköinnille varataan laadukasta tilaa pysäköintialueen reunoilta, ja pysäköinnin kysyntää siirretään hinnoittelulla pois ydinkeskustasta, jossa asiointipysäköinti pidetään etusijalla. Yksityisten pysäköintipaikkojen määrää ohjataan Turussa asemakaavoissa määrättyjen velvoiteautopaikkojen vähimmäismäärällä. Tällä pyritään siihen, että kaikki asumiseen liittyvä yksityinen pysäköinti järjestettäisiin tonteilla, jolloin myös pysäköinnin rakentamisen ja ylläpidon kustannukset näiltä osin maksaa yksityinen taho. Velvoiteautopaikkojen määrä perustuu laskennalliseen autopaikkatarpeeseen, joka keskimääräisesti toteuttaa autopaikkatarpeen. Tarve vaihtelee alueittain, ja Turkuun tuleekin kehittää pysäköintinormi, joka määrää laskennalliseen autopaikkatarpeeseen perustuvan velvoiteautopaikkamäärän alueittain asemakaavoihin. Pysäköintinormin tulee olla aluekohtainen, koska autopaikkatarve on erilainen eri kaupunginosissa niiden asukkaiden ominaisuuksien perusteella. Koska velvoiteautopaikkoja ei ole aina Turun keskustassa vaadittu rakennettavaksi, niin ennen autoistumisen aikaa rakentuneilla tonteilla ei ole pysäköintipaikkoja. Tämän vuoksi Turussa on käytössä asukaspysäköintilupajärjestelmä, jonka piirin kuuluvat asukkaat voivat lunastaa luvan ja pysäköidä sen turvin pysäköintirajoituksista riippumatta järjestelmän piiriin kuuluvilla erikseen osoitetuilla pysäköintipaikoilla. Koska asumiseen liittyvän pysäköinnin kustannukset kuuluvat pysäköintipaikkojen käyttäjien maksettavaksi, tulee asukaspysäköintiluvan hinnan jatkossa perustua pysäköintipaikkojen rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin. Niitä vastaava hinta on asukaspysäköintiluvan tavoitehinta, mutta hintaa säädetään asukaspysäköintilupien kysynnän ja asukaspysäköintipaikkojen tarjonnan perusteella toisiaan vastaaviksi. Lisäksi asukaspysäköintilupaan oikeuttavia alueita laajennetaan koko keskustan kattaviksi. Asukaspysäköintipaikkoja ei kuitenkaan sijoiteta liikekeskustan alueelle, vaan liikekeskustan pysäköintipaikat jäävät asiointipysäköinnin käyttöön. fi
dc.description.abstract City of Turku does not have written parking policy that would be uniformly followed. There are only single tools like minimum residential parking standards, parking fees in city center and residential parking permits for city center inhabitants which are used to regulate parking in the city. By developing the present situation of parking and by following the objectives and aims set by other development strategies in the city and the city area plans the structure of the city will get more compact and the need of the trips made by a car will decrease. And followed by that the need of parking places will decrease. The free space in the city area that parking doesn’t need anymore will be reused and developed to comfortable areas for walking and bicycling and to routes for public transport. The parking needs left will be satisfied with parking places located to borders of the city area. The quality of parking places on the borders is high as well and the demand of parking is moved there by pricing the city center parking places higher. By moving most of the parking demand the parking places left in city center will be available for short term parking. The amount of the residential parking places in private plots is regulated with minimum parking standards in city plans. The aim of that is to offer the parking spaces the future inhabitants need on the same plot. By that also the construction costs and the up keeping costs of the parking places are paid by the owner of the private plot. The minimum parking standards are based on the calculated parking demand which is the average need of the parking places. However, the parking demand isn’t equal in all areas of Turku so the aim is to develop minimum standards which are based on the average demand but which are fixed for different areas accurately. The demand depends on the specific characteristics of the inhabitants. Because there haven’t always been minimum parking standards for private plots in city plans in Turku, it is common for the city center plots that there aren’t any parking places on the plot. Because of that the city has developed a parking permit system for city center inhabitants. That means that the city center inhabitants living in the specific areas are allowed to buy a permit which allows them to park on marked parking places on the streets without paying the parking fees. Because the costs from private parking should be paid by the private parking place users, the inhabitant parking permit fee should also cover all the construction and up keeping costs. That is the goal prize of the permit but prize should also be balanced with the demand of the permits and the supply of the parking places. Also the areas where the inhabitants are allowed to buy the permit will cover the whole city center to make it equal for all inhabitants. The parking places where it is fee to park with the permit will be located out from the business city center though. en
dc.format.extent 129+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Pysäköintipolitiikan lähtökohdat ja tavoitetila Turussa fi
dc.title The basis and the target of parking policy in Turku en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword pysäköinti fi
dc.subject.keyword pysäköintipolitiikka fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword parking en
dc.subject.keyword parking policy en
dc.subject.keyword city planning en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404161689
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_93149
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48930
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics