Learning Centre

Lämpödynaamisen mallin demonstrointi simuloidun lattialämmitysjärjestelmän ohjauksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pakanen, Jouko
dc.contributor.author Tuutti, Totti
dc.date.accessioned 2014-04-15T11:40:18Z
dc.date.available 2014-04-15T11:40:18Z
dc.date.issued 2014-04-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12884
dc.description.abstract Tiivistelmä Rakennusten energiankulutuksen pienentäminen on tärkeää sekä kustannuksellisesti että ympäristön kestävyyden kannalta. Yksi vaihtoehto tähän on lämmityksen säädön tehostaminen. Tämän diplomityön tavoitteena oli demonstroida Pakasen ja Karjalaisen kehittämää tilakoneeseen perustuvaa lämpödynaamista mallia [5] ja siihen perustuvaa säätömenetelmää rakennuksen vesikiertoisen lattialämmityksen ohjauksessa, erityisesti ulkolämpötilan ja auringon säteilyn kompensoinnissa. Menetelmää kokeiltiin sekä kevyessä että massiivisessa rakennuksessa erilaisilla lattialaatan vahvuuksilla. Lisäksi selvitettiin voiko sääennustetta hyödyntää ko. lämmityksen ohjauksessa. Vertailukohteena tilakoneeseen perustuvalle ratkaisulle oli perinteinen ns. säätösuoraan perustuva ulkolämpötilakompensointi. Tutkimuksessa luotiin TRNSYS-simulointiohjelmiston avulla asuinrakennukseen kaksi lattialämmitysjärjestelmää. Järjestelmien erona oli ainoastaan niiden toiminta: toinen ohjasi lämmitystä perinteiseen tapaan säätösuoran avulla ja toinen tilakoneen avulla. Huonetermostaatti, joka kuuluu tyypilliseen lattialämmitysjärjestelmään, jätettiin vertailun helpottamiseksi pois molemmista. Mallin tulotietoina olivat ulkolämpötila ja auringon säteilytieto, lisäksi sisälämpötilamittausta käytettiin hyväksi dynaamisen mallin identifioinnissa. Tilakoneen avulla säädettäessä huomattiin selkeää parannusta sisäilman lämpötilan pysyvyydessä. Lisäksi energiankulutus pieneni verrattuna perinteiseen säätötapaan. Useiden tulotietojen hyödyntäminen mallissa samanaikaisesti osoittautui haastavaksi. Massiivisuuden havaittiin hidastavan muutosta sisälämpötiloissa. Rakennuksen lämpökapasiteetti aiheuttaa rakennuksen lämmöntarpeeseen viivettä olosuhteiden muuttuessa, mutta myös lämmitysteho muuttuu viiveellä laatan lämpökapasiteetin vuoksi. Laatan lämpökapasiteetin aiheuttamaa viivettä lämmitystehoon voidaan kompensoida ohjaamalla lämmitystä sääennusteen avulla. Ulkolämpötilan ennakoinnista oli hyötyä, jos ulkolämpötilassa tapahtuvien muutosten välinen aika oli suurempi kuin laatan lämpökapasiteetin aiheuttama viive. Vastaavasti auringon säteilyn ennuste voidaan ottaa huomioon ja viilentää rakennusta ennen varsinaisen säteilyn alkamista. fi
dc.description.abstract Abstract It is both economically and environmentally important to decrease the energy consumption of buildings, and making the heating system control more efficient is a relevant option for doing that. The possibilities of the model-based predictive control to decrease energy consumption and to improve buildings indoor air condition have previously been discovered in many researches. In this research a model-based predictive control is tested in the floor heating system. The applied dynamical model, which is based on state machine logic, is introduced in the journal article of Pakanen and Karjalainen [5]. The objective is to apply the state machine approach in weather compensation of heating control. The method is compared with the conventional method, where the temperature the circulating heating fluid is linearly dependent of the outdoor temperature. In this research also the thermal lag of structures and the possibilities of forecast in heating are examined. The author of this research created two different floor heating systems in the TRNSYS-simulation program. Both were made in the same building, the only difference being the control system: the first was based on the conventional control method and the other on the state machine control. Forecasting was implemented by letting weather files to control the system in advance. Thermal lag was studied by changing the parameters of the structures. The inputs of the model were outdoor temperature and solar radiation. In addition, indoor temperature was used in identification phase of the model. As a result, indoor temperature stability was better and energy consumption decreased substantially when the new model was used. Instead, using many input values in modelling the heating system at the same time was difficult. Massive structures cause delay in the change of temperature. Buildings’ thermal capacity creates lag in buildings’ heat demand, but also heating efficiency changes slowly due to thermal capacity of slab. Lag of heating efficiency in a massive slab can be decreased by using forecast. If time of the control action is not correct or transitions are fast, energy consumption increases. Cooling the building before the start of solar radiation decreases the change of indoor temperature and energy consumption. en
dc.format.extent 85+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lämpödynaamisen mallin demonstrointi simuloidun lattialämmitysjärjestelmän ohjauksessa fi
dc.title Demonstration of model based control in simulated floor heating system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lattialämmitys fi
dc.subject.keyword simulointi fi
dc.subject.keyword mallipohjainen prediktoivasäätö fi
dc.subject.keyword ennakoiva lämmitys fi
dc.subject.keyword tilakone fi
dc.subject.keyword ohjauslogiikka fi
dc.subject.keyword floor heating en
dc.subject.keyword simulation en
dc.subject.keyword model based control en
dc.subject.keyword state machine en
dc.subject.keyword control logic en
dc.subject.keyword thermal lag en
dc.subject.keyword weather forecast en
dc.subject.keyword rakenteiden massiivisuus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404161686
dc.programme.major Talotekniikka II fi
dc.programme.mcode K3013 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pakanen, Jouko
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89668
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48927
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics