Työntekijänäkökulmia terveyden edistämiseen työpaikalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ranta-Ruona, Saana
dc.date.accessioned 2014-04-04T05:30:41Z
dc.date.available 2014-04-04T05:30:41Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12837
dc.description.abstract Tutkimuksessa problematisoin terveyden edistämisen työpaikalla kriittisen johtamistutkimuksen lähtökohdista. Tarkoituksena on tietoisesti etääntyä totunnaisesta tavasta ajatella, mennä jokapäiväisiä käsityksiä syvemmälle, paljastaa piileviä ongelmia ja avata uusia vaihtoehtoja. Käsittelen kysymyksiä työntekijän yksityisyydestä, ihanteellisen työntekijän kriteereistä ja ruumiin merkityksestä työssä. Käsittelen myös valtaa ja vastarintaa. Terveyden edistämisen voi nähdä hallinnan muotona, joka pyrkii kurinalaisen yksilön tuottamiseen. Käytännöt suuntaavat yksilön katseen sisäänpäin ja hallinta toteutuu siten, että työntekijät saadaan vapaaehtoisesti vertailemaan itseään asetettuihin normeihin. Tutkin, miten työntekijät kokevat terveyden edistämisen haastattelemalla 7 työntekijää suuressa suomalaisessa yrityksessä. Analysoin aineiston temaattisesti. Muodostin kolme teemaa: terveyden edistäminen on mahdollisuus huolehtia itsestä, terveyden edistäminen voi olla tarpeellista ja terveyden edistäminen ei kuulu työpaikalle. Tulokset osoittavat, että kokemus terveyden edistämisestä ei ole yhdenmuotoinen. Kuitenkin yhteiskunnan tuottamat normatiiviset odotukset ja arvot, itsehallinnan ihannointi, ja se, että työntekijät tuntevat vastuuta terveydestään, voivat haitata valinnan ja toisin toimimisen mahdollisuuksia. Tutkimuksen tuoma lisä on monimuotoisempi työntekijän näkökulman esiin tuominen. Työntekijöiden kokemusta terveyden edistämisestä tulisi tarkastella muistakin näkökulmista kuin vain siitä, miksi työntekijät eivät osallistu ohjelmiin. Yrityksille voi olla tärkeää tietää, miten työntekijät kokevat työpaikan terveyden edistämisen epätoivottavien seurauksien välttämiseksi fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Työntekijänäkökulmia terveyden edistämiseen työpaikalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.subject.keyword kriittinen johtamistutkimus
dc.subject.keyword terveyden edistäminen työpaikalla
dc.subject.keyword työntekijän yksityisyys
dc.subject.keyword subjektiviteetti
dc.subject.keyword työntekijän ihanne
dc.subject.keyword ruumis
dc.subject.keyword ruumiillisuus
dc.subject.keyword valta
dc.subject.keyword vastarinta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201404041649
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon työterveys
dc.subject.helecon occupational health
dc.subject.helecon terveys
dc.subject.helecon health
dc.subject.helecon terveystalous
dc.subject.helecon health economics
dc.subject.helecon valta
dc.subject.helecon power
dc.subject.helecon yksityisyys
dc.subject.helecon privacy
dc.ethesisid 13545
dc.date.dateaccepted 2013-06-10
dc.location P1 I fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account