Effects of social presence on the viewing experience in a second screen environment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kinnunen, Teemu
dc.contributor.author Lindroos, Heikki
dc.date.accessioned 2014-03-13T10:52:05Z
dc.date.available 2014-03-13T10:52:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12733
dc.description.abstract Technological progress and changes in society have affected the media consumption habits that people are now accustomed to. The introduction of smartphones, the penetration of social networking services and the increased presence of both have put the consumer in a more active role. In the context of watching TV, these changes have brought up new surroundings for viewing media. This is known as a second screen viewing environment, in which the TV viewer multitasks with another electronic device simultaneously. Second screen content can vary widely, here we are interested in the social media content. Both broadcasting companies and the research community have shown interest towards the field. Many have selected Twitter as the platform of choice to accompany viewers. Tweets are used both among consumers and between consumers and content providers. Researchers have studied the new multitasking environment from a traditional performance and gratification perspective. In this thesis the effects of second screen viewing are explored on the viewing experience. Differences are sought between two viewing conditions, one with plain TV viewing and one where TV viewing is accompanied by a tweet feed on the second screen. In addition, the differences in effect between TV genres are studied. As a result it was found that even though the two media continue to merge, people still differentiate them. Further, it can be reported that significant differences in the suitability of second screen content between the genres were found. Moreover, identifiable factors affecting second screen content amenity are reported. en
dc.description.abstract Uudet innovaatiot, palvelut ja tuotteet mullistavat jatkuvasti mediateollisuutta. Uuden sukupolven mobiililaitteet ja sosiaalisen median voimakas läpilyönti ovat asettaneet television katselijan aikaisempaa aktiivisempaan asemaan. Tämä muutos on samalla ajanut kuluttajat seuraamaan useampaa mediaa ja laitetta samanaikaisesti. Television katselua tukevaa toista laitetta on nimitetty englanninkielisessä kirjallisuudessa termillä second screen. Sekä median tuottajat että tutkijayhteisö ovat kiinnittäneet huomiota tähän kehitykseen. Sisällön tuottajat ovat valinneet sosiaalisen median alustaksi Twitterin, palvelun, jossa käyttäjät voivat jakaa lyhyitä, korkeintaan 140 merkin mittaisia viestejä mm. koskien katsomiaan televisio-ohjelmia. Tutkijat ovat keskittyneet tutkimaan tätä uutta ympäristöä mm. etsimällä kasvavan mediakäytön tuomaa mielihyvää ja katselutottumuksien seuraamuksia. Moni tutkimus sijoittuu myös hyvin väkirikkaisiin maihin, joissa mm. Twitterin käyttö on huomattavasti yleisempää kuin Suomessa. Diplomityössä on tutkittu tätä ilmiötä suomenkielisessä ympäristössä. Työssä on selvitetty, kuinka ihmiset kokevat lisälaitteen tuoman hyödyn ja kuinka hyvin lisälaitteen tuoma sisältö sopii median eri tyylilajeihin. Työssä myös raportoidaan, miten ihmiset kokevat tämän uuden mediaympäristön. Työn tuloksena onnistuttiin selvittämään, että medioiden integroitumisesta huolimatta ei niitä katselukokemuksen aikana silti koeta yhdeksi. Lisäksi tyylilajien välillä pystyttiin havaitsemaan huomattavia lisäsisällön sopivuuden välisiä eroja. Tämän lisäksi selvisivät mielyttäneeseen lisäsisältökokemukseen vaikuttaneet syyt. fi
dc.format.extent viii + 97 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.title Effects of social presence on the viewing experience in a second screen environment en
dc.title Tabletilla tapahtuvan sosiaalisen läsnäolon vaikutus television katselukokemukseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sosiaalinen media fi
dc.subject.keyword Twitter fi
dc.subject.keyword televisio fi
dc.subject.keyword katselukokemus fi
dc.subject.keyword social media en
dc.subject.keyword television en
dc.subject.keyword viewing experience en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403141561
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode T-75
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Oittinen, Pirkko


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse