Orientation of short steel fibres in concrete: measuring and modelling

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Herrmann, Heiko, Dr. rer. nat., Tallinn University of Technology, Estonia
dc.contributor.author Eik, Marika
dc.date.accessioned 2014-03-10T10:00:09Z
dc.date.available 2014-03-10T10:00:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5592-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5591-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12726
dc.description.abstract This research focuses on a cementitious composite formed by mixing of concrete matrix with short steel fibres, SFRC. This composite is quite extensively employed in the construction industry, for example in floors resting on soil and even in some load-bearing structures, such as floor-slabs. The complexity of SFRC is the presence of the anisotropic behaviour occurring due to different alignments of short fibres. The examinations performed comprise two research branches: measuring of fibre orientations from the hardened concrete matrix and modelling of composite properties considering the orientation distribution of fibres. Two methods of measuring fibre orientations are developed: slicing method and X-ray micro-tomography. Parts extracted from the full-size floor-slabs are used as samples. The slicing with photometry approach is improved by DC-conductivity testing joined with image analysis. X-ray micro-tomography is performed on sufficiently large samples and the orientation of fibres is specified by the analysis of 3D voxel images of scanned fibres. The received measuring results proved that both DC-conductivity testing combined with photometry and X-ray micro-tomography have high accuracy and they can be applied in defining fibre orientations from real concrete samples reliably. The material model developed for one meso-volume element of SFRC is based on an orthotropic hyperelastic material model where the second-order terms of the strain energy function are employed resulting in orthotropic St. Venant-Kirchhoff model. The orthotropic meso-symmetry of the composite is modelled by the structural tensors based on the eigenvectors of the second-order alignment tensor, which represent the dominating alignment of fibres. The material model developed for SFRC consists of an isotropic part presenting the concrete and the orthotropic part including the influence of short steel fibres. The orientation distribution function of fibres is utilized to evaluate the orthotropic effect in the defined material symmetry directions. The advantage of the material model developed is that it uses the full orientation information of fibres and employs tensor quantities, which are independent of any reference frame. Finally, the implementation of the model is demonstrated by examples based on fibre orientations measured from test samples. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan betonin ja lyhyiden teräskuitujen muodostamaa yhdistelmämateriaalia, jota on laajasti käytetty rakennusalalla esimerkiksi maanvaraisissa lattioissa ja Suomen ulkopuolella myös kantavissa välipohjalaatoissa. Tämän yhdistelmämateriaalin toiminnan arvioinnissa haasteet liittyvät materiaalin anisotrooppisuuteen, joka aiheutuu kuitujen suuntautuneisuuden ja määrän vaihteluista betonissa. Tutkimus jakaantui kahteen pääosaan, joista ensimmäisessä tarkasteltiin kuitujen suuntaisuuden määrittämistä kovettuneesta betonista ja toisessa kehitettiin menetelmä kuitujen orientaation huomioon ottamiseksi materiaalimallissa. Kuitujen suunnan määritykseen työssä syntyi kaksi menettelyä, jotka perustuivat joko näytekappaleen viipalointiin tai röntgensädettä hyödyntävään mikrotomografiaan. Menetelmiä kehitettiin testikappaleilla, jotka oli otettu mitoiltaan ja valmistustavaltaan todellisia välipohjalaattoja vastaavista koerakenteista. Viipaleiden fotometrista tarkastelua parannettiin testaamalla pisteittäin viipaleiden pintojen välistä sähkönjohtavuutta robottiohjatulla tasasähkölähteellä. Mikrotomografiamittaus suoritettiin riittävän suurilla koekappaleilla, joista kuitujen suuntautuneisuus määritettiin analysoimalla kolmiulotteisia kuvamatriiseja. Saadut mittaustulokset osoittivat sekä fotometrian yhdistettynä tasasähkön johtavuuteen että mikrotomografian olevan tarkkoja menetelmiä, joita voidaan luotettavasti soveltaa kuitujen suuntautuneisuuden määrittämiseen todellisista betonikappaleista. Kehitetty materiaalimalli kuitubetonin mesotilavuutta kuvaavalle osuudelle perustuu hyperelastiseen materiaaliin, jossa sovelletaan muodonmuutosenergian toisen kertaluvun termejä. Yhdistelmämateriaalin symmetria on kuvattu toisen kertaluvun suuntautuneisuustensorin ominaisvektoreilla, jolloin isotrooppinen St. Venat-Kirchhoff-malli voidaan täydentää ominaisvektoreista muodostetuilla rakennetensoreilla. Tuloksena saadaan ortotrooppinen St. Venant-Kirchoff-materiaali, jonka isotroopinen osa kuvaa betonia ortotropian kuvatessa kuitujen vaikutusta. Kuitujen suuntautuneisuuden tiheysfunktiota hyödynnetään laskettaessa suunnasta riippuvien kimmovakioiden vaikutusta määrättyihin symmetriasuuntiin. Johdetun materiaalimallin etuna on, että siinä hyödynnetään kaikki tieto kuitujen suuntautuneisuudesta soveltaen tensorisuureita, jotka ovat valitusta koordinaatistosta riippumattomia. Lopuksi mallin soveltamista on havainnollistettu esimerkeillä, joissa on hyödynnetty koekappaleista mitattuja tietoja kuitujen suuntautuneisuudesta. fi
dc.format.extent 226
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 28/2014
dc.relation.haspart [Publication 1]: M. Eik and J. Puttonen. Challenges of steel fibre reinforced concrete in load bearing structures. Rakenteiden mekaniikka (Journal of Structural Mechanics), 44, 1, 44-64, http://rmseura.tkk.fi/rmlehti/2011/nro1/, June 2011.
dc.relation.haspart [Publication 2]: H. Herrmann and M. Eik. Some comments on the theory of short fibre reinforced materials. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 60, 3, 179-183, http://dx.doi.org/10.3176/proc.2011.3.06, June 2011.
dc.relation.haspart [Publication 3]: M. Eik and H. Herrmann. Raytraced images for testing the reconstruction of fibre orientation distributions. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 61, 2, 128-136, http://dx.doi.org/10.3176/proc.2012.2.05, June 2012.
dc.relation.haspart [Publication 4]: J.-P. Suuronen, A. Kallonen, M. Eik, J. Puttonen, R. Serimaa and H. Herrmann. Analysis of short fibres orientation in steel fibre reinforced concrete (SFRC) using X-ray tomography. Journal of Materials Science, 48, 3, 1358-1367, http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6882-4, February 2013.
dc.relation.haspart [Publication 5]: M. Eik, K. Lõhmus, M. Tigasson, M. Listak, J. Puttonen and H. Herrmann. DC-conductivity testing combined with photometry for measuring fibre orientations in SFRC. Journal of Materials Science, 48, 10, 3745-3759, http://dx.doi.org/10.1007/s10853-013-7174-3, May 2013.
dc.relation.haspart [Publication 6]: M. Eik, J. Puttonen and H. Herrmann. Fibre orientation phenomenon in concrete composites: measuring and theoretical modelling. 7th International Conference FIBRE CONCRETE 2013, Technology, Design, Application; Conference Proceedings, 1-4, September 2013.
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Orientation of short steel fibres in concrete: measuring and modelling en
dc.title Betoniin lisättyjen lyhyiden teräskuitujen suuntautuneisuuden mittaaminen ja mallintaminen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword short steel fibre orientation en
dc.subject.keyword constitutive mappings en
dc.subject.keyword slicing en
dc.subject.keyword micro-computed tomography en
dc.subject.keyword steel fibre reinforced concrete en
dc.subject.keyword lyhyiden teräskuitujen suuntautuminen fi
dc.subject.keyword konstitutiivinen malli fi
dc.subject.keyword viipalaointi fi
dc.subject.keyword mikrotomografia fi
dc.subject.keyword teräskuitubetoni fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5592-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari, Prof., Aalto University, Department of Civil and Structural Engineering, Finland
dc.opn Lundgren, Karin, Prof., Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden
dc.date.dateaccepted 2014-02-14
dc.contributor.lab Tallinn University of Technology en
dc.contributor.lab Tallinnan teknillinen yliopisto fi
dc.rev Altenbach, Holm, Prof., Faculty of Mechanical Engineering, Otto-von Guericke-Universität Magdeburg, Germany
dc.rev Runesson, Kenneth, Prof., Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Sweden
dc.date.defence 2014-04-04


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account