IPv6-käyttöönotto palveluntarjoajan konesaliverkossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Niemi, Pauli
dc.contributor.author Saarnia, Kai
dc.date.accessioned 2014-03-06T09:16:04Z
dc.date.available 2014-03-06T09:16:04Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12720
dc.description.abstract Tämä diplomityö on tehty toimeksiantona Capgemini Finland Oy:lle (myöh. Capgemini). Sen tavoitteena on ottaa IPv6-protokolla käyttöön Capgeminin konesaliverkossa niin, että se on saavutettavissa Internetistä IPv4-protokollan lisäksi myös IPv6-protokollalla. Työn ensimmäisessä luvussa kerrotaan lyhyesti siitä, mitkä tämän työn taustat ja tavoitteet ovat sekä minkä ongelman ja osaongelmat se ratkaisee. Toisessa luvussa kerrotaan, mitkä IPv4-protokollan ongelmat ovat ja miksi IPv6-protokolla lopulta korvaa sen. Kolmannessa luvussa esitellään IPv6-protokollaa ja sen tukiprotokollia IETF:n (Internet Engineering Task Force) RFC-dokumenttien (Request For Comments) ja kirjallisuuden pohjalta. Neljännessä luvussa perehdytään lyhyesti IPv6-protokollan tietoturvaan IPv6-käyttöönottoon liittyen ja kerrotaan, millaisia IPv6-transitiomekanismeja on olemassa. Viidennessä luvussa näytetään ensin tyypillinen palvelinkeskuksen konesaliverkon verkkotopologia ja esitellään sen jälkeen Capgeminin konesaliverkon rakenne. Kuudennessa luvussa yhdistetään Capgeminin konesaliverkko Internetiin IPv6-protokollalla ja rakennetaan Capeminin laboratorioon IPv6-testiverkko. Luvussa kehitetään myös konsepti, jolla voidaan provisioida IPv6-protokollalla toimiva www-palvelu Capgeminin konesaliverkossa mahdollisimman helposti ja kustannustehokkaasti. Lopuksi seitsemännessä luvussa käydään läpi IPv6-käyttöönoton tulokset, seuraukset ja siinä esiintyneet haasteet sekä tehdään suunnitelma siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet IPv6-protokollan laajemmalle käyttöönotolle Capgeminin konesaliverkossa. fi
dc.description.abstract This Master's thesis was done for Capgemini Finland Oy (later referred to as Capgemini). The objective of the thesis is to deploy the IPv6 protocol in Capgemini's data center network so that it is reachable from the Internet also via IPv6 in addition to IPv4. In the first chapter of the thesis the background and objectives of the thesis in addition to the problem it solves are discussed. In the second chapter the inadequacy of the IPv4 protocol and the reasons why IPv6 will eventually replace it are explained. In the third chapter the IPv6 base protocol and its supporting protocols are presented based on RFC (Request For Comments) documents published by the IETF (Internet Engineering Task Force) and literature. In the fourth chapter IPv6 security with respect to the IPv6 deployment and IPv6 transition mechanisms are introduced. In the fifth chapter, a typical data center network topology is first shown after which the Capgemini data center network is showcased. In the sixth chapter the Capgemini data center network is connected to the Internet via IPv6 and an IPv6 test network is set up in the Capgemini laboratory. A proof of concept to provision an IPv6 web service in the Capgemini data center network with minimal capital and operational expenditure is also developed. Finally, in the seventh chapter the results, consequences and challenges of the IPv6 deployment are reviewed and a plan is made as to what the next steps for a more comprehensive IPv6 deployment in the Capgemini data center network are. en
dc.format.extent 112 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title IPv6-käyttöönotto palveluntarjoajan konesaliverkossa fi
dc.title IPv6 Deployment in a Service Provider's Data Center Network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Internet Protocol en
dc.subject.keyword deployment en
dc.subject.keyword service provider en
dc.subject.keyword data center network en
dc.subject.keyword IPv6 fi
dc.subject.keyword Internet-protokolla fi
dc.subject.keyword käyttöönotto fi
dc.subject.keyword palveluntarjoaja fi
dc.subject.keyword konesaliverkko fi
dc.subject.keyword palvelinkeskus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061527
dc.programme.major Tietoverkot fi
dc.programme.mcode S3022 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account