State-of-the-art and User Requirements of Blood Glucose Measurement: Devices, Software and Services.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Korhonen, Timo
dc.contributor.author Wallenius, Niklas
dc.date.accessioned 2014-03-06T08:35:55Z
dc.date.available 2014-03-06T08:35:55Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12706
dc.description.abstract Diabetes on jatkuvasti yleistyvä sairaus, joka vaatii yleisesti säännölliset verensokerin omamittaukset. Tämä Diplomityö tutkii verensokerimittauksen nykytilaa ja käyttäjätarpeita.. Erityisesti työ keskittyy verensokerimittareihin, verensokerimittauksen apuohjelmiin, sekä diabeteksen hoitosuosituksiin ja -käytäntöihin. Diplomityössä käsittellään lisäksi laadukkaan verensokerimittauksen määrittelyä Nykytilan analyysi perustuu valtaosin kirjallisuustutkimuksiin. Käyttäjätarpeiden kartoitus perustuu puolistrukturoituihin haastatteluihin. Haastatteluaineisto pohjautuu 8:aan haastatteluun, jossa haastateltiin kolmen eri käyttäjäryhmä edustajia: lääkäreitä, hoitajia ja diabeetikoita. Näiden käyttäjäryhmien käyttäjätarpeet ovat hyvin yhteneviä. Nykyiset verensokerimittauksen laitteet ja palvelut vastaavat hyvälaatuisen verensokerihallinnan vähimmäisvaatimuksiin. Nykyiset laitteet ja palvelut eivät vastaa Diplomityön esittelemiä vaativampia käyttäjätarpeita. Laitteiden ja palveluiden tulisi ola nykyistä kokonaisvaltaisempia ja integroituneita. Yksi verensokerimittauksen suurimmista haasteista on potilaan motivaatio mittausten laadukkaaseen läpivientiin. Potilaan motivaatioon vaikuttavien tekijöiden selvittäminen on yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe. fi
dc.description.abstract Diabetes is an increasingly common illness that often requires regular measurement of Blood Glucose (BG). This Thesis discusses the state-of-the-art and user requirements of BG measurement, focusing on: BG meters, diabetes management software, and diabetes treatment guidelines and practices. Additionally, BG measurement quality definitions are discussed. The discussion on the state-of-the-art presented is primarily based on literature research. The requirements study is based on the results of a semi-structured interview of 8 subjects. The requirements of three user groups are discussed, i.e. doctors, nurses and diabetics. The requirements of the user groups are significantly similar. The current supply of BG measuring devices and services provides the bare minimum required for good quality BG measurement. The more advanced requirements elicited in this Thesis are mostly not met. The BG measuring devices and services are thus required to be more comprehensive and integrated. One of the key issues with BG measurement is motivating the diabetics to perform good quality measurements. Interesting topics for further research include the factors affecting patients’ motivation. en
dc.format.extent 84 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title State-of-the-art and User Requirements of Blood Glucose Measurement: Devices, Software and Services. en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Diabetes en
dc.subject.keyword patient Self-Monitoring of Blood Glucose en
dc.subject.keyword Blood Glucose Meters en
dc.subject.keyword Diabetes Management Software en
dc.subject.keyword Diabetes Treatment and Guidelines en
dc.subject.keyword State-of-the-art en
dc.subject.keyword User Requirements en
dc.subject.keyword Semi-structured Interview en
dc.subject.keyword Human Centered Design en
dc.subject.keyword Diabetes fi
dc.subject.keyword Verensokerin Omamittaukset fi
dc.subject.keyword Verensokerimittarit fi
dc.subject.keyword Diabeteksen apuohjelmat fi
dc.subject.keyword Diabeteksen hoitosuositukset ja -käytännöt fi
dc.subject.keyword Käyttäjätarpeet fi
dc.subject.keyword Puolistrukturoitu haastattelu fi
dc.subject.keyword Käyttäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061520
dc.programme.major Käyttäjäkeskeinen Tietoliikenneteknologia fi
dc.programme.mcode S3018 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Jyri
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account