Järjestelmäjännitteen vaikutukset 1 500 VDC -aurinkosähköjärjestelmissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tiittanen, Jukka
dc.contributor.author Carlstedt, Ilkka
dc.date.accessioned 2014-03-06T08:29:44Z
dc.date.available 2014-03-06T08:29:44Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12704
dc.description.abstract Aurinkoenergian taloudellista kilpailukykyä energiantuottotapana määrittää sen energiantuottokustannukset suhteessa muihin energiantuottotapoihin. Alalla on tehty jatkuvaa kehitystyötä aurinkosähköjärjestelmien kustannusten pienentämiseksi. Eräs potentiaalinen kustannussäästöjä tuova tekijä on järjestelmäjännitteen nostaminen. Tämän työn tavoitteena oli tutkia aurinkosähköjärjestelmän DC-puolen jännitetason noston vaikutuksia järjestelmään ja päästä konkreettisiin taloudellisiin johtopäätelmiin järjestelmäjännitteen noston kannattavuudesta. Tutkittavana jännitetasona oli 1 500 VDC, jota vertailtiin suhteessa nykyiseen laajalti käytössä olevaan 1 000 VDC -j annitetasoon. Vertailu toteutettiin kahden tätä työtä varten suunnitellun aurinkosähköjärjestelmän välillä, jotka olivat jännitetasoa ja sen pakottamia muutoksia lukuunottamatta mahdollisimman samankaltaiset. Lopputulemana todettiin, että jännitetason nostolla saavutetaan selkeitä säästöjä. DC-kaapeloinnin kokonaispituus järjestelmässä lyhenee, kytkentälaatikoita tarvitaan vähemmän sekä kaapeloinnissa kuluvat häviöt pienenevät. Yksittäisen kytkentälaatikon hinta todennäköisesti kasvaa, mutta ei riittävästi vaikuttaakseen järjestelmäjännitteen noston kokonaiskannattavuuteen. Järjestelmäjännitteen nosto todettiin toteutukseltaan mahdolliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi toimenpiteeksi aurinkosähköjärjestelmän elinkaarikustannusten pienentämiseksi. fi
dc.format.extent 43+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Järjestelmäjännitteen vaikutukset 1 500 VDC -aurinkosähköjärjestelmissä fi
dc.title The effects of system voltage in 1 500 VDC solar power systems en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Solar power plant en
dc.subject.keyword PV en
dc.subject.keyword 1 500 VDC en
dc.subject.keyword system voltage level en
dc.subject.keyword Aurinkosähköjärjestelmä fi
dc.subject.keyword järjestelmäjännite fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061500
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account