Teräsvalukappaleen valmistusprosessin parantaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rousku, Matti
dc.contributor.author Kumpula, Tuomas
dc.date.accessioned 2014-03-06T07:51:29Z
dc.date.available 2014-03-06T07:51:29Z
dc.date.issued 2014-02-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12702
dc.description.abstract Valimoiden menetelmäsuunnittelu on erittäin merkittävä vaihe valukappaleen prosessissa. Monet viat kyetään ehkäisemään suunnittelemalla syöttö- ja täyttöjär-jestelmä oikeaoppisesti ja toisaalta, monia vikoja synnytetään virheellisellä suunnittelulla. Diplomityössä käsitellään valujärjestelmän suunnittelun periaatteita ja esitellään sekä vallallaan olevat tavat suunnitella syöttö- ja täyttöjärjestelmä että myöskin uusia suunnitteluun liittyviä näkemyksiä ja menetelmiä. Työssä tutkittiin valimoiden prosessien ja menetelmäsuunnittelun vaikutuksia valukappaleen pinnanlaatuun koevaluilla kolmessa suomalaisessa teräsvalimossa. Sama läppäventtiilirunko valettiin kolmessa valimossa samalla mallivarusteella valimoiden omien suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelijat haastateltiin suunnitelmiin liittyen. Tällä tavoin pyrittiin etsimään valimoiden laatuongelmia, suunnittelutapoja sekä prosessien eroavaisuuksia, jotka kaikki osaltaan vaikuttivat lopullisen kappaleen laatuun. Työn pohjalta nousevat suositukset ovat välttää pohjavalusenkan käyttöä, pyrkiä täyttöjärjestelmäsuunnittelulla minimoimaan ilman sekoittuminen sulaan, sekä mahdollistamaan mahdollisimman pieni virtausnopeus muottionteloon. Saannon parantamiseksi tulisi syöttökupujen suunnittelussa välttää syöttämisen ylimitoittamista. Kaavauksessa tulisi välttää kiertohiekan käyttämistä mallikappaletta vasten. Jatkotutkimuksia varten tulisi tehdä vertaileva koevalusarja työssä esitettyjen suunnitteluperiaatteiden pohjalta. fi
dc.description.abstract Runner and feeding system design is one of the most important tasks in the manufacturing process of a cast steel component. A properly designed system can prevent many casting defects whereas an insufficiently designed one will be likely cause them. This thesis discusses the principles behind designing runner and feeding systems. Conventional ways of designing are presented with some modern insights into designing. A study was conducted to find out how runner and feeding system design affects the overall quality of steel casting. Identical castings produced in three different finnish steel foundries. Each foundry used the same pattern, which they were allowed to customize to their processes and preferences. Designers were interviewed, and castings were inspected visually and with penetrant testing. Based on the study recommendations to the foundries are to get rid of bottom pour ladle and conical pouring basin; to minimize the entrapment of air into the melt; and to keep flow rate into the mould cavity below 0.5 m/s. To improve yield, designers should avoid designing oversized risers. Only new sand should be used in contact with the pattern, even if reconditioned sand is used in the moulding process. Recommendation for future research is to do a quantitative study on steel castings following the modern design principles presented in this thesis. en
dc.format.extent 46+16
dc.language.iso fi en
dc.title Teräsvalukappaleen valmistusprosessin parantaminen fi
dc.title Improving the manufacturing process of cast steel part en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword teräsvalu fi
dc.subject.keyword hiekkamuotti fi
dc.subject.keyword valimo fi
dc.subject.keyword menetelmäsuunnittelu fi
dc.subject.keyword täyttöjärjestelmä fi
dc.subject.keyword syöttöjärjestelmä fi
dc.subject.keyword pinnanlaatu fi
dc.subject.keyword mallivaruste fi
dc.subject.keyword pohjavalusenkka fi
dc.subject.keyword kiertohiekka fi
dc.subject.keyword valuviat fi
dc.subject.keyword steel casting en
dc.subject.keyword sand mold en
dc.subject.keyword gating en
dc.subject.keyword risering en
dc.subject.keyword runner system en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword surface quality en
dc.subject.keyword pattern en
dc.subject.keyword bottom pour ladle en
dc.subject.keyword reconditioned sand en
dc.subject.keyword casting defects en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403071547
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Orkas, Juhani
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account