Elintarviketuotannon tekninen analyysi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Leinonen, Markku
dc.contributor.author Leppänen, Miikka
dc.date.accessioned 2014-03-06T07:49:51Z
dc.date.available 2014-03-06T07:49:51Z
dc.date.issued 2014-02-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12696
dc.description.abstract Tämä työ käsittelee erilaisten tuotannontehostamismenetelmien käyttöä elintarviketeollisuuden prosessien kehittämisessä. Tarkemmin sanottuna tarkastelun kohteena on makkaratuotteita tuottava tuotantolinjasto. Uusien tuotteiden tuominen tuotantoon lisää tuotannon kuormitusta ja samalla tuotantoa halutaan kehittää entistä tehokkaammaksi. Parannuksia tuotannon tehokkuuteen etsitään sekä tuotantolaitteistojen teknisten parannuksien kautta, että toimintatapoja kehittämällä. Toimintatapojen kehittämisessä tärkeässä osassa on LEAN–menetelmien soveltaminen. Tuotantolinjaston toimintaa tutkittaessa ei löydetty suuria yksittäisiä ongelmakohtia, joiden ratkaiseminen olisi ollut avainasemassa kokonaistehokkuutta parannettaessa. Sen sijaan yleinen havainto oli, että varsinainen työ tehdään lähestulkoon niin hyvin kuin se vain voidaan tehdä, jolloin työtapojen kehittäminen ei juurikaan paranna tilannetta. Sen sijaan erilaisten teknisten muutoksien kautta voidaan tuottavuutta kohottaa työvoimavaltaisissa työvaiheissa. Tuotantoa voidaan myös sujuvoittaa raaka-aineiden hankintaa kehittämällä ja karsimalla joidenkin tuotteiden kohdalla arvoa tuottamattomia prosessointivaiheita. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että investointien kautta toteutettavat tekniset muutokset ja tuotantoprosessin laitteistojen kehittäminen tuottavat suurimpia parannuksia tuotantoprosessin tehokkuuteen. Samalla voidaan tuotantoprosessin rakenteita muokata vastaamaan nykyisen tuotannon asettamiin vaatimuksiin. fi
dc.description.abstract This report concerns development of a production line in food industry. In more detail it is about development of production line, which manufactures various sausage products. Production quantities between products vary a lot, which causes challenges to production efficiency. Some products are produced in high quantities on daily basis, while other products are made in small batches occasionally. Products contain some features that affect the production sequence. This makes the production planning more complex. Production capacity is in full use at seasonal top, so increasing of small product batches is challenging. This report tries to find ways to solve production line efficiency problems. At first production line’s current state is analyzed and production constraints are mapped. The production line is divided in four sectors. Each of the sectors has a specific role in the production process. Improvements to process are searched not only from technological solutions, but also from modern production philosophies such as LEAN. In general, no simple major improvement solutions were found. Technological improvements can increase efficiency of production, but they require investments. Some of the labor intensive tasks in the process can be mechanized, and through mechanization it is possible to increase production capacity and lower production costs. Applying LEAN methods, such as continuous improvement, 5S and value stream mapping, it is possible to reduce inefficiency and waste in the process. Successful application of LEAN methods is a difficult task but this report contains some possible ways to do that. en
dc.format.extent 98+15
dc.language.iso fi en
dc.title Elintarviketuotannon tekninen analyysi fi
dc.title Technical analysis in food industry en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword LEAN fi
dc.subject.keyword elintarviketuotanto fi
dc.subject.keyword jatkuva parantaminen fi
dc.subject.keyword 5S fi
dc.subject.keyword LEAN en
dc.subject.keyword food industry en
dc.subject.keyword continuous improvement en
dc.subject.keyword 5S en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061541
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Niemi, Esko
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account