Learning Centre

International production expansion and supplier ramp up

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkinen, Esa
dc.contributor.author Chen, Jim
dc.date.accessioned 2014-03-06T07:42:55Z
dc.date.available 2014-03-06T07:42:55Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12686
dc.description.abstract The objective of this research is to analyze case based international projects such as a production expansion project in Poland and a supplier ramp up project in China. The intention is to bring up the cultural differences and the major problems in these projects. Sub objective is to present a suitable production expansion theory and the current economic status of Poland and China. The major challenges in these projects were the communication and cultural understanding. Projects demonstrated how not to underestimate or to ignore the basic factors. For the smooth process, it is crucial to understand the importance of communication and the cultural differences. The results of this research shows how production expansion and supplier ramp up projects are led and managed and also about how the project progressed. Both projects got delayed while still remaining in schedule. The projects were both a success despite of the various encountered problems. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on analysoida case-pohjaisia kansainvälisiä projekteja kuten tuotesiirtoprojekti Puolassa ja toimittajan ylösajoprojekti Kiinassa. Tarkoituksena on myös tuoda esille projektissa olevat kulttuurien erot ja suurimmat ongelmatekijät. On myös esitetty tuotesiirtoteoria, joka pätee melkein kaikkiin tuotteisiin sekä Puolan ja Kiinan tämän hetkinen taloudellinen tilanne. Suurimmat haasteet projekteissa olivat kommunikaatio ja kulttuuriymmärrys. Projektit osoittivat kuinka perusasioina pidettäviä yksityiskohtia ei tulisi aliarvioida tai olla huomioimatta. Projektien sulavan edistymisen kannalta on ymmärrettävä kommunikaation ja kulttuurien eroavaisuuden tärkeys. Tutkimuksen tulokset osoittavat kuinka tuotesiirto ja toimittajan ylösajoprojektit on johdettu ja hallittu sekä kuinka projektit edistyivät. Aikataulullisesti molemmat venyivät pysyen kuitenkin aikataulussa. Molemmat projektit olivat onnistuneita erilaisista ongelmista huolimatta. fi
dc.format.extent 86
dc.language.iso en en
dc.title International production expansion and supplier ramp up en
dc.title Kansainvälinen tuotannonlaajennus ja toimittajan ylösajo fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword production expansion en
dc.subject.keyword transfer en
dc.subject.keyword ramp up en
dc.subject.keyword supplier en
dc.subject.keyword communication en
dc.subject.keyword tuotannonlaajennus fi
dc.subject.keyword siirto fi
dc.subject.keyword ylösajo fi
dc.subject.keyword toimittaja fi
dc.subject.keyword kommunikaatio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201403061519
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_02428
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 40928
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics